Skip to main content
Skip header
Code Title Start year End year
GA22-19812S Vliv plynného a dopravou vyvolaného znečištění na trvanlivost železobetonových konstrukcí 2022 2024
GA21-14886S Vliv materiálových vlastností vysokopevnostních ocelí na trvanlivost inženýrských staveb a mostů 2021 2024
RPP2021/6 Multimediální podklady pro nově akreditované předměty se zaměřením na modelování metodou MKP 2021 2021
RPP2020/7 Tvorba studijních materiálů nově akreditovaných předmětů se zaměřením na úvod do teorie pružnosti a plasticity 2020 2020
RPP2019/14 Tvorba studijních materiálů nově akreditovaných předmětů se zaměřením na stavební mechaniku 2019 2019
RPP2019/19 Modelování konstrukcí pomocí BIM 2019 2019
GA18-07949S Pravděpodobnostní modelování trvanlivosti železobetonových konstrukcí s uvážení spolupůsobení karbonatace, chloridů a mechanického zatížení 2018 2020
GA17-01589S Pokročilé výpočetní a pravděpodobnostní modelování ocelových konstrukcí s ohledem na únavové poškození 2017 2019
RPP2016/21 Tvorba studijních materiálů v rámci inovace předmětů Pružnost a plasticita II a Algoritmizace inženýrských úloh I a II 2016 2018
FRVS2015/36 Tvorba studijních materiálů pro modelování a analýzu stavebních konstrukcí 2015 2015
FRVS2014/17 Přednáškové pobyty zahraničních odborníků pro obor Konstrukce staveb zaměřené na analýzu stavebních konstrukcí 2014 2014
FRVS2014/27 Tvorba studijních materiálů pro modelování a analýzu stavebních konstrukcí 2014 2014
GA105/08/1562 Ocelová výztuž dlouhých důlních a podzemních děl při mimořádných zatíženích 2008 2010
GA103/07/1276 Komplexní modelování lomu pokročilých stavebních materiálů 2007 2009
GP103/06/P389 Numerické modelování statického působení zděných a železobetonových konstrukcí 2006 2008
GA103/04/1451 Rozvoj a aplikace pravděpodobnostních metod využívajících simulační techniku pro posuzování spolehlivosti a funkčnosti konstrukcí a stavebních součástí 2004 2006
GA105/04/0458 Spolehlivost ocelových výztuží dlouhých důlních děl při rázovém zatížení 2004 2006
GA103/01/1410 Aplikace nové generace pravděpodobnostních metod pro posuzování bezpečnosti, provozuschopnosti a trvanlivosti konstrukcí 2001 2003
GA105/01/0783 Spolehlivost ocelových výztuží dlouhých důlních děl 2001 2003