Skip to main content
Skip header
Code Title Start year End year
22-19812S Effect of gaseous and traffic induced pollutants on the durability of selected construction materials 2022 2024
GA21-14886S Influence of material properties of high strength steels on durability of engineering structures and bridges 2021 2024
RPP2021/6 Multimediální podklady pro nově akreditované předměty 2021 2021
RPP2020/7 Tvorba studijních materiálů nově akreditovaných předmětů se zaměřením na úvod do teorie pružnosti a plasticity 2020 2020
RPP2019/14 Tvorba studijních materiálů nově akreditovaných předmětů se zaměřením na stavební mechaniku 2019 2019
RPP2019/19 Modelování konstrukcí pomocí BIM 2019 2019
GA18-07949S Probabilistic Modeling of the Durability of Reinforced Concrete Structures Considering Synergic Effect of Carbonation, Chlorides and Mechanical Actions 2018 2020
GA17-01589S Advanced computational and probabilistic modelling of steel structures taking account fatigue damage 2017 2019
RPP2016/21 Tvorba studijních materiálů v rámci inovace předmětů Pružnost a plasticita II a Algoritmizace inženýrských úloh I a II 2016 2018
FRVS2015/36 Tvorba studijních materiálů pro modelování a analýzu stavebních konstrukcí 2015 2015
FRVS2014/17 Přednáškové pobyty zahraničních odborníků pro obor Konstrukce staveb zaměřené na analýzu stavebních konstrukcí 2014 2014
FRVS2014/27 Tvorba studijních materiálů pro modelování a analýzu stavebních konstrukcí 2014 2014
GA105/08/1562 Steel supports of long undeground openings under exceptional loading 2008 2010
GA103/07/1276 Komplexní modelování lomu pokročilých stavebních materiálů 2007 2009
GP103/06/P389 Numericall modelling of static behaviour of masonry and reinforced concrete structures 2006 2008
GA103/04/1451 Development and application of probabilistic simulation-based reliability and performance assessment methods for structures and building components 2004 2006
GA105/04/0458 Reliability of steel supports in (long) undenground openings under impact loading 2004 2006
GA103/01/1410 Application of the new generation of probabilistic methods in the assessment of structural safety, serviceability and durability 2001 2003
GA105/01/0783 Reliability of steel support in (long) underground openings 2001 2003