Skip to main content
Skip header
Title
Přednáškové pobyty zahraničních odborníků pro obor Konstrukce staveb zaměřené na analýzu stavebních konstrukcí
Code
FRVS2014/17
Summary
Obsahovou náplní projektu je realizace pěti návštěv zahraničních odborníků, kdy v rámci pobytu na Fakultě stavební budou mít dvě přednášky pro studenty oboru Konstrukce staveb, studenty bakalářského a magisterského stupně, případně také studenty doktorského studia. Délka pobytu se přepokladá v délce 2 až 4 dny. Vybraní odborníci mají bohatou pedagogickou praxi a mají celou řadu významných publikací, mezi kterými jsou také články v impaktovaných časopisech. Zahraniční odborníci mají také citační ohlasy ve světových databázích.
Start year
2014
End year
2014
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Solver
Back