Skip to main content
Skip header
Title
Tvorba studijních materiálů pro modelování a analýzu stavebních konstrukcí
Code
FRVS2014/27
Summary
Projekt si stanovuje za cíl vytvoření studijních opor do předmětů Výpočetní modely konstrukcí a Počítačová podpora statických výpočtů. V rámci tvorby těchto studijních opor se také zhodnotí současný obsah a doplní se o nové poznatky a trendy při tvorbě výpočetních modelů konstrukcí. Při tvorbě studijních opor bude kladen důraz na propojení teoretických (výpočetních) modelů s praktickými ukázkami konstrukcí. Vytvořené studijní opory budou zpřístupněny na webových stránkách katedry.
Start year
2014
End year
2014
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Solver
Back