Skip to main content
Skip header
Title
Tvorba studijních materiálů pro modelování a analýzu stavebních konstrukcí
Code
FRVS2015/36
Summary
Předmětem projektu je inovace studijního předmětu 228-0306/01 Výpočetní systémy pro speciální úlohy. Inovace předmětu spočívá v přípravě studijních opor - návodů k výpočtovému modelování konkrétních úloh stavební praxe nebo experimentů. Efektivní uplatnění opor ve výuce bude podpořeno nákupem výkonných pracovních stanic, které umožní řešit výpočetně náročné speciální úlohy v reálném čase. Studijní opory budou zpřístupněny na fakultním webovém portálu.
Start year
2015
End year
2015
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Solver
Back