Skip to main content
Skip header
Title
Tvorba studijních materiálů v rámci inovace předmětů Pružnost a plasticita II a Algoritmizace inženýrských úloh I a II
Code
RPP2016/21
Summary
Projekt je zaměřen na inovaci tří předmětů stávajícího studijního programu Stavební inženýrství oboru Konstrukce staveb: * Pružnost a plasticita II, * Algoritmizace inženýrských výpočtů, * Algoritmizace inženýrských výpočtů II. Tyto inovované předměty mohou být využívány nejenom studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia, ale také posluchači univerzity třetího věku a jiných neziskových programů celoživotního vzdělávání. V předmětu Pružnost a plasticita II se studenti seznamují se základy matematické teorie pružnosti: základními veličinami a rovnicemi, nejběžnějšími typy zjednodušených úloh (např. nosné stěny, desky a skořepiny) a vybranými metodami jejich řešení (např. metoda sítí, variační metody, energetické principy). Absolvováním předmětu studenti získají výchozí znalosti o principech a metodách stavební mechaniky, které jsou aplikovány v normativních předpisech pro navrhování konstrukcí. Předmět Algoritmizace inženýrských úloh je zaměřen na pokročilé využití výpočetní techniky pro účely inženýrských úloh a na prohloubení teoretických základů v oblasti stavební mechaniky. Předpokladem je znalost práce s výpočetní technikou z hlediska uživatele, základy práce s tabulkovými procesory, základy numerické matematiky a programování. Absolvent kurzu získá: * znalosti k využití programového systému Matlab pro tvorbu inženýrských aplikací, * dovednosti k zvládnutí základních metod numerické matematiky a jejich uplatnění při řešení úloh stavební mechaniky, * prohloubení znalostí programování a tvorby algoritmů. Předmět Algoritmizace inženýrských úloh II navazuje na předmět Algoritmizace inženýrských úloh a je zaměřen na využití výpočetní techniky pro účely tvorby pokročilejších algoritmů z oblasti stavební mechaniky a jejich aplikace v programovém prostředí Matlab nebo Delphi.
Start year
2016
End year
2018
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Solver
Back