Skip to main content
Skip header
Title
Pokročilé výpočetní a pravděpodobnostní modelování ocelových konstrukcí s ohledem na únavové poškození
Code
GA17-01589S
Start year
2017
End year
2019
Provider
Grantová agentura ČR
Category
Obecná forma
Type
Spoluřešitelé
Solver
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back