Skip to main content
Skip header
Title
Modelování konstrukcí pomocí BIM
Code
RPP2019/19
Summary
Předmět „BIM projektování ocelových konstrukcí“ je od školního roku 2017/2018 nabízen studentům magisterského studijního programu N3607 - Stavební inženýrství, studijní obor 3607T037 - Konstrukce staveb jako volitelný předmět, ve kterém si studenti na praktických příkladech osvojí dovednosti související s BIM modelováním ocelových konstrukcí s využitím příslušného softwarového vybavení (především program Tekla Structures). Vzhledem k narůstajícím požadavkům na znalost projektování s využitím BIM byl předmět v rámci žádosti o udělení nové akreditace zařazen již do bakalářského studijního programu (žádost o akreditaci bakalářského studijního programu inženýrství (garant. doc. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.), která byla podána Národnímu akreditačnímu úřadu) povinný předmět pro specializaci Konstrukce staveb; změna původního názvu předmětu na „Modelování konstrukcí pomocí BIM“). Cílem projektu je podpora a inovace výuky předmětu „Modelování konstrukcí pomocí BIM“. V rámci řešení projektu budou vytvořeny studijní opory, které umožní studentům zefektivnit práci s programovým vybavením Tekla Structures. Z jednoleté zkušenosti s výukou předmětu ve školním roce 2017/2018 vyplývá zjištění, že studenti jsou sice schopni zaznamenat a prakticky procvičit výklad při hodinách výuky, ale vzhledem ke složitosti používaného software se studentům nedaří zvládat procvičení látky při následné individuální domácí přípravě. Studentům se především nedaří si zapamatovat posloupnosti jednotlivých kroků při zadávání geometrie konstrukce a definování jejich přípojů. Z tohoto důvodu plánuje řešitelka projektu vytvoření základního manuálu, pomocí kterého budou moci studenti individuálně procvičovat látku probíranou při výuce. V rámci projektu budou zakoupeny roční licence softwaru Tekla Structures, který je využíván při výuce předmětu a také pro samostudium studentů. Řešitelé projektu budou prohlubovat své znalosti v oblasti projektování ocelových konstrukcí pomocí BIM a také v užívání samotného software Tekla Structures účastí na odborných seminářích, konferencích a školeních (např. BIM Day 2019, BIM ve stavebnictví 2019, BIM Open 2019, Setkání uživatelů Tekla Structures 2019). V rámci projektu budou také vypracovány podklady pro modelování a vyztužování betonových konstrukcí v software Tekla Structures. V rámci projektu budou inovovány současně používané podklady pro výuku předmětu „BIM projektování ocelových konstrukcí“. Budou vytvořeny manuály s názornými ukázkami usnadňující studentům pochopit danou problematiku. Podklady pro výuku budou přeloženy do anglického jazyka a budou použity pro výuku studentů v rámci programu Erasmus v předmětu BIM design of steel structures. Harmonogram projektu: 2019 -inovace podkladů pro výuku předmětu „BIM projektování ocelových konstrukcí“, respektive „Modelování konstrukcí pomocí BIM“; (tvorba manuálů pro modelování konstrukce; řešení styčníků a tvorbu výkresové dokumentace v programu Tekla Structures) - rozšíření podkladů o část modelování betonových konstrukcí, tvorba manuálů pro modelování betonových konstrukcí -překlad připravených výukových podkladů do anglického jazyka; -zveřejnění podkladů na školních profilech řešitele; -pořízení odborné literatury z oblasti BIM a navrhování a posuzování ocelových konstrukcí; -účast na odborných seminářích, konferencích a školeních (např. BIM day 2019, BIM ve stavebnictví 2019, BIM Open 2019, Setkání uživatelů Tekla Structures 2019) -pořízení roční licence programu Tekla Structures (s platností od 10/2019 až 10/2020)
Start year
2019
End year
2019
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Solver
Back