Skip to main content
Skip header
Title
Tvorba studijních materiálů nově akreditovaných předmětů se zaměřením na úvod do teorie pružnosti a plasticity
Code
RPP2020/7
Summary
Projekt je zaměřen na tvorbu materiálů dvou předmětů nově akreditovaných programů Architektura a stavitelství (dále AST) a Stavební inženýrství (dále SI): * Úvod do pružnosti a plasticity (předmět programu AST) * Pružnost a plasticita (předmět programu SI) Tyto předměty jsou součástí podané akreditace, která vešla v platnost v akademickém roce 2019 / 2020, předměty mají shodné osnovy, výuka v programu AST je přizpůsobena potřebám studentů architektury. Předměty jsou primárně určeny pro studenty BC studia v prezenční formě studia. Studijní podklady těchto nových předmětů týkajících se výuky základů teorie pružnosti a plasticity mohou být využívány také studenty kombinovaného studia, NV Mgr. studia, posluchači univerzity třetího věku i jiných neziskových programů celoživotního vzdělávání. V předmětech Úvod do pružnosti a plasticity (AST) a Pružnost a plasticita (SI) jsou studentům poskytnuty informace o napjatosti a přetvoření obecně zatížených nosných prvků a jednoduchých prutových konstrukcí s ohledem na základní způsoby namáhání a pružné nebo pružno-plastické chování materiálu. V předmětech je možno získat základní informace o návrhu a posuzování spolehlivosti nosných konstrukcí. Součástí výuky je také stabilitní analýza štíhlých tlačených prutů. V programu Architektura a stavitelství bude připravovaný výukový materiál zohledněn vzhledem k potřebám architekta. Pochopením látky vyučované v těchto předmětech získají studenti základní znalosti týkající se teorie pružnosti a plasticity, které zúročí v navazujících předmětech na Stavební fakultě a také v budoucí praxi projektanta či architekta.
Start year
2020
End year
2020
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Solver
Back