Skip to main content
Skip header
Title
Multimediální podklady pro nově akreditované předměty se zaměřením na modelování metodou MKP
Code
RPP2021/6
Summary
Projekt je zaměřen na tvorbu multimediálních podkladů pro předměty nově akreditovaných programů [[Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb a Stavební inženýrství - Konstrukce staveb]]: *Metoda konečných prvků ( MKP ) a nově akreditovaných programů [[Stavební inženýrství - Prostředí staveb a Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství]]: *Numerické modelování metodou MKP ( NMMKP ) Tyto předměty jsou zahrnuty v akreditaci, která vešla v platnost na začátku akademického roku 2019 / 2020. Předměty jsou primárně určeny pro studenty magisterského studia v prezenční formě. Jejich náplň a studijní podklady mohou být však využívány i studenty kombinovaného studia, posluchači univerzity třetího věku i jiných neziskových programů celoživotního vzdělávání. Předmět [[Metoda konečných prvků]] poskytuje studentům základní informace o metodě konečných prvků využívané k řešení úloh statiky, nelineární statiky a dynamiky stavebních konstrukcí. Zahrnuty jsou i principy analýzy vedení tepla ve stavebnictví. Součástí výuky je také řešení vzorových úloh metodou konečných prvků s využitím vhodného softwaru. Absolventi předmětu získají přehled o principu metody konečných prvků, osvojí si znalost volby okrajových podmínek v metodě konečných prvků, dovednost správné volby základního modelu konstrukce pro úlohy statiky, nelineární statiky, dynamiky a vedení tepla ve stavebních konstrukcích. V předmětu [[Numerické modelování metodou MKP]] jsou studentům poskytovány základní informace o metodě konečných prvků v souvislosti s ostatními obory mimo statiku a prokazují provázanost v celém odvětví stavebnictví. Součástí výuky je i řešení vzorových úloh metodou konečných prvků s využitím softwaru. Absolventi předmětu získají přehled o principu metody konečných prvků, prohloubí si povědomí o různých stavebních úlohách řešitelných metodou konečných prvků a prakticky aplikují získané vědomosti pomocí zvoleného softwaru.
Start year
2021
End year
2021
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Solver
Back