Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Subtilní betonový mobiliář pro železniční stavby
Kód
TH02020512
Řešitel
Rok zahájení
2017
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
Centra kompetence
Předmět výzkumu
Cílem projektu je vývoj optimalizovaného subtilního mobiliáře pro železniční zastávky s využitím vysokohodnotného silikátového kompozitu se zaměřením na maximální odolnost vůči vnějším klimatickým i mechanickým vlivům a specifickému prostředí drah, včetně vandalů. Pro vývoj jednotlivých prvků bude navržena speciální směs vysokohodnotného betonu umožňující realizaci velmi subtilních, pevných a mechanicky odolných prvků mobiliáře. Projekt bude zaměřen na vývoj s ohledem jak na trvanlivost a životnost betonových prvků, tak na životní prostředí a snižování environmentálních dopadů v souladu s trendem udržitelné výstavby. Prototypová řešení budou experimentálně ověřena pro možnost následné aplikace v praxi.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam