Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum použití křemičitých popílků po denitrifikaci jako pojiva, příměsi do cementu a alkalicky aktivovaných systémů
Kód
TJ01000174
Řešitel
Rok zahájení
2018
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
ALFA - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (2011-2016)
Předmět výzkumu
Požadavek snižování emisí oxidů dusíku při výrobě elektřiny a tepla spalováním uhlí vede k instalaci technologií pro redukci obsahu NOx, metodou selektivní nekatalytické redukce (SNCR).Vedle pozitivního vlivu na snížení emisí oxidů dusíku, však dochází k zásadnímu ovlivnění vlastností popílků. V důsledku zavádění technologie SNCR se dosavadní využití popílků v tradičních širokých aplikacích ve stavebnictví stává poměrně složité a v některých případech dokonce zcela nemožné. Cílem projektu bude ověřit vlastnosti křemičitých úletových popílků po denitrifikaci metodou SNCR a jejich použití vhodnými úpravami nebo stanovením přijatelných parametrů v následujících oblastech: - popílky jako pojivo ve smyslu ČSN EN 14227-15, - popílky jako příměs v cementu dle ČSN EN 197-1, - popílky jako součást alkalicky aktivovaných systémů
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam