Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Komplexní návrh nosníků z pokročilých betonů
Kód
EG15_019/0004505
Řešitel
Rok zahájení
2017
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma
Typ
EB - OP PIK
Předmět výzkumu
Projekt se zabývá návrhem nosníků, zejména mostních, jejichž výška je maximálně redukována. K jejich výrobě bude využito nově vyvíjených pokročilých betonů (vysokohodnotného betonu, betonů s hybridními pojivy a alkalicky aktivovaných betonů). Průřez nosníku bude optimalizován vzhledem k vlastnostem betonů a to i s ohledem na únavové zatížení, které má pro subtilní průřezy a pro nové materiály stěžejní důležitost.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam