Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Dlouhodobě udržitelná transformace sídlišť statutárního města Ostravy
Kód
TL02000173
Řešitel
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
ÉTA
Předmět výzkumu
Záměrem výzkumného týmu je dlouhodobě udržitelný rozvoj Ostravy jako důsledku příznivého, kvalitního a atraktivního prostředí pro život obyvatel. Hlavním cílem projektu je vytvoření předpisů nelegislativní povahy pro dlouhodobě udržitelnou obecnou transformaci sídlišť v Ostravě na základě komplexního zhodnocení aktuální urbanistické, dopravní, technické, demografické i sociální situace, které budou následně implementovány zastupitelstvem a radou SM Ostravy do rozhodovacích mechanismů města. Dále pak vytvoření návrhů pro změny alespoň tří sídlišť (dle výsledků společné analýzy a rozhodnutí města). Dílčím cílem je také aplikovatelnost výsledků s určitými obměnami i pro další regiony a města v ČR. Výzkumný tým na dosažení vytyčených cílů potřebuje 2,5 roku.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam