Skip to main content
Skip header
  • Politechnika Opolska (Poland)
  • Technická univerzita vo Zvolene (Slovakia)
  • Slovenská technická univerzita v Bratislavě (Slovakia) – SPECTRA Centre of Excellence
  • CEMMAC, a.s. (Slovakia)
  • Kamea Electronics, s.r.o. (Slovakia)
  • Institute of Eduardo Torroja, Madrid (Spain)