Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra stavebních hmot a diagnostiky staveb

Vítejte na stránkách katedry!

Název projektu

Komplexní využití produktů fluidního spalování v zemních pracích

Předmětem projektu je navrhnout technologii a metodiku zpracování fluidních popílků na stavbách dopravní infrastruktury a v oblasti úprav zemin. Projekt umožní komplexní využití fluidních popílků jako druhotné suroviny, podpoří principy cirkulární ekonomiky a udržitelnosti stavebnictví.

Katedra stavebních hmot a diagnostiky staveb

Aktuality

Když si studenti hrají...

Kontakty

Kontakt nejen na sekretariát.

Facebook katedry

Oficiální facebooková stránka katedry.