Skip to main content
Skip header
Code Title Start year End year
GA21-08772S Vliv samovyhojovacích účinků na prodloužení životnosti konstrukcí vyrobených z vysokohodnotného betonu (InShe) 2021 2023
RPP2019/16 Inovace předmětu Degradační procesy a trvanlivost stavebních materiálů 2019 2019
RPP2016/23 Exkurze - nový odborný předmět 2016 2018
FRVS2014/10 Škola hrou – Učit se učením 2014 2014
FRVS2014/32 Inovace předmětu Zkušebnictví a řízení jakosti staveb 2014 2014