Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.2
Název prioritní osy: Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo oblasti podpory: 7.2.4
Název oblasti podpory: Partnerství a sítě
Číslo výzvy: 31
Název výzvy: OPVK - IPo - oblast podpory 2.4
Typ projektu: IP - ostatní

Název prioritního tématu
Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především prostřednictvím postgraduálního studia a odborné přípravy výzkumných pracovníků a spolupráce v rámci sítí mezi univerzitami, výzkumnými středisky a podniky.

Název projektu: Cesty na zkušenou
Název projektu anglicky: Paths for experience
Datum zahájení projektu: 1. 8. 2012
Datum ukončení projektu: 31. 7. 2014
Doba trvání projektu v měsících: 24

Příjemce dotace: Centrum pasivního domu

 • Projektový manažer: Iva Doležalová
 • Finanční manažer: Kateřina Djak
 • Koordinátor aktivit: Jana Šlégrová

Partneři projektu

 • Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně
 • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
 • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
 • Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je posílení vztahů mezi institucemi terciálního vzdělávání a subjekty soukromého a neziskového sektoru v oblasti energeticky úsporného stavění prostřednictvím podpory spolupráce, interaktivních akcí a vzdělávání.

Dílčí cíle projektu
Navázání dlouhodobé spolupráce a intenzivnější komunikace mezi partnery projektu, tj. mezi VOŠ, vysokými školami, podnikatelským a neziskovým sektorem, tj. sdružením firem z oblasti výstavby energeticky úsporných domů. Dokonalejší využití informací mezi dotčenými subjekty.

Základní klíčové aktivity

 • Klíčová aktivita č. 1: Spolupráce - stáže a exkurze
 • Klíčová aktivita č. 2: Komunikace - interaktivní akce
 • Klíčová aktivita č. 3: Vzdělávání

Cílová skupina
Cílovou skupinu tvoří studenti bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Architektura a stavitelství a programu Stavební inženýrství na Fakultě stavební, Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Realizační tým (kontaktní osoby)

Diskuzní fóra

Tiskové zprávy

Podrobné informace k projektu: www.cestynazkusenou.cz