Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kontakty na vedení

Osoba Telefon Adresa
doc. Ing. Vojvodíková Barbara, Ph.D.
Vedoucí katedry (222)
Akademický pracovník (223)
Zaměstnanec (209)
barbara.vojvodikova@vsb.cz +420 597 321 307
+420 597 321 383
C 205/1 , Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

F 211 , Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Teichmann Marek, Ph.D. Paed.IGIP
Zástupce vedoucího (222)
Akademický pracovník (222)
marek.teichmann@vsb.cz +420 597 321 963 C 203/2 , Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Endel Stanislav, Ph.D.
Tajemník pro vědu a výzkum (222)
Akademický pracovník (222)
Vědecký pracovník (222)
stanislav.endel@vsb.cz +420 597 321 930 C 203/1 , Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Ferko Martin, Ph.D.
Tajemník katedry (222)
Akademický pracovník (222)
Zaměstnanec (222)
martin.ferko@vsb.cz +420 597 321 966 C 209 , Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Klímková Magdaléna
Sekretářka (222)
magdalena.klimkova@vsb.cz +420 597 321 953 C 210/2 , Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Kontakty na pracovníky

Osoba Telefon Adresa
Mgr. Augustinková Lucie, Ph.D.
Vědecký pracovník (222)
lucie.augustinkova@vsb.cz +420 597 321 951 C 204 , Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Bui Viet Thi, M.Sc. viet.thi.bui.st@vsb.cz +420 597 321 934
Ing. Česelský Jan, Ph.D.
Tajemník útvaru (209)
Akademický pracovník (222)
jan.ceselsky@vsb.cz +420 597 321 951 C 204 , Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Faltejsek Michal
Interní doktorand (222)
michal.faltejsek@vsb.cz +420 597 321 972
+420 597 329 655
C 208/1 , Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

IT 453 , Studentská 6231/1b (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. arch. Helekalová Kateřina
Interní doktorand (222)
katerina.helekalova@vsb.cz +420 597 321 972 C 208/1 , Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
doc. RNDr. Hudeček Tomáš, Ph.D.
Akademický pracovník (222)
Vědecký pracovník (222)
tomas.hudecek@vsb.cz +420 597 321 929 C 206 , Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Chudíková Blanka
Interní doktorandka (229)
Zaměstnanec (222)
blanka.chudikova@vsb.cz +420 597 321 975 A 310/1 , Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Křístková Markéta
Interní doktorand (222)
marketa.kristkova@vsb.cz +420 597 321 307 C 205/1 , Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
doc. Ing. et Ing. Kuda František, CSc.
Vedoucí útvaru (9400)
Prorektor pro rozvoj a investiční výstavbu (VŠB-TUO)
Akademický pracovník (222)
Vědecký pracovník (222)
frantisek.kuda@vsb.cz +420 597 321 223
+420 597 321 934
A 313 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

C 210/1 , Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
prof. Ing. Kuta Vítězslav, CSc.
Emeritní profesor (222)
vitezslav.kuta@vsb.cz +420 597 321 961 C 205/2 , Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. arch. Kutá Dagmar, Ph.D. Paed.IGIP
Akademický pracovník (222)
dagmar.kuta@vsb.cz +420 597 321 972 C 208/1 , Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Mikšíková Simona
Interní doktorand (222)
simona.miksikova@vsb.cz +420 597 321 963 C 203/2 , Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. arch. Paclová Hana, Ph.D.
Vědecký pracovník (222)
hana.paclova@vsb.cz +420 597 321 951 C 204 , Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Proske Zbyněk, Ph.D.
Akademický pracovník (222)
zbynek.proske@vsb.cz +420 597 321 959 C 211 , Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Steinová Irena
Interní doktorand (222)
irena.steinova.st@vsb.cz +420 597 321 966 C 209 , Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Tichá Blahutová Jana
Akademický pracovník (222)
Referentka pro rozvoj (204)
jana.ticha.blahutova@vsb.cz +420 597 321 959 C 211 , Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Wernerová Eva, Ph.D.
Akademický pracovník (222)
eva.wernerova@vsb.cz +420 597 321 930 C 203/1 , Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Zdařilová Renata, Ph.D.
Akademický pracovník (222)
renata.zdarilova@vsb.cz +420 597 321 937 C 208/2 , Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba