Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • územně technická problematika, tj. problematika veřejné infrastruktury, rozvoj a spolehlivost veřejné infrastruktury
  • udržitelný rozvoj sídel
  • udržitelné bydlení
  • management investičních procesů v sídelním prostoru
  • bezbariérové prostředí staveb
  • BIM, smart cities, technicko-ekonomické modelování a rozhodovací procesy