Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra spolupracuje s mnoha podniky a institucemi: OHL-ŽS, a. s., Urbanistické středisko Ostrava, ČKAIT, ČSSI, IFMA CZ, Magistrát města Ostravy, Ústav územního rozvoje Brno (spolupráce v redakční radě časopisu "Urbanismus a územní rozvoj"), Podnikohospodářská fakulta VŠE Praha, Krajský úřad Pardubického kraje, odbor školství, kultury a tělovýchovy, TESCO SW Olomouc, pit SW FM Ostrava, ACO Stavební prvky, a. s.

Mnohé z těchto institucí i dalších orgánů veřejné správy poskytují náměty na zadání bakalářských a diplomových prací a jsou tak v těsném styku jak s katedrou městského inženýrství, tak se studenty, kterým poskytují podklady a konzultace a přitom se seznámí s jejich schopnostmi. Většina absolventů tak nemá problémy s uplatněním na trhu práce.