Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Bakalářské programy

Stavební inženýrství

Stavební inženýrství

Záměrem rozvoje nově navrhovaného bakalářského studijního programu Stavební inženýrství je posílení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce formou zvýšení jejich znalostí a dovedností na základě širokého teoretického a odborného základu v prvních dvou letech studia, který je v následujících dvou letech prohlouben ve zvolené specializaci. Tento koncept umožní absolventům pružnější reagování na rychle se měnící požadavky na trhu práce.