Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Navazující magisterské programy

Stavební inženýrství - BIM inženýring

Stavební inženýrství - BIM inženýring

Dvoulety magisterský program klade důraz na koordinaci procesů výstavby v informačním prostředí BIM v rámci digitalizace stavebnictví.
V přijímacím řízení na navazující studijní program se koná písemná zkouška, která je prominuta uchazeči, který na FAST VŠB-TUO absolvoval bakalářský studijní program v příbuzné specializaci s VSP ≥ 77,00 bodů. Pořadí uchazečů je dáno výší VSP nebo dosaženého bodového hodnocení v přijímací zkoušce.
Navazující magisterský program Stavební inženýrství - BIM...

Miniatura MSI

Stavební inženýrství - Městské inženýrství

Spousta uchazečů o vysokoškolské studium si možná pod stavební fakultou představí ryze technické obory a studia spojená s matematikou a fyzikou. Málokterý uchazeč však slyšel o oboru Městské inženýrství, které v sobě ukrývá problematiku rozhodování o umisťování staveb a řešení zásobování území vodou, elektřinou, plynem, odkanalizování, apod. Pro řešení těchto problémů je nutné znát různé technické i netechnické možnosti v území, skladbu a potřeby obyvatelstva i legislativu. Studijní program se...