Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vytvoření nového předmětu Veřejná infrastruktura v navazujícím magisterském studiu oboru Městské stavitelství a inženýrství
Kód
FRVS2015/11
Předmět výzkumu
Vytvořením nového předmětu Veřejná infrastruktura bude zkvalitněna výuka oboru Městské inženýrství na Fakultě stavební. Absolvováním předmětu studenti získají nové nezbytné znalosti o veřejné infrastruktuře, která je jednou z nejdůležitějších součástí dnešních měst. Přitom nejde jen o vlastní návrh prvků veřejné infrastruktury, ale i o jejich správé provedení a následnou údržbu. Předmět bude vyučován v letním semestru prvního ročíku navazujícího magisterského studia oboru Městské stavitelství a inženýrství v rozsahu 2+2 od akademického roku 2014/2015, kde nahradí předmět Urbanistická demografie a sociologie. V rámci předmětu budou studenti seznámeni se všemi aspekty veřejné infrastruktury tak, jak jsou definovány v platném znění stavebního zákona, a sice * dopravní infrastrukturou, * technickou infrastrukturou, * občanskou vybaveností, * veřejnými prostranstvími. Studenti tak získají ucelený přehled o aktuální problematice, kterou by měl ovládat každý absolvent oboru. Předmět bude tematicky navazovat na některé předměty vyučované v předchozím studiu a bude dále prohlubovat znalosti, které v nich studenti získali. Jedná se zejména o tyto předměty: * 222-0209/02 Stavby pro zásobování vodou a odkanalizování, * 222-0217/02 Stavby pro zásobování energiemi, * 222-0303/01 Inženýrské sítě, * 227-0053/02 Městské komunikace a křižovatky, * 222-0248/01 Územní rozvoj, * 222-0247/01 Základy městského inženýrství, * 222-0204/03 Územní plánování, * 222-0313/01 Krajinná architektura, * 222-0215/03 Projekt I, * 222-0216/03 Bakalářská práce. Potřeba předmětu Veřejná infrastruktura vyplývá z faktu, že předchozí uvedené předměty nemají dostatečnou časovou dotaci a není v nich tak prostor pro vysvětlení a procvičení všech potřebných detailů týkajících se veřejné infrastruktury.
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam