Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětu Územní plánování pro navazující magisterské studium oboru Městské stavitelství a inženýrství
Kód
FRVS2015/23
Předmět výzkumu
Cílem tohoto projektu je inovovat a zdokonalit obsahovou část předmětu Územní plánování, který bude vyučován v zimním semestru prvního ročníku navazujícího magisterského studia oboru Městské stavitelství a inženýrství v rozsahu 2 + 2. Projekt klade důraz na zkvalitnění výkladu problematiky Územního plánování, tak aby co nejlépe a nejefektivněji navázal na předmět Územní plánování, vyučovaném v bakalářském studijním programu oboru Městské stavitelství a inženýrství. Nová osnova předmětu bude upravena tak, aby doplnila a prohloubila základní znalosti problematiky pořizování územně plánovací dokumentace a budou vynechány okruhy studia, které byly již obsahem předmětu Územní plánování v bakalářském studijním programu. Absolventi navazujícího magisterského studia oboru Městské stavitelství a inženýrství budou mít komplexnější znalosti a budou se lépe orientovat v problematice pořizování územně plánovací dokumentace, která je nezbytná pro územní plánování v praxi.
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam