Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětu Základy správy majetku
Kód
FRVS2015/47
Předmět výzkumu
Cílem projektu je tvorba vzdělávacího modulu k problematice správy majetku, jenž má za cíl zkvalitnit výuku stávajícího předmětu v oblasti užívání staveb, zejména studijní specializace Facility management (Správa majetku a provoz budov) v rámci studijního oboru Městské stavitelství a inženýrství v bakalářské formě studia. Mimo jiné si projekt klade za cíl vytvoření průřezového metodického manuálu využitelného pro odbornou ale i laickou veřejnost. Metodika bude mít uplatnění v širokém spektru vyučovaných předmětů s vazbou na životní cyklus stavby od jejího záměru až po odstranění stavby. Vzhledem k tomu, že v současné době neexistují vhodné a komplexní studijní materiály, předmětem projektu a jeho cílem bude zpracování studijní opory problematiky správy majetku v životním cyklu staveb s širokou škálou názorných grafických a textových příloh, jež budou zpracovány moderními technologiemi elektronického publikování. Předmět Základy správy majetku je profilující odborný předmět na oboru Správa majetku a provoz budov, který je po prodloužení akreditace zařazen do výuky v pátém semestru bakalářského studia. Projekt si klade za cíl zdokonalit výuku problematiky správy majetku, tj. rozvoj služeb Facility managementu z pohledu technicko-ekonomické správy majetku a provozu budov. V rámci projektu bude kladen důraz na používání inovativních nástrojů FM, které byly úspěšně zavedeny v ČR a v zahraničí, zejména prodloužení užitku staveb.
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam