Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Profilace studijního předmětu "Územní rozvoj"
Kód
FRVS2015/64
Předmět výzkumu
Stále se zrychlující a měnící vývoj problematiky využívání území, rozvoje území, revitalizace území, dnes především v kontextu s udržitelným rozvojem vede mnoho subjektů pohybujících se ve stavebním investičním prostředí ke změnám a inovacím. Na změny a inovace prostředí praxe je však nutné reagovat také při přípravě budoucích odborníků, inovacemi a změnami při výuce, zaváděním nových informací a postupů apod.. Projekt si klade za cíl včlenění nových informací a postupů z praxe a zahraničního prostředí do osnov předmětu „Územní rozvoj“. Tento inovační krok „nového“ předmětu, který vznikl v době prodloužení platnosti akreditace oboru Městské inženýrství v roce 2001, bude proveden formou úpravy stávajících učebních sylabů, vytvořením inovovaných presentačních podkladů jednotlivých témat, formou realizace vyzvaných přednášek odborníků z praxe a formou poznávacích exkurzí studentů na úspěšné projekty územního rozvoje v rámci Moravskoslezského kraje.
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam