Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Profilace a inovace studijního oboru Městské inženýrství
Kód
RPP2016/3
Předmět výzkumu
Cílem projektu je inovace výuky předmětů problematiky městského inženýrství ve studijním oboru bakalářského studia Městské inženýrství a ve studijním oboru magisterského studia Městské stavitelství a inženýrství. V souvislosti se změnami legislativy a nástupem nových trendů ve stavebnictví je potřeba adekvátně reagovat na tento stav. Potřeba změn obsahu vybraných předmětů je také vyvolána zpětnou evaluací potřebnosti témat nových a udržet konkurenceschopnost stávajících studijních oborů. Projekt si klade za cíl inovovat tyto předměty bakalářského studijního oboru Městské inženýrství: Obecné technické požadavky na stavby I., Obecné technické požadavky na stavby II., Stavby pro zásobování vodou a odkanalizování, Stavební ekonomika a management, Základy městského inženýrství, a dále předměty magisterského studijního oboru Městské stavitelství a inženýrství: Matematické modelování, Informační modely budov, Regenerace brownfields. Součástí inovace výuky jmenovaných předmětů jsou vyzvané přednášky odborníků z praxe, oborové exkurze a pořádání akce Den GIS.
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2018
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam