Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Nové trendy a veřejný zájem v inovaci předmětu Veřejná infrastruktura I.
Kód
RPP2020/6
Předmět výzkumu
Projekt „Nové trendy a veřejný zájem v inovaci předmětu Veřejná infrastruktura I.“ si klade za cíl prohloubit a získat nové teoretické a praktické vědomosti a dovednosti v jedné z oblasti veřejné infrastruktury, a to staveb občanského vybavení. Jedná se o inovaci předmětu Veřejná infrastruktura I. studijního programu navazujícího magisterského studia Stavební inženýrství - Městské inženýrství, který je součástí studijního plánu 1. semestru. Inovace je zaměřena v návaznosti na současnou rekodifikaci stavebního práva, aktuálních problémů veřejného zájmu v oblasti bezbariérového užívání staveb a nových trendů požadavků na stavby občanského vybavení.
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam