Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětu Tvorba městských prostorů pro čtvrtý ročník bakalářského studia specializace Městské inženýrství
Kód
RPP2020/2
Předmět výzkumu
Cílem tohoto projektu je inovovat a zdokonalit obsahovou část předmětu Tvorba městských prostorů, který bude vyučován v letním semestru čtvrtého ročníku bakalářského studia specializace Městské inženýrství v rozsahu 0 + 2 prezenční a 0 + 9 kombinované formy studia. Projekt klade důraz na zkvalitnění výkladu problematiky Tvorby městských prostorů, tak aby co nejlépe a nejefektivněji navázal na předměty typologie, územní plánování a dopravní stavby, vyučované v průběhu bakalářského studia specializace Městské inženýrství. Nová osnova předmětu bude upravena tak, aby doplnila a prohloubila základní znalosti problematiky a jejich aplikování do závěrečných prací. Absolventi bakalářského studia specializace Městské inženýrství budou mít komplexnější znalosti a budou se lépe orientovat v problematice a vytvoří si tak základ k navazujícímu studiu,kde se v problematice tvorby města pokračuje.
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam