Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Profilace předmětu Stavby pro zásobování vodou a odkanalizování, Inženýrské sítě
Kód
RPP2020/114
Předmět výzkumu
Cílem projektu je inovace výuky předmětů problematiky Stavby pro zásobování vodou a odkanalizování v bakalářském programu. Dále se inovace týká předmětu Inženýrských sítí v navazujícím magisterském programu Městské inženýrství. V souvislosti se změnami legislativy a nástupem nových trendů v oboru a ve stavebnictví je potřeba adekvátně reagovat na tento stav. Potřeba změn obsahu vybraných předmětů je také vyvolána zpětnou evaluací potřebnosti témat nových a udržet konkurenceschopnost stávajících studijních oborů. Projekt si klade za cíl inovovat tyto předměty bakalářského studijního programu Městské inženýrství: Stavby pro zásobování vodou a odkanalizování. Předmět navazujícího magisterského studijního oboru Městské stavitelství a inženýrství: Inženýrské sítě Výuka těchto předmětů bude doplněna vyzvanými přednáškami odborníků ze stavební praxe a odbornými exkurzemi.
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam