Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra dopravního stavitelství byla ustavena 1. 4. 1998, kdy na katedru přešla část pedagogů působících do té doby na Katedře geotechnického a podzemního stavitelství. Historicky prvním vedoucím nově ustavené katedry byl prof. Ing. Vladimír Tomica, CSc., jehož dřívějším působištěm byla Stavební fakulta Žilinské univerzity v Žilině. Za jeho působení byla katedra personálně doplněna o další odborníky převážně z praxe. Ve funkci vedoucího katedry jej následně vystřídal doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc. Další vedoucí Katedry dopravního stavitelství jsou zřejmí z následujícího přehledu:

  • (1998 – 1999) Ing. Vladimír Tomica, CSc.
  • (1999 – 2006) Ing. Jaroslav Broul, CSc.
  • (2006 – 2007) Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. (pověřený vedením)
  • (2007 – 2015) Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
  • (2015 – 2017) Ivan Fencl, Ph.D.
  • (2017 – 2018) Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. (pověřený vedením)
  • (2018 – dosud) Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.