Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Článek

CAPAYOVA, Silvia, Denisa CIHLÁŘOVÁ a Petr MONDSCHEIN. Effect of Winter Road Maintenance on the Asphalt Road Surface-Experience in Slovakia and the Czech Republic. Materials. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2022, 15(16), s. "nestrankovano". ISSN 1996-1944. [Detail]
PETRŮ, Jan a Vladislav KŘIVDA. An Analysis of Turbo Roundabouts from the Perspective of Sustainability of Road Transportation. Sustainability. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2021, 13(4), s. nestránkováno. ISSN 2071-1050. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav, Jan PETRŮ, David MÁCHA a Jakub NOVÁK. Use of Microsimulation Traffic Models as Means for Ensuring Public Transport Sustainability and Accessibility. Sustainability. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2021, 13(5), s. nestránkováno. ISSN 2071-1050. [Detail]
PETRŮ, Jan a Vladislav KŘIVDA. The Transport of Oversized Cargoes from the Perspective of Sustainable Transport Infrastructure in Cities. Sustainability. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2021, 13(10), s. nestránkováno. ISSN 2071-1050. [Detail]
HUDEČEK, Leopold, Miloslav ŘEZÁČ, Denisa CIHLÁŘOVÁ a Otto ROHÁČ. Reliability of the Transport System in an Area Affected by the Mining Underground Activity. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2020, 1(45)2020(1), s. 55-60. ISSN 1640-4920. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav, Jan PETRŮ, David MÁCHA, Kristýna PLOCOVÁ a David FIBICH. An Analysis of Traffic Conflicts as a Tool for Sustainable Road Transport. Sustainability. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2020, 12(17), s. nestránkováno. ISSN 2071-1050. [Detail]
PETRŮ, Jan a Vladislav KŘIVDA. THE PROCESS OF SETTING THE PARAMETERS FOR ENSURING PASSAGE OF OVERSIZED CARGOS. The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2019, 14(3), s. 425-442. ISSN 1822-427X. [Detail]
CIHLÁŘOVÁ, Denisa, Petr MONDSCHEIN a Silvia CAPAYOVA. Compaction density determination of the road asphalt layers. Communications. Žilina: Žilinská univerzita, 2018, 20(3), s. 61-66. ISSN 1335-4205. [Detail]
CIHLÁŘOVÁ, Denisa, Ivan FENCL, Silvia CÁPAYOVÁ a Petr POSPÍŠIL. Use of Adhesion Promoters in Asphalt Mixtures. Slovak Journal of Civil Engineering. Slovak University of Technology, 2018, 26(1), s. 19-24. ISSN 1210-3896. [Detail]
CAPÁYOVÁ, Silvia, Stanislav UNČÍK a Denisa CIHLÁŘOVÁ. Experience with The Use of Warm Mix Asphalt Additives in Bitumen Binders. Slovak Journal of Civil Engineering. Slovak University of Technology, 2018, 26(1), s. 33 -39. ISSN 1210-3896. [Detail]
PETRŮ, Jan a Vladislav KŘIVDA. HEIGHT AND WIDTH PARAMETERS FOR ENSURING PASSAGE OF EXCESSIVE LOADS ON ROADS. Acta Polytechnica. České vysoké učení technické v Praze, 2017, 57(3), s. 209-217. ISSN 1210-2709. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana, Jan PETRŮ a Vladislav KŘIVDA. Assessment of the capacity of roads weaving segments. Transport and telecommunication. Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2017, 18(2), s. 101-106. ISSN 1407-6160. [Detail]
PETRŮ, Jan, Michal KLUDKA, Vladislav KŘIVDA, Ivana MAHDALOVÁ a Karel ZEMAN. VERIFICATION OF CENSUS DEVICES IN TRANSPORTATION RESEARCH. Acta Polytechnica. České vysoké učení technické v Praze, 2015, 55(6), s. 415-421. ISSN 1210-2709. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav, Ivana MAHDALOVÁ, Jan PETRŮ a Václav ŠKVAIN. Alternativní uspořádání zvláštní okružní křižovatky. Czech Journal of Civil Engineering. 2015, 1(1), s. 15-20. ISSN 2336-7148. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav, Ivana MAHDALOVÁ a Jan PETRŮ. Nevhodně navržené stavební prvky versus videoanalýza konfliktních situací. Czech Journal of Civil Engineering. 2015, 1(2), s. 57-64. ISSN 2336-7148. [Detail]
SVOBODA, Jiří a Michal KLUDKA. Poruchy dlážděných krytů zastávek veřejné hromadné dopravy v podmínkách města Ostravy. Silnice a železnice. Konstrukce Media, s.r.o., 2014, 9(3), s. 40-42. ISSN 1801-822X. [Detail]
PETRŮ, Jan a Ivana MAHDALOVÁ. Nadměrná přeprava na pozemních komunikacích. Civil and Environmental Engineering / Stavebné a environmentálne inženierstvo. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2013, 9(1), s. 63-71. ISSN 1336-5835. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav, Ivana MAHDALOVÁ a Jan PETRŮ. Use of Video Analysis of Conflict Situations for Monitoring of Traffic on Urban Road Influenced by Parallel Parking. Communications. Žilina: Žilinská univerzita, 2013, 15(3), s. 118-125. ISSN 1335-4205. [Detail]
PETRŮ, Jan a Václav ŠKVAIN. Problems of parking on selected streets in Prague. Perners Contact. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013, 8(30), s. 116-129. ISSN 1801-674X. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav. Srovnání konfliktních situací na různých typech okružních křižovatek. Perners Contact. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013, 8(29), s. 99-107. ISSN 1801-674X. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav. Analysis of Conflict Situations in Road Traffic on Roundabouts. Promet - Traffic - Traffico. Zagreb: Faculty of Transport and Traffic Sciences, University of Zagreb, 2013, 25(3), s. 295-303. ISSN 0353-5320. [Detail]
PETRŮ, Jan. Nadměrné a nadrozměrné náklady a jejich přepravní trasy. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013, 13(1), s. 101-108. ISSN 1213-1962. [Detail]
ZEMAN, Karel, Jan PETRŮ a Jan KRAMNÝ. Bezpečnost provozu na zastávkách MHD. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013, 13(1), s. 109-118. ISSN 1213-1962. [Detail]
HUDEČEK, Leopold, Pavel FIALA a Ondřej SVÁK. Měření dynamických rázů v srdcovkové části výhybek pomocí měřícího vozu železničního svršku. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013, 13(1), s. 91-96. ISSN 1213-1962. [Detail]
ZAJÍC, Pavel, Vladislav KŘIVDA a Miloslav ŘEZÁČ. Traffic Conflicts as Safety Indicator - Current State and Development. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013, 58(2), s. 97-104. ISSN 1210-0471. [Detail]
PETRŮ, Jan, Karel ZEMAN a Jan KRAMNÝ. Problematika přeprav nadměrných a nadrozměrných nákladů po pozemních komunikacích. Silnice a železnice. Ostrava: Konstrukce Media, s.r.o., 2013, 8(2), s. 66-69. ISSN 1801-822X. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav, Ivana MAHDALOVÁ a Jiří TICHÝ. Traffic Calming on Urban Road in Ostrava-Poruba. Perners Contact. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012, 7(28), s. 67-78. ISSN 1801-674X. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav a Ivana MAHDALOVÁ. Analýza nevhodně navržených stavebních prvků na stykové křižovatce Závodní – Moravská v Ostravě. Perners Contact. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012, 7(25), s. 85-96. ISSN 1801-674X. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav a Petr PIŠTEK. Jízdní soupravy LHV versus okružní křižovatky. Perners Contact. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012, 7(27), s. 97-107. ISSN 1801-674X. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav a Ivana MAHDALOVÁ. Problematické odbočování autobusů na chybně navržené křižovatce. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, 12(1), s. 131-140. ISSN 1213-1962. [Detail]
CIHLÁŘOVÁ, Denisa a Tomáš SEIDLER. ANALÝZA DYNAMICKÉHO PRŮJEZDU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKOU. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, 12(2), s. 197-204. ISSN 1213-1962. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav a Ivana MAHDALOVÁ. Vznik nebezpečných situací na křižovatce s nevhodně navrženými stavebními prvky. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, 12(2), s. 205-214. ISSN 1213-1962. [Detail]
STAŇKOVÁ, Hana, Denisa CIHLÁŘOVÁ a David KOZLÍK. Zeměměřické činnosti při realizaci liniové stavby v kontextu současné legislativy a praxe. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, XII(2), s. 233-242. ISSN 1213-1962. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav. Probability of Emergence of Conflict Situation during Problematic Turning on Intersection. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, 58(1), s. 145-150. ISSN 1210-0471. [Detail]
PETRŮ, Jan, Ivana MAHDALOVÁ a Marián KRAJČOVIČ. Problematika propustků na pozemních komunikacích. Silniční obzor. Praha 1: Česká silniční společnost, 2012, 73(4), s. 106-110. ISSN 0322-7154. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav. Video-Analysis of Conflict Situations on Selected Roundabouts in the Czech Republic. Communications. Žilina: Žilinská univerzita, 2011, 13(3), s. 77-82. ISSN 1335-4205. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav a Ivana MAHDALOVÁ. Využití Google aplikací pro výuku. Journal of Technology and Information Education. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, 3(1), s. 99-107. ISSN 1803-537X. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav. Konfliktní situace na okružní křižovatce s dvoupruhovým okružním pásem. Perners Contact. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011, 6(21), s. 138-153. ISSN 1801-674X. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav. Video Analysis of Conflict Situations on Pedestrian Crossings. Perners Contact. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011, 6(24), s. 149-156. ISSN 1801-674X. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav. Analýza konfliktních situací na dvoupruhové okružní křižovatce ve Frýdku-Místku. Perners Contact. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011, 6(23), s. 179-187. ISSN 1801-674X. [Detail]
CIHLÁŘOVÁ, Denisa a Tomáš SEIDLER. Návrh monitorovacího systému po dokončení stavby. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, 11(1), s. 177-186. ISSN 1213-1962. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav. Analýza konfliktních situací na pětiramenné okružní křižovatce v Kolíně. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, XI(1), s. 187-196. ISSN 1213-1962. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Zásady bezpečného návrhu okružní křižovatky. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, 11(1), s. 197-204. ISSN 1213-1962. [Detail]
FIALA, Pavel, Leopold HUDEČEK a Ondřej SVÁK. TECHNOLOGIE ODSTRANĚNÍ ZÁVAD PARAMETRU PODÉLNÉ VÝŠKY KOLEJE V OBLASTI LEPENÝCH IZOLOVANÝCH STYKŮ. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, 11(2), s. 199-204. ISSN 1213-1962. [Detail]
HUDEČEK, Leopold, Jan KRAMNÝ a Eva OŽANOVÁ. VLIV KONSTRUKCE KOLEJE NA DETEKCI PLOCHÝCH KOL. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, 11(2), s. 205-208. ISSN 1213-1962. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav a Ivana MAHDALOVÁ. Využití videoanalýzy konfliktních situací při analýze nevhodně navržených stavebních prvků na okružních křižovatkách. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, XI(2), s. 209-216. ISSN 1213-1962. [Detail]
OŽANOVÁ, Eva a Otto ROHÁČ. DOPADY DŮLNÍ ČINNOSTI NA VLEČKOVOU SÍŤ SPOLEČNOSTI AWT. A.S. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, 11(2), s. 217-222. ISSN 1213-1962. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav. Simulation of Traffic on Intersection after Transformation of Traffic Priority. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, LVII(1), s. 195-200. ISSN 1210-0471. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav. Interaction of Roundabout and Intersection with Traffic Lights. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, LVII(2), s. 87-92. ISSN 1210-0471. [Detail]
SEIDLER, Tomáš, Marek MIHOLA, Denisa CIHLÁŘOVÁ a Marián KRAJČOVIČ. Predikce poruch pozemních komunikací na poddolovaném území. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2011, 11(2), s. 229-234. ISSN 1213-1962. [Detail]
SVÁK, Ondřej, Pavel FIALA a Tomáš SEIDLER. Charakteristika příčin nehodovosti jednostopých motorových vozidel. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2011, 11(2), s. 235-240. ISSN 1213-1962. [Detail]
CIHLÁŘOVÁ, Denisa. Geodetické práce a zpracování dat pro silniční stavby. Silnice a železnice. Ostrava: Konstrukce Media, s.r.o., 2011, 6(5), s. 28-34. ISSN 1801-822X. [Detail]
KRAJČOVIČ, Marián, Vladislav KŘIVDA a Ivana MAHDALOVÁ. Problematika přepočtu silničních vozidel na přepočtená vozidla. Silniční obzor. Praha 1: Česká silniční společnost, 2011, 72(5), s. 132-135. ISSN 0322-7154. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana, Martin PÁCL a Tomáš SEIDLER. Současnost a výhled silniční infrastruktury v regionu Ostravy. Silniční obzor. Praha 1: Česká silniční společnost, 2011, 72(9), s. 239-246. ISSN 0322-7154. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana a Vladislav KŘIVDA. Analýza dopravní nehodovosti a konfliktních situací na vybraných okružních křižovatkách v ČR. Silniční obzor. Praha 1: Česká silniční společnost, 2011, 72(11), s. 326-329. ISSN 0322-7154. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana a Jan PETRŮ. Nadrozměrná přeprava v podmínkách České republiky. Silniční obzor. Praha 1: Česká silniční společnost, 2011, 72(12), s. 355-358. ISSN 0322-7154. [Detail]
SEIDLER, Tomáš, Marek MIHOLA a Denisa CIHLÁŘOVÁ. Analysis of Road Repairs in Undermined Areas. World Academy of Science, Engineering and Technology. Blackpool: WASET, 2011, 0060: 2011(12.2011), s. 501-504. ISSN 2010-376X. [Detail]
OŽANOVÁ, Eva a Eva PANULINOVÁ. Přestupní uzly integrované dopravy. Doprava. Praha: Ministerstvo dopravy, 2010, 2010(2), s. 18-23. ISSN 0012-5520. [Detail]
HUDEČEK, Leopold, Eva OŽANOVÁ a Jan KRAMNÝ. Enviromentální aspekt tramvajových tratí. Nová železniční technika. Brno: KPM Consult, a.s., 2010, 2010(6), s. 10-14. ISSN 1210-3942. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav. Návrh organizace a řízení provozu na křižovatce s využitím simulace. Perners Contact. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010, 5(3), s. 130-137. ISSN 1801-674X. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana a Vladislav KŘIVDA. Analýza dopravní nehodovosti na okružních křižovatkách v České republice. Perners Contact. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010, 5(1), s. 156-169. ISSN 1801-674X. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana a Vladislav KŘIVDA. Analýza konfliktních situací na silnici I/57 v Novém Jičíně. Perners Contact. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010, 5(3), s. 174-1974. ISSN 1801-674X. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana, Denisa CIHLÁŘOVÁ a Tomáš SEIDLER. Vliv geometrie okružní křižovatky na její bezpečnost. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010, 10(1), s. 109-116. ISSN 1213-1962. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav. Analýza konfliktních situací na okružních křižovatkách ve Valašském Meziříčí. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010, X(1), s. 99-108. ISSN 1213-1962. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta a Miloslav ŘEZÁČ. Vliv změny absorpčních vlastností povrchu zádlažbového panelu na útlum hluku z tramvajové dopravy. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2010, 10(1), s. 165-174. ISBN 978-80-248-2332-4. [Detail]
TICHÝ, Jiří, Miloslav ŘEZÁČ a Margita NAVRÁTILOVÁ. Možnosti snížení počtu nehod a dopravně kolizních situací. Silniční obzor. Praha 1: Česká silniční společnost, 2010, 2010(11), s. 300-302. ISSN 0322-7154. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Neutrální dopravní informace na proměnných informačních tabulích. Doprava. Praha: Ministerstvo dopravy, 2009, 51(3), s. 17-19. ISSN 0012-5520. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Neutrální dopravní informace na proměnných informačních tabulích. Doprava. Praha: Ministerstvo dopravy, 2009, 51(3), s. 17-19. ISSN 0012-5520. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav. Určení přepočtových koeficientů silničních vozidel podle vstupních dob. Perners Contact. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009, 3(1), s. 133-138. ISSN 1801-674X. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav. Posouzení výkonnosti stykové křižovatky po změně přednosti v jízdě. Perners Contact. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009, 4(1), s. 69-80. ISSN 1801-674X. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Analýza nehod na dvoupruhové okružní křižovatce. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009, 9(1), s. 133-140. ISSN 1213-1962. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav. New Findings in the Sphere of the Conflict Situations Analysis on the Czech Republic Road Traffic. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009, LV(1), s. 161-169. ISSN 1210-0471. [Detail]
SEIDLER, Tomáš a Denisa CIHLÁŘOVÁ. Údržba silnic na poddolovaném území. Silniční obzor. Praha: Česká silniční společnost, 2009, 70(2), s. 33-37. ISSN 0322-7154. [Detail]
OŽANOVÁ, Eva. Integrované dopravní systémy hromadné přepravy osob. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2008, VIII(1), s. 295-301. ISSN 1213-1962. [Detail]
OŽANOVÁ, Eva. Integrované dopravní systémy hromadné přepravy osob. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2008, 8, s. 295-301. ISSN 1213-1962. [Detail]
HUDEČEK, Leopold. MULTIPARAMETRICKÝ NÁVRH KONSTRUKCÍ A SPOLEHLIVOST DOPRAVNÍHO SYSTÉMU. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008, 1/2008(1), s. 271-281. ISSN 1213-1962. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Lineární model limitní kapacity jednopruhové okružní křižovatky. Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, řada stavební. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2008, 8(1), s. 281-293. ISSN 1213-1962. [Detail]
CIHLÁŘOVÁ, Denisa a Tomáš SEIDLER. Analýza silnic I. třídy v oblasti ovlivněné hornickou činností. Silniční obzor. Praha 1: Česká silniční společnost, 2008, 69(3), s. 55-59. ISSN 0322-7154. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav, Eva OŽANOVÁ, Leopold HUDEČEK a Václav ŠKVAIN. Vyhodnocení dislokace veřejného logistického centra v Moravskoslezském kraji. Doprava. Praha: Ministerstvo dopravy, 2007, 49(6), s. 22-25. ISSN 0012-5520. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Rizika spojená s užitím úsporných typů místních komunikací v obytné zástavbě. Informace Českého svazu stavebních inženýrů. Ostrava: Český svaz stavebních inženýrů, 2007, 12(3), s. 1-6. ISSN 1213-4112. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Navrhování konstrukční vrstvy aktivní zóny pozemních komunikací podle modulu přetvárnosti. Informace Českého svazu stavebních inženýrů. Ostrava: Český svaz stavebních inženýrů, 2007, 12(1), s. 1-4. ISSN 1213-4112. [Detail]
OŽANOVÁ, Eva, Leopold HUDEČEK, Miloslav ŘEZÁČ a Václav ŠKVAIN. Studie umístění veřejného logistického centra v Moravskoslezském kraji. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007, 7(1), s. 185-196. ISSN 1213-1962. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Návrh metody pro dimenzování nestmelené konstrukční vrstvy vozovky a aktivní zóny podle modulu přetvárnosti. Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, řada stavební. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007, 7(1), s. 187-192. ISSN 1213-1962. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav. Efektivita realizovaných opatření zvyšující bezpečnost dopravy. Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, řada stavební. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007, 7(1), s. 193-198. ISSN 1213-1962. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Úsporné typy místních komunikací v obytné zástavbě. Silniční obzor. Praha 1: Česká silniční společnost, 2007, 68(10), s. 280-285. ISSN 0322-7154. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Úsporné typy místních komunikací v obytné zástavbě. Silniční obzor. Praha 1: Česká silniční společnost, 2007, 68(10), s. 280-285. ISSN 0322-7154. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Oszczędne przekroje ulic w zabudowie miejskiej. Transport Miejski i Regionalny. Kroków: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, 2007, 4(11), s. 32-37. ISSN 1732-5153. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav. Rychlost na pozemních komunikacích. Informace Českého svazu stavebních inženýrů. Ostrava: Český svaz stavebních inženýrů, 2006, 5(1), s. 1-7. ISSN 1213-4112. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana a Leopold HUDEČEK. Návrh metody pro objektivní hodnocení mostů jako součásti pozemních komunikací. Stanovení kriterií pro detailnější rozdělení pozemních komunikací s ohledem na rizika spojená s dočasným přerušením dopravy. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2006, 6( ), s. 143-157. ISBN 80-248-1248-7. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav a Marián KRAJČOVIČ. Křivolakost trasy silniční komunikace. Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, řada stavební. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2006, 2006(1), s. 159-168. ISSN 1213-1962. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav. Možnosti využití bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích. Silniční obzor. Praha 1: Česká silniční společnost, 2006, 5(1), s. 42-44. ISSN 0322-7154. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav. Možnosti využití bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích. Silniční obzor. Praha 1: Česká silniční společnost, 2006, 5(2), s. 42-44. ISSN 0322-7154. [Detail]
HUDEČEK, Leopold a Miloslav ŘEZÁČ. Liniové stavby ohrožené povodňovými průtoky. Silniční obzor. Praha 1: Česká silniční společnost, 2005, 4(65), s. 77-79. ISSN 0322-7154. [Detail]
HUDEČEK, Leopold a Marek ŘEZÁČ. Liniové stavby ohrožené povodňovými průtoky. Silniční obzor. Praha: Česká silniční společnost, 2005, 65(3), s. 77-79. ISSN 0322-7154. [Detail]
HUDEČEK, Leopold a Miloslav ŘEZÁČ. Optimalizace nákladů na výstavbu dopravních staveb v území ohroženém povodněmi. Nová železniční technika. Střelice u Brna: ÚVAR Servis, s.r.o. a LOKO TRANS,s.r.o., 2004, (2), s. 24-27. ISSN 1210-3942. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav. Rozhled jako významný prvek bezpečnosti provozu na komunikacích. Sborník vědeckých prací FAST VŠB - TUO. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003, (5), s. 147 - 153. [Detail]
BROUL, Jaroslav a Marek ŘEZÁČ. Problematika dopravního mapování Moravskoslezského kraje. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2003, VI.(2), s. 18-21. ISSN 1212-0855. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav. Zvyšování bezpečnosti provozu. časopis Informace ČSSI. Ostrava: ČSSI, 2003, 2(2), s. 1-4. ISSN 1213-4112. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav a Marián KRAJČOVIČ. Bezpečnost silniční dopravy. Časopis Informace ČSSI. Ostrava: Český svaz stavebních inženýrů-ČSSI, 2002, -(2), s. 1-6. ISSN 1213-4112. [Detail]
BROUL, Jaroslav. Zvláštní podmínky liniových staveb v poddolovaném a zátopovém uzemí. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2001, 2001(1), s. 3-6. ISSN 1210-7697. [Detail]
BROUL, Jaroslav. Zvláštní podmínky liniových staveb v poddolovaném a zátopovém území. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. PRAHA,: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2001, 43(1), s. 3-6. ISSN 1210-7697. [Detail]
TYLOVÁ, Jaroslava a Miloslav ŘEZÁČ. Užití nových technologických prvků mostních objektů v povodňových územích. Nová železniční technika. : KPM Consult, a.s., 2000, 2000(2), s. 60-62. ISSN 1210-3942. [Detail]
TYLOVÁ, Jaroslava a Miloslav ŘEZÁČ. Užití nových technologických prvku mostních objektu v povodňových uzemích. Nová železniční technika. 2000, 2000(2), s. 60-63. [Detail]
TYLOVÁ, Jaroslava a Miloslav ŘEZÁČ. Silniční mosty v povodňových územích a možnosti využití vysokopevnostních betonů. Silniční obzor. : Česká silniční společnost, 2000, 2000(7-8), s. 163-165. ISSN 0322-7154. [Detail]
TYLOVÁ, Jaroslava a Miloslav ŘEZÁČ. Silniční mosty v povodňových uzemích a možnosti využití vysokopevnostních betonu. Silniční obzor. : Česká silniční společnost, 2000, 2000(7-8), s. 163-165. ISSN 0322-7154. [Detail]
BROUL, Jaroslav. Zvláštní podmínky liniových staveb v poddolovaném a zátopovém území. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2000, 2001(1), s. 3-6. ISSN 1210-7697. [Detail]
BROUL, Jaroslav. The underground groouting walls. Communications. : Žilinská univerzita, 1999, 1999(4), s. 69-71. ISSN 1335-4205. [Detail]
BROUL, Jaroslav, Petr JANAS a Jaroslav RYŠÁVKA. Sanace sesuvu lokality Růžďka - obec. Geotechnika. : Čenek a Ježek s.r.o., 1999, 1999(2), s. 34-37. ISSN 1211-913X. [Detail]
BROUL, Jaroslav, Petr JANAS a RYŠÁVKA. Sanace sesuvu lokalit Ružďka - obec. Časopis Geotechnik. 1999, , č. . [Detail]

Článek nehodnocený

KRAMNÝ, Jan, Karel ZEMAN a Jan PETRŮ. Pryžové materiály tlumící hluk. Městská doprava. Ústí nad Labem: Vydavatelství Wolf - Jana Wolfová, 2012, 2012(6), s. 48-50. ISSN 1212-9461. [Detail]
SLÍVA, Aleš a Pavla HAVLICOVÁ. Zvyšování kvalifikace v oblasti dopravy pro širokou veřejnost v rámci projektu ESF. Regionální zpravodaj. Ostrava: Sdružení pro rozvoj MSK, 2007, 7(2), s. 13-13. [Detail]

Kniha odborná

KŘIVDA, Vladislav, Jan PETRŮ, Ivana MAHDALOVÁ a Kateřina ŽITNÍKOVÁ. Hodnocení stavebních prvků křižovatek s využitím videoanalýzy. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3995-0. [Detail]
CIHLÁŘOVÁ, Denisa, Tomáš SEIDLER, Radek HYBNER a Stanislav PAPAJ. Silniční stavby. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. ISBN 978-80-7204-715-4. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav, Jiří TICHÝ a Václav ŠKVAIN. Dopravní inženýrství. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. ISBN 978-80-7204-730-7. [Detail]
HUDEČEK, Leopold, Eva OŽANOVÁ a Otto ROHÁČ. Železniční stavby. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. ISBN 978-80-7204-729-1. [Detail]
OŽANOVÁ, Eva, Leopold HUDEČEK a Hynek LAHUTA. Dopravní stavby. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. ISBN 978-80-7204-726-0. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav a Ivan FENCL. Vybrané otázky rozvoje dopravy ve městech. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-1985-3. [Detail]
HUDEČEK, Leopold. Vliv zvláštních podmínek na konstrukce dopravních staveb v procesu zkoumání a stanovování spolehlivosti dopravního systému. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1799-6. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Využití druhotných surovin v konstrukcích vozovek pozemních komunikací a v aktivní zóně. Disertační práce. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1215-0. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Využití druhotných surovin v konstrukcích vozovek pozemních komunikací a v aktivní zóně. Teze disertační práce. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1039-5. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Využití druhotných surovin v konstrukcích vozovek pozemních komunikací a v aktivní zóně. Autoreferát disertační práce. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISSN 1213-7456. [Detail]
BROUL, Jaroslav a Leopold HUDEČEK. Stanovení důlních škod u poddolovaných železničních staveb. Ostrava, ČR: ES VŠB TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0262-7. [Detail]

Kapitola v knize

MAHDALOVÁ, Ivana a Vladislav KŘIVDA. Traffic Safety at Roundabouts in the Czech Republic. In: Road and Traffic Safety: Practises, Role of Human Behavior and Effective Programs. New York: Nova Science Publishers, 2015. s. 23-48. ISBN 978-1-63463-115-0. [Detail]
MIHOLA, Marek a Vladimír TOMICA. Analysing the Influence of the Age and Position of Bridges During Floods on the Flood Flow Damage. In: Technical Sheets 2008 Part 3: Integrated Design for Extreme Situations. Prague: CIDEAS - Centre for Integrated Design of Advanced Structures, Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, 2008. ISBN 978-80-01-04461-2. [Detail]
MIHOLA, Marek a Vladimír TOMICA. ROZBOR VLIVU STÁŘÍ MOSTŮ A JEJICH POLOHY V POVODÍCH NA POŠKOZENÍ POVODŇOVÝMI PRŮTOKY. In: Technické listy 2008 Díl 3: Integrovaný návrh při mimořádných situacích. Praha: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2008. ISBN 978-80-01-04458-2. [Detail]
MIHOLA, Marek a Vladimír TOMICA. Relationship Analysis of Stochastic Flow Effects Causing Failures of Bridges Over Water Courses. In: Technical Sheets 2007 - Part 3: Integrated Design for Extreme Situations. Prague: CIDEAS - Centre for Integrated Design of Advanced Structures, Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, 2007. s. 32-33. ISBN 978-80-01-04174-1. [Detail]
MIHOLA, Marek a Vladimír TOMICA. Rozbor souvislostí stochastických účinků proudění působujících poškození mostů přes vodní toky. In: Technické listy 2007 - Díl 3: Integrovaný návrh při mimořádných situacích. Praha: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2007. s. 32-33. ISBN 978-80-01-04177-2. [Detail]
MIHOLA, Marek a Vladimír TOMICA. Input Data for Risk Analysis of Bridge Failures in Geographic Information Systems. In: Technical sheets 2006 : technical sheets of results. Prague: CIDEAS - Centre for Integrated Design of Advanced Structures, Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, 2006. s. 276-277. ISBN 978-80-01-04054-6. [Detail]
MIHOLA, Marek a Vladimír TOMICA. Vstupní údaje pro analýzu rizika vzniku poruchy v prostředí geoinformačních systémů. In: Technické listy 2006, Soubor technických listů řešení. Praha: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2006. s. 276-277. ISBN 978-80-01-03892-5. [Detail]
VÍTEK, Antonín. Situovanie banských diel s ohladom na minimalizáciu tlakových prejavov. In: . Ostrava: VŠB Ostrava, 1994. [Detail]
VÍTEK, Antonín. Situovanie banských diel s ohladom na minimalizáciu tlakových prejavov. In: Podzemní stavby '94. Ostrava: ES VŠB-TU Ostrava, 1994. s. 137-140. ISBN 00-0000-000-0. [Detail]

Příspěvek ve sborníku

FIBICH, David, Kristýna PLOCOVÁ a Jana POSPÍŠILOVÁ. CITIES AND THEIR METHODS OF REDUCING DOWNTOWN TRAFFIC. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 23, Issue 6.1. Sofie: International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2023. s. 363-367. ISBN 978-619-7603-61-3. [Detail]
PLOCOVÁ, Kristýna a Zdeněk KUBIŠ. TRANSPORT MANAGEMENT IN URBAN AREAS. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 23, Issue 6.1. Sofie: International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2023. s. 413-420. ISBN 978-619-7603-61-3. [Detail]
NOVÁK, Jakub, David MÁCHA, David FIBICH a Kristýna PLOCOVÁ. Integration of atypical intersections into street space. In: 14th Architecture in Perspective 2022:VŠB-Technical University of Ostrava,Faculty of Civil Engineering,Department of Architecture:proceedings of the international conference-14. architektura v perspektivě 2022:Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2022. s. 111-114. ISBN 978-80-248-4646-0. [Detail]
FIBICH, David, Kristýna PLOCOVÁ a Václav ŠKVAIN. VYUŽITÍ DRONŮ V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE:. In: 14th Architecture in Perspective 2022:VŠB-Technical University of Ostrava,Faculty of Civil Engineering,Department of Architecture:proceedings of the international conference-14. architektura v perspektivě 2022:Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2022. s. 222-225. ISBN 978-80-248-4646-0. [Detail]
MÁCHA, David, Jakub NOVÁK, David FIBICH a Kristýna PLOCOVÁ. Organization of transport in the locality of housing estate in Ostrava-South. In: 14th Architecture in Perspective 2022:VŠB-Technical University of Ostrava,Faculty of Civil Engineering,Department of Architecture:proceedings of the international conference-14. architektura v perspektivě 2022:Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2022. s. 95-98. ISBN 978-80-248-4646-0. [Detail]
PLOCOVÁ, Kristýna, David FIBICH, David MÁCHA a Jakub NOVÁK. PRVKY ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY V CENTRECH MĚST. In: 12th Architecture in Perspective 2020 : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture : proceedings of the international conference = 12. architektura v perspektivě 2020 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. s. 125-128. ISBN 978-80-248-4450-3. [Detail]
NOVÁK, Jakub a David MÁCHA. PROBLEMATIKA KŘIŽOVATEK SE ZALOMENOU PŘEDNOSTÍ. In: 12th Architecture in Perspective 2020 : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture : proceedings of the international conference = 12. architektura v perspektivě 2020 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. s. 158-160. ISBN 978-80-248-4450-3. [Detail]
MÁCHA, David, Vladislav KŘIVDA, Jan PETRŮ a Jakub NOVÁK. ANALYSIS OF INTERSECTION WITH TRAFFIC LIGHTS AND TRAM TRAFFIC. In: 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2020 : conference proceedings : 18-24 August, 2020, Albena, Bulgaria. Issue 6.1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2020. s. 483-490. ISBN 978-619-7603-12-5. [Detail]
PLOCOVÁ, Kristýna a David FIBICH. DESIGN TRAFFIC LIGHTS FOR ATYPICAL INTERSECTION. In: 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2020 : conference proceedings : 18-24 August, 2020, Albena, Bulgaria. Issue 6.1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2020. s. 531-538. ISBN 978-619-7603-12-5. [Detail]
KROČOVÁ, Šárka, Miloslav ŘEZÁČ a Jiří POKORNÝ. Tunnel constructions of transport infrastructure and their fire safety. In: 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2019 : conference proceedings : 30 June - 6 July, 2019, Albena, Bulgaria. Volume 19. Issue 3.1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019. s. 609-616. ISBN 978-619-7408-81-2. [Detail]
SLAVÍKOVÁ, Lucie. Bezpečnost miniokružních křižovatek ve veřejném prostoru. In: Architecture in perspective 11 = 11. Architektura v perspektivě : conference proceedings : October 2-3, 2019, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. s. 106-110. ISBN 978-80-248-4331-5. [Detail]
MÁCHA, David, Jakub NOVÁK, Vladislav KŘIVDA a Jan PETRŮ. PROBLEMATIKA BEZPEČNOSTI KŘIŽOVATEK V CENTRU MĚSTA. In: Architecture in perspective 11 = 11. Architektura v perspektivě : conference proceedings : October 2-3, 2019, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. s. 114-117. ISBN 978-80-248-4331-5. [Detail]
NOVÁK, Jakub, David MÁCHA, Vladislav KŘIVDA a Jan PETRŮ. VYUŽÍVÁNÍ DOPRAVNÍCH MODELŮ V INTRAVILÁNU. In: Architecture in perspective 11 = 11. Architektura v perspektivě : conference proceedings : October 2-3, 2019, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. s. 134-136. ISBN 978-80-248-4331-5. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav a Jan PETRŮ. Capacity assessment of controlled intersections with U-Turn. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 19, Issue 6.2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019. s. 403-410. ISBN 978-619-7408-89-8. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav a Jan PETRŮ. Safety and capacity assessment of non-standard roundabouts. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 19, Issue 6.2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019. s. 517-524. ISBN 978-619-7408-89-8. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Problematika statické dopravy v České republice. In: 10. architektura v perspektivě 2018: Architecture in perspective 10 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2018. s. 133-134. ISBN 978-80-248-4236-3. [Detail]
PETRŮ, Jan a Vladislav KŘIVDA. Analysis of level crossings from the point of view of the design elements of the roads. In: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2018 : conference proceedings : 2 July - 8 July, 2018, Albena, Bulgaria. Volume 18. Issue 6.3. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. s. 489-494. ISBN 978-619-7408-52-2. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav a Jan PETRŮ. Comparison of selected capacity calculations for roundabouts. In: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2018 : conference proceedings : 2 July - 8 July, 2018, Albena, Bulgaria. Volume 18. Issue 6.3. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. s. 519-526. ISBN 978-619-7408-52-2. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav a Jan PETRŮ. Usage of Video Analysis of Traffic Conflicts for the Evaluation of Inappropriately Designed Building Elements on Intersections. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Volume 143. Bristol: IOP Publishing, 2018. s. 012056. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav, Leopold HUDEČEK a Otto ROHÁČ. Reliability of transport systems in an area affected by mining work. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 18, Issue 1.3. Sofie: International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2018. s. 729-736. ISBN 978-619-7408-37-9. [Detail]
CIHLÁŘOVÁ, Denisa, Leopold HUDEČEK, Miloslav ŘEZÁČ, Pavel FIALA a Jiří ZLÝ. Safety analysisof road and railway level crossing in the area influenced by mining activity. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 18, Issue 1.3. Sofie: International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2018. s. 817-824. ISBN 978-619-7408-37-9. [Detail]
HUDEČEK, Leopold, Jan PETRŮ, Miloslav ŘEZÁČ a Vladislav KŘIVDA. The impact of mining activities on the construction elements of transport infrastructure and the development of transport. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 18, Issue 1.3. Sofie: International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2018. s. 957-964. ISBN 978-619-7408-37-9. [Detail]
HUDEČEK, Leopold, Jan PETRŮ a Vladislav KŘIVDA. Problems of culverts on mining subsidence areas. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17, Issue 13. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 669-676. ISBN 978-619-7105-00-1. [Detail]
PETRŮ, Jan, Vladislav KŘIVDA a Leopold HUDEČEK. Disorders of culverts on the roads. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Issue 62. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 557-562. ISBN 978-619-7408-13-3. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav a Jan PETRŮ. Proposal of capacity calculation of roundabout departure with cycle traffic in conditions of the Czech Republic. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Issue 62. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 721-728. ISBN 978-619-7408-13-3. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. The issue of cobbled roadways. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Issue 62. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 807-812. ISBN 978-619-7408-13-3. [Detail]
PETRŮ, Jan a Vladislav KŘIVDA. Utilization filled spandrel bridge structure for interchange cycle transport. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Issue 62. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 867-872. ISBN 978-619-7408-13-3. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav, Kateřina ŽITNÍKOVÁ, Jan PETRŮ a Ivana MAHDALOVÁ. The large roundabout adjustment’s assessment of effectiveness. In: Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II : proceedings of the 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, 29 June - 1 July 2016, High Tatras Mountains, Tatranské Matliare, Slovak Republic. London: Taylor & Francis, 2017. s. 779-784. ISBN 978-1-138-03224-8. [Detail]
PETRŮ, Jan, Vladislav KŘIVDA, Kateřina ŽITNÍKOVÁ a Michal KLUDKA. Modeling of the impact of a pedestrian crossing on resulting capacity of a roundabout. In: Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II : proceedings of the 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, 29 June - 1 July 2016, High Tatras Mountains, Tatranské Matliare, Slovak Republic. London: Taylor & Francis, 2017. s. 823-828. ISBN 978-1-138-03224-8. [Detail]
PETRŮ, Jan, Jiri DOLEZEL a Vladislav KŘIVDA. Assessment of the transport routes of oversized and excessive loads in relation to the passage through roundabout. In: IOP conference series: Materials science and engineering. Volume 251. New York: Institute of Physics, 2017. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
DOLEZEL, Jiri, Drahomir NOVAK a Jan PETRŮ. Assessment of the transportation route of oversize and excessive loads in relation to the load-bearing capacity of existing bridges. In: IOP conference series: Materials science and engineering. Volume 251. New York: Institute of Physics, 2017. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ŠKVAIN, Václav, Jan PETRŮ a Vladislav KŘIVDA. Turbo – roundabouts and their Basic Evaluation at Realized Constructions in Czech Republic. In: Structural and Physical Aspects of Construction Engineering: 3rd international conference : November 9-11, 2016, High Tatras, Slovakia. Košice: Technical University of Košice, 2017. s. 283-290. ISBN 978-80-553-2643-6. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav, Jan PETRŮ, Kateřina ŽITNÍKOVÁ a Michal KLUDKA. Traffic accidents of pedestrians in the czech republic after the change of the methodics of accident monitoring. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2016 : informatics, geoinformatics and remote sensing : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume I, Informatics, geoinformatics. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 905-912. ISBN 978-619-7105-58-2. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav, Jan PETRŮ, Kateřina ŽITNÍKOVÁ a Ivana MAHDALOVÁ. ROAD CONSTRUCTION LOADED BY HEAVY VEHICLES. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2016 : green buildings technologies and materials : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Book 6 Volume 2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 203-208. ISBN 978-619-7105-69-8. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana, Jan PETRŮ a Vladislav KŘIVDA. The Impact of Design Elements on Traffic Safety on Roundabouts. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2016 : green buildings technologies and materials : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Book 6 Volume 2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 333-340. ISBN 978-619-7105-69-8. [Detail]
PETRŮ, Jan, Vladislav KŘIVDA, Ivana MAHDALOVÁ a Kateřina ŽITNÍKOVÁ. DIFFERENT TYPES OF MATERIALS FOR THE PHYSICAL SEPARATION OF LANES OF THE TURBO-ROUNDABOUTS. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2016 : green buildings technologies and materials : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Book 6 Volume 2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 83-90. ISBN 978-619-7105-69-8. [Detail]
PETRŮ, Jan, Vladislav KŘIVDA, Ivana MAHDALOVÁ a Václav ŠKVAIN. Video Analysis of Conflict Situations at T-Intersection with Cranked Priority. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 719-720. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2015. s. 1000-1004. ISBN 978-3-03835-384-3. [Detail]
PETRŮ, Jan, Ivana MAHDALOVÁ, Vladislav KŘIVDA a Michal KLUDKA. Influence of Connection Lane on the Left of Running Lane on Intersection in Ostrava-Petrkovice. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 752-753. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2015. s. 1257-1262. ISBN 978-3-03835-442-0. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav, Jan PETRŮ, Ivana MAHDALOVÁ a Václav ŠKVAIN. Traffic Simulation at Intersections with Cranked Priority. In: International Conference on Advanced Engineering Technology (ICAET 2014) : Incheon National University, Incheon, South Korea, 20.-21.12.2014. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2015. s. 1419-1423. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
PETRŮ, Jan, Vladislav KŘIVDA a Ivana MAHDALOVÁ. Disorders of road pavement on weawing section. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 2015. Volume 2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 83-88. ISBN 978-619-7105-43-8. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana, Vladislav KŘIVDA a Jan PETRŮ. Disorders of Structure Elements on Roundabouts. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 2015. Volume 2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 89-96. ISBN 978-619-7105-43-8. [Detail]
HUDEČEK, Leopold a Denisa CIHLÁŘOVÁ. The Problems of Railways in the Uundermined Areas. In: SGEM 2015: 15th International Multidisciplinary Scientific Conference SGEM 2015: Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : 18-24.June, 2015, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume III.. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 713-718. ISBN 978-619-7105-33-9. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav a Ivana MAHDALOVÁ. Capacity of Intersection with and without Connection Lane on the Left of Running Lane. In: Advanced Materials Research. Volume 1020. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 663-668. ISBN 978-3-03835-237-2. [Detail]
HUDEČEK, Leopold, Jiří SVOBODA a Jan KRAMNÝ. Reducing the Negative Effects of City Railways on Houses in Ostrava. In: Advanced Materials Research. Volume 1041. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 432-435. ISBN 978-3-03835-280-8. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan, Martina PEŘINKOVÁ a Miloslav ŘEZÁČ. The impact of urban structure and building typology on transport. In: Advanced Materials Research. Volume 842. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. s. 858-862. ISBN 978-3-03785-940-7. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav a Ivana MAHDALOVÁ. Video Analysis of Conflict Situations and Parking Problem. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 505-506. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. s. 1055-1060. ISBN 978-3-03835-006-4. [Detail]
CIHLÁŘOVÁ, Denisa, Tomáš SEIDLER, Miloslav ŘEZÁČ a Tomáš SLONKA. Analysis of Sight Conditions from Driver Position. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 505-506. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. s. 375-379. ISBN 978-3-03835-006-4. [Detail]
CIHLÁŘOVÁ, Denisa, Tomáš SEIDLER a Miloslav ŘEZÁČ. Roads Problems on Undermined Areas in the Moravian-Silesian region. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 505-506. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. s. 477-480. ISBN 978-3-03835-006-4. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav a Ivana MAHDALOVÁ. Comparison of Capacity of Intersection with Connection Lane on the Left of Running Lane and the Other Types of Intersections. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 587-589. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. s. 2201-2204. ISBN 978-3-03835-167-2. [Detail]
PETRŮ, Jan, Karel ZEMAN a Michal KLUDKA. Disorders od Roads and Structural Elements in a Service of Heavy Trucks on roundabouts. In: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume II, Green buildings technologies and materials, green design and sustainable architecture. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 503-510. ISBN 978-619-7105-21-6. [Detail]
ZEMAN, Karel, Jan PETRŮ a Michal KLUDKA. Materials Road Covers when Operating Public Transport (During the Design Period). In: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume II, Green buildings technologies and materials, green design and sustainable architecture. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 557-564. ISBN 978-619-7105-21-6. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav, Denisa CIHLÁŘOVÁ, Tomáš SEIDLER a Petr ŠIMONÍK. Options to Mitigate Congestion on Roads. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 361-363. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2013. s. 2049-2052. ISBN 978-3-03785-777-9. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana, Vladislav KŘIVDA a Václav ŠKVAIN. Influence of Roundabout Inscribed Circle Diameter to the Traffic Safety. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 409-410. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2013. s. 1122-1125. ISBN 978-3-03785-858-5. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav, Denisa CIHLÁŘOVÁ a Hana STAŇKOVÁ. Assessment of Teaching Results at Technical University. In: IEEE Global Engineering Education Conference, EDUCON 2013. Vienna: IEEE, 2013. s. 247-252. ISBN 978-1-4673-6110-1. [Detail]
ZEMAN, Karel, Jan PETRŮ a Jan KRAMNÝ. Poruchy vozovek na zastávkách v důsledku používání moderních vozidel. In: Juniorstav 2013 : 15. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí : sborník anotací : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 7.2.2013 : [CD-ROM]. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 1-10. ISBN 978-80-214-4670-0. [Detail]
KRAMNÝ, Jan, Karel ZEMAN a Jan PETRŮ. Vliv pravidelného tramvajového provozu na protihlukové vlastnosti zákrytového panelu vybaveného profilovanou pryžovou vrstvou. In: Juniorstav 2013 : 15. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí : sborník anotací : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 7.2.2013 : [CD-ROM]. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 1-7. ISBN 978-80-214-4670-0. [Detail]
PETRŮ, Jan a Karel ZEMAN. Analysis of Roundabout Intersections on Routes of Abnormal Loads. In: Recent Advances in Urban Planning and Construction : proceedings of the 4th International Conference on Urban Sustainability, Cultural Sustainability, Green Development, Green Structures and Clean Cars, (USCUDAR '13). [Maďarsko]: WSEAS Press, 2013. s. 47-53. ISBN 978-960-474-352-0. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav a Ivana MAHDALOVÁ. Monitoring the Conflict Situations Using the Video Analysis in the Czech Republic. In: Recent advances in civil and mining engineering : proceedings of the 4th European conference of civil engineering (ECCIE '13), proceedings of the 1st European conference of mining engineering (MINENG '13) : Antalya, Turkey, October 8-10, 2013. Rumunsko: WSEAS Press, 2013. s. 148-156. ISBN 978-960-474-337-7. [Detail]
ZEMAN, Karel a Jan PETRŮ. A Historic Local Road with Present-Day Urban Public Transport. In: Recent advances in civil and mining engineering : proceedings of the 4th European conference of civil engineering (ECCIE '13), proceedings of the 1st European conference of mining engineering (MINENG '13) : Antalya, Turkey, October 8-10, 2013. Rumunsko: WSEAS Press, 2013. s. 218-224. ISBN 978-960-474-337-7. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav, Denisa CIHLÁŘOVÁ a Michal KLUDKA. Operation of Intelligent Transportation Systems of the City Ostrava in Czech Republic. In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 2]. Volume I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013. s. 183-190. ISBN 978-954-91818-9-0. [Detail]
ZEMAN, Karel, Jan PETRŮ a Jan KRAMNÝ. Roadways in public transport stops, their failures and reconstruction options for the operation of modern high-capacity vehicles. In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Nano, Bio and Green - Technologies for a Sustainable Future : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 6]. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013. s. 705-711. ISBN 978-619-7105-06-3. [Detail]
KLUDKA, Michal a Matěj VYMYSLICKÝ. ZHODNOCENÍ KONFLIKTNÍ SITUACE MEZI PĚŠÍ A AUTOMOBILOVOU DOPRAVOU PŘI KONÁNÍ DNŮ NATO 2013 V OSTRAVĚ. In: STRUCTURA stavební trendy 2013 : ekologie, energetika, bezpečnost, udržitelnost : 3. ročník mezinárodní stavební konference : sborník prací ke konferenci : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 7.11.-8.11.2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 115-119. ISBN 978-80-248-3236-4. [Detail]
ZEMAN, Karel, Jan PETRŮ a Michal KLUDKA. Nové učební pomůcky a software využívané při výuce na Katedře Dopravního stavitelství fakulty stavební VŠB – TU Ostrava. In: Sborník odborného semináře RDIT 2013 : Vysoké Mýto, 31. 10. - 1. 11. 2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 109-115. ISBN 978-80-248-3237-1. [Detail]
MARTIN, Slabej, Kotek PETER a Jan PETRŮ. SURFACE DETERIORATIONS AND STRUCTURE OF PAVEMENT ON ROUNDABOUTS IN THE CITIES. In: XXII Slovak - Polish - Russian Seminar "Theoretical Foundation of Civil Engineering" : proceedings : Žilina, Slovak Republic, 09.09.2013-13.09.2013. Moskva: Izdatel'stvo ASV, 2013. s. 741-750. ISBN 978-5-93093-986-6. [Detail]
LAHUTA, Hynek a Denisa CIHLÁŘOVÁ. EXPERIENCE WITH MATHEMATICAL MODELING IN PROGRAM PLAXIS: DESIGN AND ASSESSMENT OF RETAINING WALLS. In: 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference and EXPO, SGEM 2012. Volume 3. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2012. s. 87-94. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
HUDEČEK, Leopold, Jan KRAMNÝ, Karel ZEMAN a Jan PETRŮ. Interaction of different types of transport and its influence on traffic safety. In: 8. Fórum koľajovej dopravy : zborník príspevkov : medzinárodná konferencia : 13.-14.3.2012, Bratislava. Bratislava: FO ART, 2012. s. 40-44. ISBN 978-80-88973-85-0. [Detail]
PETRŮ, Jan, Karel ZEMAN a Jan KRAMNÝ. Problematika nadměrných a nadrozměrných nákladů na častých trasách těchto přeprav. In: Dopravná infraštruktúra v mestách : 8. medzinárodná konferencia : zborník : 3.-4. oktober 2012, Žilina. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. s. 1-6. ISBN 978-80-554-0577-3. [Detail]
ZEMAN, Karel, Jan PETRŮ a Jan KRAMNÝ. Řešení problematických míst při průjezdu vozidel MHD v Žilině. In: Dopravná infraštruktúra v mestách : 8. medzinárodná konferencia : zborník : 3.-4. oktober 2012, Žilina. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. s. 100-107. ISBN 978-80-554-0577-3. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana, Vladislav KŘIVDA, Václav ŠKVAIN a Jan PETRŮ. Multimediální učební pomůcky pro výuku dopravního stavitelství na katedře dopravního stavitelství, FAST, VŠB-TU Ostrava. In: Pozemné komunikácie a dráhy : súčasné a potenciálne inovatívne výstupy v dopravnom staviteľstve : 8. konferencia s medzinárodnou účasťou : zborník prednášok : Hrádok, 13. - 14. september 2012. Košice: Technická univerzita Košice, 2012. s. 5-12. ISBN 978-80-553-1084-8. [Detail]
ZEMAN, Karel, Jan PETRŮ a Jan KRAMNÝ. Bezpečnost na zastávkách MHD. In: Sborník odborného semináře RDIT 2012 : Ostrava 11. 10. 2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 159-168. ISBN 978-80-248-2829-9. [Detail]
KRAMNÝ, Jan, Karel ZEMAN, Jan PETRŮ a Leopold HUDEČEK. Vliv typu přejezdového zabezpečovacího zařízení na nehodovost na přejezdech. In: Sborník odborného semináře RDIT 2012 : Ostrava 11. 10. 2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 36-41. ISBN 978-80-248-2829-9. [Detail]
PETRŮ, Jan, Karel ZEMAN a Jan KRAMNÝ. Trasy pro přepravu nadměrných a nadrozměrných nákladů. In: Sborník odborného semináře RDIT 2012 : Ostrava 11. 10. 2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 74-79. ISBN 978-80-248-2829-9. [Detail]
PETRŮ, Jan, Karel ZEMAN a Jan KRAMNÝ. Prověření průjezdu okružních křižovatek při přepravě nadměrného nákladu. In: Structura 2012 : II. ročník mezinárodní stavební konference : Ostrava, 8.-9.11.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 179-184. ISBN 978-80-248-2879-4. [Detail]
ZEMAN, Karel, Jan PETRŮ a Jan KRAMNÝ. Nebezpečné přejezdy vozidel MHD zastávkami v Žilině. In: Structura 2012 : II. ročník mezinárodní stavební konference : Ostrava, 8.-9.11.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 87-92. ISBN 978-80-248-2879-4. [Detail]
ZEMAN, Karel, Jan PETRŮ a Jan KRAMNÝ. Omezení dopravy na křižovatkách a přestupních uzlech při průjezdu vozidel MHD. In: Young Scientist 2012 : IX. International Scientific Conference FCE TUKE : Košice, May 22-25,2012. Košice: Technická univerzita Košice, 2012. s. 100-105. ISBN 978-80-553-0905-7. [Detail]
KRAMNÝ, Jan, Jan PETRŮ a Karel ZEMAN. Interakce silniční a železniční dopravy a její vliv na bezpečnost provozu. In: Young Scientist 2012 : IX. International Scientific Conference FCE TUKE : Košice, May 22-25,2012. Košice: Technická univerzita Košice, 2012. s. 35-39. ISBN 978-80-553-0905-7. [Detail]
CIHLÁŘOVÁ, Denisa a Hynek LAHUTA. Application of Mathematical Modeling Using the Results of Geodetic and Geotechnical Measurements on Reinforced Earth Construction by Armovia®. In: INGEO 2011. Zagreb: University of Zagreb, 2011. s. 34-39. ISBN 978-953-6082-15-5. [Detail]
SEIDLER, Tomáš, Marek MIHOLA, Denisa CIHLÁŘOVÁ a Marián KRAJČOVIČ. Udržitelná síť pozemních komunikací na územím ovlivněném důlními vlivy. In: MOBILITA ’11. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2011. s. 1-6. ISBN 978-80-227-3514-8. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana a Vladislav KŘIVDA. Zásady bezpečnosti okružní křižovatky. In: MOBILITA ’11. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2011. s. 225-232. ISBN 978-80-227-3514-8. [Detail]
KRAMNÝ, Jan, Jan PETRŮ, Karel ZEMAN a Marek MIHOLA. Interaction of The Type of Transport and Its Impact on Traffic Safety. In: Modern Safety Technologies in Transport. Bratislava: Suprema Ltd., 2011. s. 255-260. ISBN 978-80-970772-0-4. [Detail]
SEIDLER, Tomáš, Marek MIHOLA, Denisa CIHLÁŘOVÁ a Marián KRAJČOVIČ. Elimination of Risks of Transport Structures in Risk Areas. In: Modern Safety Technologies in Transport. Bratislava: Suprema Ltd., 2011. s. 360-365. ISBN 978-80-970772-0-4. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Karel ZEMAN, Jiří LABUDEK a Pavel ORAVEC. Zjišťování tepelně izolačních vlastností izolačních dvojskel. In: Sborník k závěrečné konferenci projektu"Přeshraniční spolupráce vysolých škol v oblasti péče o kulturní památky a využití opuštěných průmyslových objektů". Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. s. 94-99. ISBN 978-80-248-2422-2. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana, Denisa CIHLÁŘOVÁ a Tomáš SEIDLER. Vliv geometrie na bezpečnost okružní křižovatky. In: Enviromentální aspeky dopravních staveb. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. s. 23-30. ISBN 978-80-7204-696-6. [Detail]
SEIDLER, Tomáš, Denisa CIHLÁŘOVÁ a Marián KRAJČOVIČ. Poruchy pozemních komunikací na poddolovaném území. In: Hospodarenie s cestami a PPP projekty. Bratislava: Kongres studio, 2010. s. 178-183. ISBN 978-80-970356-4-6. [Detail]
CIHLÁŘOVÁ, Denisa, Tomáš SEIDLER a Ivana MAHDALOVÁ. POROVNÁNÍ VYBRANÝCH OKRUŽNÍCH KŘIŽOVATEK V ČR S USA STANDARDY. In: Juniorstav 2010 : 12. odborná konference doktorského studia : sborník anotací : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 24.2.2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. s. 171-171. ISBN 978-80-214-4042-5. [Detail]
MIHOLA, Marek. Damaged Bridges over Watercourses and Stream Order Flood Analysis. In: PROCEEDINGS OF THE 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE CONSTRUCTION & RISK MANAGEMENT, VOLS I AND II. Toronto: UNIVERSE ACADEMIC PRESS TORONTO, 2010. s. 240-244. ISBN 978-1-926642-03-1. [Detail]
SEIDLER, Tomáš, Ivana MAHDALOVÁ a Denisa CIHLÁŘOVÁ. Neutral Traffic Information on Variable Information Board. In: Advances in transport systems telematics. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Lacznosci SP. z o.o., 2009. s. 237-243. ISBN 978-83-206-1753-5. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Vliv geometrie stavebních prvků na bezpečnost provozu na okružních křižovatkách. In: BRNOSAFETY. Brno: Veletrhy Brno, 2009. s. 83-87. ISBN 978-80-87086-11-7. [Detail]
HYBNER, Radek a Tomáš SEIDLER. Conception Development Traffic in the Moravian- Silesian Region. In: Mladý vedec, 1st PhD students conference on Civil Engineering and Architecture under the auspices of dean prof. Ing. Ingrid Stefanikova, PhD.. Košice: Technical university of Kosice, Fakulty of Civil Engineering, 2009. s. 1-6. ISBN 978-80-553-0176-1. [Detail]
SEIDLER, Tomáš a Denisa CIHLÁŘOVÁ. System for Road Maintenance Planning. In: Mladý vedec, 1st PhD students conference on Civil Engineering and Architecture under the auspices of dean prof. Ing. Ingrid Stefanikova, PhD.. Košice: Technical university of Kosice, Fakulty of Civil Engineering, 2009. s. 1-8. ISBN 978-80-553-0176-1. [Detail]
SEIDLER, Tomáš, Denisa CIHLÁŘOVÁ a Marián KRAJČOVIČ. Systém hospodaření s vozovkou a údržba v Moravskoslezském kraji. In: Q-2009. Kvalita a štrukturálne fondy. Žilina: Krupa print, 2009. s. 240-244. ISBN 978-80-970139-0-5. [Detail]
SEIDLER, Tomáš. Roads Damages on Undermined Area and Their Maintenance. In: Transcom Žilinská Univerzita. Žilina: Žilinská univerzita, 2009. s. 229-232. ISBN 978-80-554-0027-3. [Detail]
SEIDLER, Tomáš, Ivana MAHDALOVÁ a Denisa CIHLÁŘOVÁ. Neutral Traffic Information on Variable Information Board. In: Transport, Systems, Telematics. Katowice: Politechnika Ślaska Katowice, 2009. s. 63-63. ISBN 978-83-927504-0-6. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Podmínky pro bezpečný provoz na okružních křižovatkách. In: XII. mezinárodní vědecká konference, sekce 4 Dopravní stavby. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. s. 63-66. ISBN 978-80-7204-629-4. [Detail]
CIHLÁŘOVÁ, Denisa, Marián KRAJČOVIČ a Tomáš SEIDLER. Sledování deformací opěrné zdi z vyztužené zeminy na dálnici D47. In: XIVth Seminar of Ivan Poliaček with international participation. Bratislava: Kongres management, 2009. s. 87-90. ISBN 978-80-89275-21-2. [Detail]
SEIDLER, Tomáš, Denisa CIHLÁŘOVÁ a Ivana MAHDALOVÁ. Klimkovice highway tunnel - Handling of traffic and technologies. In: Advances in transport system telematics. Warsaw: Polish association of Transport Telematics, 2008. s. 271-278. ISBN 978-83-206-1715-3. [Detail]
CIHLÁŘOVÁ, Denisa. Projekt vědy s výzkumu CIDEAS "SEE IDEAS". In: Aktuálni trendy ve výuce dopravního stavitelství. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. s. 28-28. ISBN 978-80-01-04074-4. [Detail]
SEIDLER, Tomáš a Marián KRAJČOVIČ. Preference MHD. In: Dopravná infraštuktúra v mestách. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2008. s. 27-27. ISBN 978-80-8070-913-6. [Detail]
SEIDLER, Tomáš a Denisa CIHLÁŘOVÁ. Traffic Service in the City of Ostrava. In: International Interdisciplinary Conference of Young Scientists Intertech InterTech. Poznaň, Polsko: Uczelniany Samorzad Doktorantow Politechniki Poznanskej, 2008. s. 201-205. ISBN 978-83-926896-0-7. [Detail]
SEIDLER, Tomáš a Denisa CIHLÁŘOVÁ. Pasportizace silnic I. třídy na území OKR. In: Juniorstav 2008 : 10. odborná konference doktorského studia : sborník anotací : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 23.1.2008. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. s. 172-172. ISBN 978-80-86433-45-5. [Detail]
OŽANOVÁ, Eva. Podmínky pro navrhování tramvajových tratí v tělese místních komunikací. In: Juniorstav 2008 : 10. odborná konference doktorského studia : sborník anotací : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 23.1.2008. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. s. 182. ISBN 978-80-86433-45-5. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana, Denisa CIHLÁŘOVÁ a Tomáš SEIDLER. Ověření průjezdu vozidel křižovatkou pomocí software AutoTURN. In: Pedagogický software 2008. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2008. s. 79-81. ISBN 80-85645-59-9. [Detail]
KRAJČOVIČ, Marián a Bystrík BEZÁK. Vzťah letiska a mesta z hľadiska životného prostredia. In: Sborník z mezinárodní konference ?Městské inženýrství ? Karlovy Vary 2008". Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2008. s. 83-90. ISBN 978-80-248-1768-2. [Detail]
CIHLÁŘOVÁ, Denisa a Tomáš SEIDLER. Sledování zemních těles na vybraném úseku dálnice D47. In: Stavebné materiály a skúšobníctvo. Bratislava: ORGWARE, 2008. s. 79-84. [Detail]
SEIDLER, Tomáš, Denisa CIHLÁŘOVÁ a Marián KRAJČOVIČ. Údržba silnic v území ovlivněném důlní činností. In: The influence of climate conditions on road construction (XIIIth Seminar of Ivan Poliaček with international participation). Bratislava: Kongres management, 2008. s. 105-109. ISBN 978-80-89275-13-7. [Detail]
SEIDLER, Tomáš, Denisa CIHLÁŘOVÁ a Ivana MAHDALOVÁ. Klimkovice highway tunnel - Handling of traffic and technologies. In: Transport system telematics. Katowice: Politechnika Ślaska Katowice, 2008. s. 57-57. ISBN 978-83-917156-9-7. [Detail]
KRAJČOVIČ, Marián. Posuzování pozemních komunikací z hlediska bezpečnosti. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 70 rokov SvF STU [CD-ROM]. Bratislava: STU Bratislava, 2008. s. 1-5. ISBN 978-80-227-2979-6. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců na pozemních komunikacích. In: Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Košice: Dom techniky Košice, 2007. s. 115-120. ISBN 978-80-232-0277-9. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav. Možnosti snižování dopravní nehodovosti. In: Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Košice: Dom techniky Košice, 2007. s. 56-60. ISBN 978-80-232-0277-9. [Detail]
CIHLÁŘOVÁ, Denisa a Tomáš SEIDLER. Poruchy pozemních komunikací v oblast ovlivněné hornickou činností. In: Diagnostika vozoviek a skúšanie cestných stavebných materiálov. Bratislava: Kongres management, 2007. s. 184-194. ISBN 978-80-89275-07-6. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Dimenzování nestmelené konstrukční vrstvy vozovky a aktivní zóny podle modulu přetvárnosti. In: Diagnostika vozoviek a skúšanie cestných stavebných materiálov. Bratislava: Kongres management, 2007. s. 211-219. ISBN 978-80-89275-07-6. [Detail]
KRAJČOVIČ, Marián. Hodnocení stavu cementobetonových krytů vozovek. In: Diagnostika vozoviek a skúšanie cestných stavebných materiálov. Bratislava: Kongres management, 2007. s. 230-234. ISBN 978-80-89275-07-6. [Detail]
OŽANOVÁ, Eva a Leopold HUDEČEK. Alternativní využití kolejové infrastruktury v osobní dopravě. In: In 10th International Scientific Conference MOBILITA'07. Bratislava: STU Bratislava, 2007. s. 247-254. ISBN ISBN 978-80-227-2648. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Nárůst individuální automobilové dopravy ve městech jako důsledek nedostatečné dopravní obsluhy území hromadnou dopravou. In: International Scientific Conference MOBILITA'07. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2007. s. 171-176. ISBN 978-80-227-2648-1. [Detail]
KRAJČOVIČ, Marián. Zklidňování silničního provozu. In: International Scientific Conference MOBILITA'07. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2007. s. 313-318. ISBN 978-80-227-2648-1. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav. Přínos realizace bezpečnostních prvků na komunikacích. In: 5. medzinárodná konferencia Dopravná infrastruktura v mestách. Žilina: Žilinská univerzita Žilina, 2006. s. 167-172. ISBN 80-8070-621-2. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Jednopruhové obousměrné místní komunikace v obytné zástavbě. In: 5. medzinárodná konferencia Dopravná infraštruktúra v mestách. Žilina: Žilinská univerzita/EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2006. s. 16-21. ISBN 80-8070-621-2. [Detail]
KRAJČOVIČ, Marián. Influence mobility on environment. In: Dopravná infraštruktura v mestách. Žilina: EDIS University of Žilina, 2006. s. 179-183. ISBN 80-8070-621-2. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav. Stavební opatření zvyšující bezpečnost dopravy a efektivita jejich realizace. In: Mezinárodní konference Bezpečnosť dopravy na pozemních komunikáciách. Košice: Dom techniky Košice, 2006. s. 95-100. ISBN 80-232-0263-4. [Detail]
HUDEČEK, Leopold a Miloslav ŘEZÁČ. Ekonomické porovnání provizorních a finálních řešení liniových staveb. In: Mezinárodní konference Realizácia a ekonomika stavieb. Slovensko. Slovensko, Štrbské pleso: Technická universita v Košicích, 2006. s. 56-66. ISBN ISBN 80-232-0246-4. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana, Jaroslav BROUL a Miloslav ŘEZÁČ. Zajištění bezpečnosti chodců při přecházení vozovky na místních komunikacích. In: Program DPPGIS - Dopravní plánování v prostředí geoinformačních systémů. Praha: Zdravko Rusev, 2006. s. 18-18. ISBN 80-903478-2-7. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana, Jaroslav BROUL a Miloslav ŘEZÁČ. Nové možnosti zvýšení bezpečnosti dopravy. In: Program DPPGIS - Dopravní plánování v prostředí geoinformačních systémů. Praha: Zdravko Rusev, 2006. s. 19-19. ISBN 80-903478-2-7. [Detail]
HUSÁRIK, Jiří a Jaroslav BROUL. Special conditions of transporting routes construction in undermined areas in Czech republic. In: Topical issues of rational use of natural resources. Rusko, St. Petersburg: St. Petersburg State Mining Institute, 2006. s. 205-208. ISBN 5-94211-200-2. [Detail]
HUDEČEK, Leopold a Miloslav ŘEZÁČ. Determination of the optimal relation of building solution and expended costs. In: VII International Conference Organization, Technology and Management in Construction. Croatia. Zadar: International Conference Organization Zadar, 2006. s. 56-66. ISBN ISBN 953-96245-6-8. [Detail]
KRAJČOVIČ, Marián, Miloslav ŘEZÁČ a Michal KOŘENÁŘ. Využití moderních trasovacích metod na optimální návrh silniční trasy z hlediska ochrany životního prostředí. In: 3. mezinárodní konference Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering.. Košice: Dom techniky Košice, 2005. s. 265-267. ISBN 025-025-025. [Detail]
BROUL, Jaroslav a Miloslav ŘEZÁČ. Restoration of Cracks on Structural Elements of Transport Constructions. In: 7. mezinárodní konference. Lvov: Lvovska Politechnika, 2005. s. 46-47. ISBN 966-95090-8-4. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav a Marián KRAJČOVIČ. Dopravní nehodovost a bezčnostní politika v České republice. In: Bezpečnost dopravy na cestných komunikáciách. Košice: Dom techniky Košice, 2005. s. 1-7. ISBN 80-232-0247-2. [Detail]
BROUL, Jaroslav a Miloslav ŘEZÁČ. The Reliability of Transport Infrastructure in Special Conditions. In: Transport, Systems, Telematics. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2005. s. 21-29. ISSN 0209-3324. [Detail]
BROUL, Jaroslav, Miloslav ŘEZÁČ a Ivana MAHDALOVÁ. INCREASING IN TRANSPORTATION SAFETY, NEW POSSIBILITIES. In: 4. International Conference TRANSPORT SYSTEM TELEMATICS TST'04. Katowice-Ustroń: Silesian University of Technology, 2004. s. 10. ISBN 83-917156-2-0. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Resource of pedestrians safety by road crossing on the municipal roads. In: 6. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí JUNIORSTAV 2004. Brno: VUT Brno, 2004. s. 144. ISBN 80-214-2560-1. [Detail]
HUDEČEK, Leopold, Marián KRAJČOVIČ, Jaroslav BROUL a Miloslav ŘEZÁČ. Využití modelu spolehlivosti liniových staveb. In: 6. seminář s medzinárodnou účastku Q-2004. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2004. s. 51-55. ISBN 80-8070-233-0. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Pedestrians sagety by road crossing on the municipal roads. In: 9. mezinárodní vědecké konference MOBILITA 04. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2004. s. 74. ISBN 80-227-2046-1. [Detail]
BROUL, Jaroslav a Leopold HUDEČEK. Stabilita zemního tělesa a železničnízho svršku ve zvláštních podmínkách II. VRT traťového úseku Petrovice - Polská státní hranice. In: II. konference s medzinárodnou účasťou, Pozemné komunikace a dráhy. Košice: Technická universita v Košicích, 2004. s. 81-86. ISBN 80-8073-168-3. [Detail]
HRABÁNKOVÁ M, , Marián KRAJČOVIČ a Miloslav ŘEZÁČ. MÖGLICHKEITEN ZUR ENTLASTUNG DES INNERSTÄDTISCHEN VERKEHRS. In: Mobilita 04. Bratislava: STU Bratislava, 2004. s. 1-8. ISBN 80-227-2046-1. [Detail]
BROUL, Jaroslav a Leopold HUDEČEK. Stabilita zemního tělesa a železničního svršku ve zvláštních podmínkách II. Vrt traťová úseku Petrovice - Polská státní hranice. In: Pozemné komunikace a dráhy. Košice: Technická univerzita Košice, 2004. s. 133-135. ISBN 80-8073-168-3. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav. Width Configuration of a Communications as a traffic Safety Factor. In: 11th International Scientific Conference. Žilina: Žilinská univerzita, 2003. s. 225-230. ISBN 80-8070-116-4. [Detail]
BROUL, Jaroslav a Marek ŘEZÁČ. Transport Constructions Safety in Czech republic Flood Areas. In: 6th International Conference Organization, Technology and Management in Construction. Moscenička Draga, Croatia, TU Zagreb. Zagreb: TU Zagreb, 2003. s. 33-39. ISBN 953-96245-5-X. [Detail]
BROUL, Jaroslav, Leopold HUDEČEK a Marián KRAJČOVIČ. The Quality Evulation for Quality in Roads. In: III. Mezinárodní vědecká konference Quality and Reliability in Building Industry, Levoča, Slovensko. Košice: TU - Košice, 2003. s. 79-84. ISBN 80-7099-746-X. [Detail]
BROUL, Jaroslav a Leopold HUDEČEK. Odstraňování důlních škod v oblasti ČD. In: Mezinárodní konference "Landecká Venuše a 11. Hornická Ostrava 2003". Ostrava: Moravskoslezská hornická společnost ČSVTS, 2003. s. 214-219. ISBN 80-02-01533-9. [Detail]
BROUL, Jaroslav a Marek ŘEZÁČ. The Construction Adaptation for Considerable Road Safety I/48 in Ostrava Region in Czech republic. In: Sborník konference Systemy transportowe, Katowice, Polsko. Gliwice: TU Gliwice, 2003. s. 139-146. ISSN 0209-3324. [Detail]
KRAJČOVIČ, Marián. Modelování úrovně kvality pozemních komunikací. In: Sborník z 5. semináře s mez. účastí Q 2003 Asfaltové vozovky. Žilina: EDIS - Žilina University Publisher, 2003. s. 11-13. ISBN 80-8070-061-3. [Detail]
KRAJČOVIČ, Marián. The Impact of Humanisation of Transport on Road Safety. In: The 11th International Scientific Conference "Science, Education and Society", University of Žilina. Žilina: EDS - Žilina University Publisher, 2003. s. 219-223. ISBN 80-8070-116-4. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana, Jaroslav BROUL a Marián KRAJČOVIČ. Použití průmyslových materiálů v konstrukčních vrstvách vozovek pozemních komunikací. In: VIII. seminár Ivana Poliačka MATERIÁLY NA STAVBU VOZOVIEK STMELENÉ HYDRAULICKÝM SPOJIVOM. Bratislava: Dom techniky ZSVTS Bratislava, 2003. s. 43-48. ISBN 80-233-0493-3. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav a Jaroslava VESELÁ. Možnosti využití vysokopevnostních betonů v inženýrském stavitelství. In: CONCON, 4. ročník mezinárodní výstavy a seminářů o betonovém stavitelství, Praha. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. s. nejsou. ISBN 80-238-8272-4. [Detail]
KRAJČOVIČ, Marián, Petr HOLCNER, Kateřina POLESNÁ a Eva SIMONOVÁ. Possibilities of quietening of urban streets. In: Mezinárodní konference "Uliční parter a automobilová doprava", Slovenský svaz stavebních inženýrů Bratislava. Bratislava: Slovenský zväz stavebných inžinierov, 2002. s. 64-68. ISBN --. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav, Ivana MAHDALOVÁ a Marián KRAJČOVIČ. The Traffic Accidents on the Roads in the Czech Republic. In: Sborník VBII. vědecké konferenced s mezinárodní účastí, Technická univerzita v Košicích, Stavebná fakulta. Košice: TU - Košice, 2002. s. 65-68. ISBN 80-7099-810-5. [Detail]
KRAJČOVIČ, Marián a Miloslav ŘEZÁČ. Vybavenost pozemních komunikací a bezpečnost silničního provozu. In: Sborník VII. mezinárodní konference "Diaľnica a cestné komunikácie", Stavební fakulta STU v Bratislavě. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2002. s. -. ISBN -. [Detail]
KRAJČOVIČ, Marián, Kateřina POLESNÁ, Petr HOLCNER a Eva SIMONOVÁ. The Calming of the Traffic. In: Sborník VII. vědecké konference s mezinárodní účastí, Technický univerzita v Košicích. Košice: TU Košice, 2002. s. 55-58. ISBN 80-7099-810-5. [Detail]
BROUL, Jaroslav. Zvláštní podmínky budování liniových staveb na Ostravsku. In: Sborník VII. vědecké konference s mezinárodní účastí, sekce č. 4 Dopravné staviteĺstvo a geotechniky, Stavební fakultaTU v Košicích. Košice: TU - Košice, 2002. s. 159-162. ISBN 80-7099-810-5. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Možnosti využití druhotných surovin při stavbě dálnice D 47. In: Sborník VUT FAST Brno, IV. odborná konference doktorského studia. Brno: VUT FAST v Brně, 2002. s. 71. ISBN 80-214-2067-7. [Detail]
BROUL, Jaroslav a Jiří VENCL. Stabilita základů mostních objektů v zátopových územích. In: Sborník přednášek k seminářům "Sanace a rekonstrukce betonu a vyztužování betonových konstrukcí, 4. ročník mezinárodní výstavy a seminářů o betonovém stavitelství CONCON 2002. Praha: STUDIO AXIS, spol. s r.o., 2002. s. 72-75. ISBN 80-238-8272-4. [Detail]
BROUL, Jaroslav a Miloslav ŘEZÁČ. Dopady rozvoje dopravní infrastruktury v Moravskoslezském kraji. In: Sborník referátů Procedings, VI. mezinárodní konference a odborná výstava TRANSPORT 2002 Ostrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. s. 31-37. ISBN 80-248-0202-3. [Detail]
KRAJČOVIČ, Marián, Petr HOLCNER, Kateřina POLESNÁ a Eva SIMONOVÁ. Možnosti bezpečnostních úprav silnic při rekonstrukcích. In: Sborník z celostátního semináře se zahraniční účastí "Diaľnica a cestná infraštruktúra v Slovenskej republike", Podbanské. Košice: Dom techniky Košice, 2002. s. 64-68. ISBN 80-22-0208-1. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav, Jaroslav BROUL, Leopold HUDEČEK a Marián KRAJČOVIČ. Sledování bezpečnosti liniových staveb v povodňových územích. In: Sborník z celostátního semináře se zahraniční účastí "Diaľnica a cestná infraštruktúra v Slovenskej republike", Slovenská správa ciest, Podbanské. Podbanské: Slovenská správa ciest, 2002. s. 106-110. ISBN 80-220208-1. [Detail]
BROUL, Jaroslav, Marián KRAJČOVIČ a Leopold HUDEČEK. Využití hald pro recyklaci a stavbu pozemních komunikací. In: VII. seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou "Stavba a rekonštrukcia vozoviek s opätovným použitím materiálov". Bratislava: Dom techniky ZSVTS Bratislava, 2002. s. 118-121. ISBN 80-233-0481-X. [Detail]
KRAJČOVIČ, , Ivana MAHDALOVÁ a Miloslav ŘEZÁČ. Doprava ve městech a její problémy. In: Zborník prednášok z konferencie s medzinárodnou účasťou "Rozvoj dopravy v Košiciach a východoslovenskom regióne". Košice: Dom techniky Košice, 2002. s. 119-122. ISBN 80-232-0209-X. [Detail]
BROUL, Jaroslav a Tomáš MALINA. Některé technicko-bezpečnostní opatření na komunikacích v oblasti severní Moravy. In: Zborník prednášok z konferencie s medzinárodnou účasťou "Rozvoj dopravy v Košiciach a východoslovenskom regióne". Košice: Dom techniky Košice, 2002. s. 95-100. ISBN 80-232-0209-X. [Detail]
BROUL, Jaroslav. Zvláštní podmínky budování liniových staveb v oblasti Severní Moravy. In: Sborník přednášek konference TRANSPORT 2000. Ostrava: KPM CONSULT, a.s., 2000. s. 17-23. ISBN 80-7078-835-6. [Detail]
BROUL, Jaroslav. Některé aplikace pryskyřic u dopravních staveb. In: Sborník příspěvků 5. mezinárodního semináře "Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí 2000". Ostrava: FAST VŠB TU Ostrava, 2000. s. 91-99. ISBN 80-7078-754-6. [Detail]
CIGÁNEK, Jindřich, Josef ALDORF a Jaroslav BROUL. Zvlášní podmínky budování liniových staveb v oblasti Severní Moravy. In: Sborník referátů PROCEEDINGS, mezinárodní konference TRANSPORT 2000. Ostrava: Sdružení pro obnovu a rozvoj severní Moravy a Slezska, Ostra, 2000. s. 17-23. ISBN 80-7078-835-6. [Detail]
TOMICA, Vladimír, Jaroslav BROUL a Leopold HUDEČEK. Nové prvky v konstrukci železničního tělesa v poddolovaném a zátopovém území. In: Sborník referátů Proceedings. Ostrava: VŠB TUO, 2000. s. 122-125. ISBN 80-7078-788-0. [Detail]
BROUL, Jaroslav a Jaroslav RYŠÁVKA. Vybrané technologie sanací významných sesuvů po povodních v roce 1997. In: Geotechnické problémy v dopravním a vodohospodářském stavitelství. Ostrava: Orgware Bratislava, 1999. s. 44-49. ISBN 80-7078-702-3. [Detail]
BROUL, Jaroslav a Jaroslav RYŠÁVKA. Polní geotechnické zkoušky v koridorech ČD a ŽSR diagnostickou soupravou. In: Sborník konf.:Polní geotechnické zkoušky". Ústí n.Labem: AZ CONSULT, 1999. s. 105-111. ISBN nemá. [Detail]
BROUL, Jaroslav a Miloslav ŘEZÁČ. Geotechnický průzkum II. Vrt ČD v poddolovaném území. In: Stavby na poddolovaném území v současných podmínkách. Ostrava: FAST VŠB-TU Ostrava, 1999. s. 132-137. ISBN 80-02-01303-4. [Detail]
BROUL, Jaroslav, Jaroslav RYŠÁVKA a Libor IŽVOLT. Metodika geotechnického průzkumu pro modernizaci tratí. In: Vysokorychlostné trate. Žilina: ŽU Žilina - EDIS, 1999. s. 87-96. ISBN 80-7100-643-02. [Detail]
BROUL, Jaroslav. Některé technologické aspekty budování PTIS. In: Zpevňování a těsnění hornin a konstrukcí injektážemi. Ostrava: Carbotech, s.r.o., FAST VŠB, 1999. s. 27-33. ISBN 80-7078-644-2. [Detail]

Příspěvek ve sborníku nehodnocený

PETRŮ, Jan, Vladislav KŘIVDA, Ivana MAHDALOVÁ a Václav ŠKVAIN. Video Analysis of Conflict Situations at Cross Intersection with Cranked Priority. In: International Conference on Advanced Engineering Technology (ICAET 2014) : Incheon National University, Incheon, South Korea, 20.-21.12.2014. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. s. 347-351. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KRAMNÝ, Jan, Jan PETRŮ, Karel ZEMAN a Marek MIHOLA. Interaction of The Type of Transport and Its Impact on Traffic Safety. In: Modern Safety Technologies in Transport. Bratislava: Suprema Ltd., 2011. s. 255-261. ISBN 978-80-970772-1-1. [Detail]
SEIDLER, Tomáš, Marek MIHOLA, Denisa CIHLÁŘOVÁ a Marián KRAJČOVIČ. Elimination of Risks of Transport Structures in Risk Areas. In: Modern Safety Technologies in Transport. Bratislava: Suprema Ltd., 2011. s. 360-366. ISBN 978-80-970772-1-1. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav, Jan PETRŮ, Jan KRAMNÝ a Karel ZEMAN. Dopravní omezení při provozu nadměrných přeprav a velkokapacitních vozidel městské hromadné dopravy. In: Structura 2011. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. s. 125-130. ISBN 978-80-248-2521-2. [Detail]
MIHOLA, Marek. Rozbor souvislostí stochastických účinků způsobujících poškození mostů přes vodní toky. In: Den tvůrčích činností Moravskoslezského kraje. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. s. 92-96. ISBN 978-80-7368-673-4. [Detail]
SEIDLER, Tomáš a Marián KRAJČOVIČ. Aplikace systému hospodaření s vozovkou v MSK. In: IDEAS 09. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2009. s. 1-6. ISBN 978-80-01-04449-0. [Detail]
MIHOLA, Marek a Vladimír TOMICA. Interakce vodního toku a křížící komunikace. In: IDEAS 09 - Sborník příspěvků z konference [CD-ROM]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 501-506. ISBN 978-80-01-04449-0. [Detail]
SEIDLER, Tomáš a Marián KRAJČOVIČ. Aplikace systému hospodaření s vozovkou v MSK. In: IDEAS 09 : Integrated Design of Advanced Structures : sborník rozšířených abstraktů, odborná konference. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 55-56. ISBN 978-80-248-2091-0. [Detail]
CIHLÁŘOVÁ, Denisa a Marián KRAJČOVIČ. Tvorba metodiky geodetického monitoringu opěrných kontrukcí z vyztužené zeminy. In: IDEAS 2009. Ostrava-Poruba: ES VŠB TU Ostrava, 2009. s. 175-180. ISBN 978-80-01-04449-0. [Detail]
SEIDLER, Tomáš a Radek HYBNER. Využití systému hospodaření s vozovkou na poddolovaném území. In: Juniorstav 2009 : 11. odborná konference doktorského studia : sborník anotací : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 4.2.2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. s. 1-7. ISBN 978-80-214-3810-1. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Uísťování odstavných a parkovacích stání v souvislosti se změnou stavby. In: 2. konference Střešní nástavby a vestavby. Ostrava: SEKURKON Ostrava, 2008. s. 148-155. ISBN 978-80-86604-39-8. [Detail]
SEIDLER, Tomáš. Aplikace programu AutoCAD CIVIL 3D ve výuce. In: Aktuálni trendy ve výuce dopravního stavitelství. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. s. 21-21. ISBN 978-80-01-04074-4. [Detail]
LAHUTA, Hynek a Miloslav ŘEZÁČ. Opěrná gabionová zeď náspu železniční trati v Jilešovicích. In: Geotechnický seminář - Ostrava 2008 - sborník příspěvků. Ostrava: Unigeo a.s., 2008. s. 1-6. ISBN _. [Detail]
CIHLÁŘOVÁ, Denisa a Tomáš SEIDLER. opěrné konstrukce z vyztužené zeminy dálnice D47 na území Ostravy. In: Juniorstav 2008 : 10. odborná konference doktorského studia : sborník anotací : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 23.1.2008. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. s. 157-157. ISBN 978-80-86433-45-5. [Detail]
OŽANOVÁ, Eva. Podmínky pro navrhování tramvajových tratí v tělese místních komunikací. In: Juniorstav 2008 : 10. odborná konference doktorského studia : sborník anotací : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 23.1.2008. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. s. 182-182. ISBN 978-80-86433-45-5. [Detail]
POSPÍŠIL, Jiří a Denisa CIHLÁŘOVÁ. Určení poklesů silnice č.III-47215 a silnice č.III- 47214 vlivem poddolování. In: Juniorstav 2008 : 10. odborná konference doktorského studia : sborník anotací : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 23.1.2008. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. s. 379-379. ISBN 978-80-86433-45-5. [Detail]
HYBNER, Radek a Tomáš SEIDLER. Sjezdy připojující účelové komunikace a samostatné sjezdy. In: Konference střešní nástavby a vestavby. Ostrava: SEKURKON Ostrava, 2008. s. 156-159. ISBN 978-80-86604-39-8. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana a Tomáš SEIDLER. Road Safety Audit in Practice. In: Safety Engineering. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2008. s. 182-185. ISBN 978-80-248-1848-1. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Ověření bezpečnosti návrhu okružní křižovatky pomocí softwaru AutoTURN. In: Workshop 2008 Aktuální trendy ve výuce dopravního stavitelství. Praha: Vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2008. s. 19-19. ISBN 978-80-01-04074-4. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav. Celoživotní vzdělávání odborné veřejnosti ? aktuální trend EU. In: Aktuální trendy ve výuce dopravního stavitelství se zaměřením na zvyšování bezpečnosti dopravy. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2007. s. 1-8. ISBN 978-80-248-1580-0. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Navrhování konstrukční vrstvy aktivní zóny pozemních komunikací podle modulu přetvárnosti. In: Geotechnický seminář - Ostrava 2007. Ostrava: Unigeo a.s., 2007. s. 1-7. [Detail]
HUSÁRIK, Jiří. Výstavba a rekonstrukce silniční sítě v OKR. In: Juniorstav 2007 : 9. odborná konference doktorského studia : sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 142-142. ISBN 978-80-214-3337-3. [Detail]
LIEBELOVA, Denisa a Pavla HAVLICOVÁ. Druhotné materiály v násypech D 47. In: Juniorstav 2007 : 9. odborná konference doktorského studia : sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 144-144. ISBN 978-80-214-3337-3. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Určení počtu odstavných a parkovacích stání v souvislosti se změnou stavby. In: Konference střešní nástavby a vestavby. Ostrava: SEKURKON Ostrava, 2007. s. 98-103. ISBN 978-80-86604-34-3. [Detail]
CIHLÁŘOVÁ, Denisa a Marián KRAJČOVIČ. Monitoring náspu z vyztužené zeminy. In: Metody pro analýzu vybraných mimořádných účinků na konstrukce a zastavěné prostředí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2007. s. 1-10. ISBN 978-80-248-1673-9. [Detail]
SEIDLER, Tomáš a Marián KRAJČOVIČ. Stav silniční sítě vybraných silnic I.třídy v Moravskoslezském kraji. In: Metody pro analýzu vybraných mimořádných účinků na konstrukce a zastavěné území. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 1-11. ISBN 978-80-248-1673-9. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav, Leopold HUDEČEK, Eva OŽANOVÁ a Václav ŠKVAIN. Posouzení logistických center ve vybraných lokalitách Moravskoslezského kraje. In: Mezinárodní konference a odborná výstava TRANSPORT 2007. Ostrava: Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a VŠB TU-Ostrava, 2007. s. 191-198. ISBN ISBN 978-80-248-1643. [Detail]
LIEBELOVA, Denisa a Pavla HAVLICOVÁ. Výstavba vysokých násypů D/47 z náhradních materiálů- hlušina odvalu "D" dolu Paskov. In: Recycling 2007. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2007. s. 22-28. ISBN 978-80-214-3381-6. [Detail]
LIEBELOVÁ, Denisa a Pavla HAVLICOVÁ. The matemactical statistics in engineering proctices of evaluation of rest contamination and recultivation works. In: 10th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2006. s. 315-320. ISBN 80-248-1104-9. [Detail]
HUSÁRIK, Jiří. Analysis of effects of the mining activities on transporting routes. In: JUNIORSTAV 2006, Díl 3. Konstrukce a dopravní stavby I. Brno: VUT FAST v Brně, 2006. s. 185-189. ISBN 80-214-3109-1. [Detail]
LIEBELOVÁ, Denisa a Pavla HAVLICOVÁ. Vliv hornické činnosti na pozemní komunikace. In: Juniorstav 2006,díl3.: konstrukce a dopravní stavby. Brno: VUT FAST v Brně, 2006. s. 203-207. ISBN 80-214-3109-1. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav. Spolehlivost pozemních komunikací. In: Nové výzvy pro dopravu a spoje. Pardubice: Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice, 2006. s. 855-860. ISBN 80-7194-880-2. [Detail]
HUSÁRIK, Jiří. Dnešní možnosti výstavby v OKR. In: Nové výzvy pro dopravu a spoje. Pardubice: Univerzita Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera, 2006. s. 56-61. ISBN 80-7194-880-2. [Detail]
HUSÁRIK, Jiří. Poruchy silničních komunikací v OKR. In: Poruchy a rekonstrukce 2006 : zděné budovy, stavebně fyzikální problematika, statické poruchy, diagnostika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 143-148. ISBN 80-248-1157-X. [Detail]
HAVLICOVÁ, Pavla a Denisa LIEBELOVÁ. hodnocení zbytkového znečištění lokality ČOV lhotka. In: RECYCLING 2006. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2006. s. 11-19. ISBN 80-214-3142-3. [Detail]
LIEBELOVÁ, Denisa a Pavla HAVLICOVÁ. Povrchové důsledky hluninné těžby. In: Těžba a její dopady na životní prostředí. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2006. s. 12-17. ISBN 80-86832-18-X. [Detail]
HUSÁRIK, Jiří a Pavla HAVLICOVÁ. Hornická činnost a dopravní stavby. In: Integrovaný přístup k navrhování stavebních konstrukcí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2005. s. 24-28. ISBN 80-248-0997-4. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Druhotné suroviny v dopravních stavbách. In: 5. odborná konference doktorského studia, Sborník díl 4 - Konstrukce a dopravní stavby. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2003. s. 67-70. ISBN 80-7204-265-3. [Detail]
HUDEČEK, Leopold a Miloslav ŘEZÁČ. The Reliability of Transport constructions in Flood Areas. In: Published by University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre. Miskolc: University of Miskolc, 2001. s. 187-191. ISBN ISBN 963 661 4806, 9. [Detail]

Přednáška nebo poster

MAHDALOVÁ, Ivana a Vladislav KŘIVDA. Bezpečnost dopravy na okružních křižovatkách. 2012. [Detail]
PETRŮ, Jan, Tomáš SEIDLER, Jan KRAMNÝ a Karel ZEMAN. Proposal for Roads Design Using the Latest Technology. 2011. [Detail]

Zpráva

BROUL, Jaroslav, Pavla HAVLICOVÁ a Jiří HUSÁRIK. Koncepce návrhu výstavby a údržby pozemních komunikací v územích postižených hornickou činností. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2005. [Detail]
BROUL, Jaroslav, Jiří HUSÁRIK a Pavla HAVLICOVÁ. Stanovení podílu důlních škod na poddolovaném území. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2005. [Detail]
BROUL, Jaroslav a Jiří HUSÁRIK. Impact of mining activities on group of municipal roadways and related railroad tracks in the region of Ostrava and Karviná. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2005. [Detail]
BROUL, Jaroslav a Jiří HUSÁRIK. Determination of contribution of mining damage on undermined area. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2005. [Detail]
BROUL, Jaroslav a Jiří HUSÁRIK. Protection of line constructions and related structures against leakage of mine gas from bedrock.Integrated proposal method. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2005. [Detail]
HUDEČEK, Leopold. Spolehlivost dopravní infrastruktury v zátopovém území. Ostrava2000. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav. Dopravní stavby v zátopovém území /zpráva interního grantu za rok 2000/. Ostrava2000. leden 2001 s. [Detail]

Závěrečná práce

BROUL, Jaroslav. Projekt č. 19/2002: Eliminace nebezpečí z unikajícího plynu karbonského pohoří z hlediska ochrany povrchových objektů. Praha: Český báňský úřad Praha, 2003. [Detail]

Oponentský posudek

MAHDALOVÁ, Ivana. Oponentní posudek dizertační práce Kapacitné výpočty miestnych komunikácií. 2012. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Oponentní posudek dizertační práce Experimentální měření valivého hluku v silniční dopravě. 2012. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Oponentní posudek habilitační práce Modelování a simulace dopravního proudu. 2012. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Oponentní posudek habilitační práce Nelineární jevy v dopravním proudu. Brno: VUT FAST v Brně, 2010. [Detail]
BROUL, Jaroslav, Josef VAŠINA a Hynek LAHUTA. Odborný posudek vlivů protlaků pod žel.tratí České Budějovic-Kájov (km 0,840). 2004. [Detail]
BROUL, Jaroslav a Leopold HUDEČEK. Odborný posudek na rozsah důlních škod a výše majetkové újmy pst. Karviná-Doly v příčinné souvislosti s poddolováním. 2003. [Detail]

Citace

MAHDALOVÁ, Ivana, Tomáš SEIDLER a Denisa CIHLÁŘOVÁ. Vliv geometrie okružní křižovatky na její bezpečnost. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISSN 1213-1962. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana, Tomáš SEIDLER a Denisa CIHLÁŘOVÁ. Porovnání vybraných okružních křižovatek v ČR s USA standardy. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISSN 1213-1962. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana a Vladislav KŘIVDA. Analýza dopravní nehodovosti na okružních křižovatkách v České republice. Žilina: Žilinská univerzita, 2011. ISSN 1335-4205. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana a Vladislav KŘIVDA. Analýza konfliktních situací na silnici I/57 v Novém Jičíně. Žilina2011. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana a Vladislav KŘIVDA. Analýza konfliktních situací na silnici I/57 v Novém Jičíně. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. ISSN 1801-674X. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana a Vladislav KŘIVDA. Analýza dopravní nehodovosti na okružních křižovatkách v České republice. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISSN 1213-1962. [Detail]
SEIDLER, Tomáš, Ivana MAHDALOVÁ a Denisa CIHLÁŘOVÁ. Využití PMS v MSK. Praha 1: Česká silniční společnost, 2011. ISSN 0322-7154. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Navrhování konstrukční vrstvy aktivní zóny pozemních komunikací podle modulu přetvárnosti. Praha2010. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Projektování městských komunikací. Přednáška 2. Praha: Česká geografická společnost, 2008. ISSN 1212-0014. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Úsporné typy místních komunikací v obytné zástavbě. Praha 1: Česká silniční společnost, 2008. ISSN 0322-7154. [Detail]

Konference, workshop, výstava - uspořádání

MAHDALOVÁ, Ivana a Tomáš MALINA. Konference "Vliv geometrie stavebních prvků na bezpečnost a plynulost provozu na okružních křižovatkách". V-projekt s.r.o., 2010. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav a Lenka JURČÍKOVÁ. GIS v dopravním stavitelství. . : European academy of architecture, 2007. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav. Possibilities of Speed Limits Increase on Roads. . : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2007. [Detail]

Certifikovaná metodika

MAHDALOVÁ, Ivana a Tomáš MALINA. Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích - metodika. 2012. [Detail]

Poloprovoz, technologie

ŘEZÁČ, Miloslav a Ladislav VÁLEK. Ověřená technologie ošetření pozemních komunikací pro cyklisty. Značky Morava, a.s., 2023. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav a Petr BACZKE. Ověřená technologie třídění kameniva pro bezpečnostní protismykovou úpravu vozovky. Ostrava: Značky Morava, a.s., 2022. [Detail]

Poskytovatelem realizované výsledky

MAHDALOVÁ, Ivana. Návrh změny ČSN 73 6102. 2011. [Detail]

Prototyp, funkční vzorek

ŘEZÁČ, Miloslav a Ladislav VÁLEK. Funkční vzorek prostředku pro chemické odstraňování vodorovného dopravního značení. Značky Morava, a.s., 2023. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav a Petr BACZKE. Funkční vzorek nátěru na ochranu ostění tunelů. Značky Morava, a.s., 2022. [Detail]

Ostatní

PETRŮ, Jan, Vladislav KŘIVDA, Miloslav ŘEZÁČ, Denisa CIHLÁŘOVÁ, Michal KLUDKA, Karel ZEMAN, Martin DECKY, Eva REMIŠOVÁ, Andrea KOCIÁNOVÁ, Matúš KOVÁČ, Zuzana GOCÁLOVÁ, Andrea PORUBIAKOVÁ a Kotek PETER. Katalog dopravních staveb Moravskoslezského a Žilinského kraje. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3603-4. [Detail]
KRAMNÝ, Jan, Ivana MAHDALOVÁ a Vladislav KŘIVDA. Výukové materiály modulu dopravní stavitelství - vzdělávací program pro stavební inženýry. 2012. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana a Tomáš MALINA. TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích - návrh revize stávajících Technických podmínek TP 135 Ministerstva dopravy. V-projekt s.r.o., 2011. [Detail]
BLAHUTOVÁ, Jana, Zbyněk PROSKE, Jan CAHA, Jan LEMKA a Tomáš SEIDLER. Metodika vyhledávání podkladových dat pro provedení analýzy potenciálního rozvoje území aplikovaná na vybranou oblast slezské části Moravskoslezského kraje s výstupem v GIS prostředí. Ostrava: VŠB-TU OSTRAVA, 2010. ISBN 978-80-248-2358-4. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana, Denisa CIHLÁŘOVÁ a Tomáš SEIDLER. Influence of Roundabout Geometry on its Safety. 2010. [Detail]

Kniha nehodnocená

ĎURČANSKÁ, Daniela, Ivana MAHDALOVÁ, Bystrík BEZÁK, Andrea GAVULOVÁ, Martin SMĚLÝ, Michal RADIMSKÝ a Miloslav ŘEZÁČ. Mestské komunikácie. Zásady navrhovania. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2011. ISBN 978-80-554-0303-8. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata, Karel ZEMAN a Petr WALDSTEIN. Bezbariérové užívání staveb - vzdělávací modul. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FAST, Katedra městského inženýrství, 2010. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav, Ivana OLIVKOVÁ, J PAĽO a Michal RICHTÁŘ. Dopravní telematika. Žilina: EDIS University of Žilina, 2009. ISBN 978-80-8070-981-5. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Miloslav ŘEZÁČ a Jiří VAVERKA. Odhlučnění staveb. Brno: ERA, 2006. ISBN 80-7366-070-9. [Detail]