Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pracovníci Katedry dopravního stavitelství jsou v rámci své odborné činnosti schopni řešit projekty z oblasti dopravních staveb a dopravního inženýrství, tj. například:

  • projektování pozemních komunikací a křižovatek
  • audity bezpečnosti pozemních komunikací a bezpečnostní inspekce
  • poradenská činnost (konzultace s projektovou činností)
  • odborné posudky v oblasti pozemních komunikací
  • dopravně inženýrské průzkumy (měření a analýzy intenzit silniční dopravy, rychlosti vozidel, videozáznamy s využitím dronů atp.)
  • kapacitní posouzení pozemních komunikací a křižovatek
  • diagnostika vozovek
  • navrhování a posouzení konstrukce vozovek
  • hlukové studie a měření hluku generovaného dopravou