Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • projektování pozemních komunikací (silnice, místní komunikace)
 • projektování křižovatek včetně nestandardních typů
 • projektování cyklistických tras
 • BIM v dopravním stavitelství
 • odborné posudky v oblasti pozemních komunikací
 • problematika dopravní cesty v souvislosti s přepravou nadměrných nákladů
 • audity bezpečnosti pozemních komunikací a bezpečností inspekce
 • snižování nehodovosti na pozemních komunikacích dopravně inženýrskými a stavebními úpravami
 • analýzy dopravních konfliktů v silniční a městské dopravě
 • využití UAV v rámci dopravních staveb
 • kapacitní posouzení křižovatek a úseků pozemních komunikací
 • mikro a makrosimulační modelování dopravy
 • geoinformatické systémy v dopravě
 • snižování hluku a vibrací z dopravy ve městech
 • řešení dopravních staveb na poddolovaném území a v povodňových územích
 • diagnostika vozovek
 • navrhování a posouzení konstrukce vozovek
 • měření posunů a deformací konstrukcí
 • poradenská a konzultační činnost v oblasti dopravních staveb a dopravního inženýrství