Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Zaměření katedry historicky vychází z potřeb ostravského regionu. Zabývá se predikcí a následky důlní činnosti na existující dopravní a jiné liniové stavby. Tyto analýzy jsou východiskem jak pro koncepční přístup k hospodaření s dopravní infrastrukturou, tak pro technické řešení oprav.
  • Pracovníci katedry se také podílejí na normotvorné činnosti. Sledovány jsou vazby na celostátní a mezinárodní dopravní síť. Katedra se zabývá problematikou dopravní cesty v souvislosti s přepravou nadměrných nákladů.
  • Katedra je schopna řešit úkoly návrhu a posouzení pozemních komunikací, železničních tratí, dopravních zařízení, vlivu dopravy na životní prostředí a problematikou dopravního inženýrství, včetně modelování dopravy a zvyšování bezpečnosti silniční dopravy.