Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Současné kontakty se realizují na různých úrovních – odborné posudky, projekty, konzultace, poskytování literatury, začlenění odborníků do státnicových komisí, příprava společných projektů a skript, zadání a spolupráce při diplomových pracích studentů, pořádání oborových exkurzí a další

Jedná se o následující instituce a podniky:

 • FAST VUT v Brně (Ústav železničního stavitelství, Ústav pozemních komunikací)
 • ČVUT v Praze (Katedra železničního stavitelství, Katedra pozemních komunikací)
 • AWT, a.s.
 • Centrum dopravního výzkumu Brno, v.v.i.
 • CROSS Zlín, a.s.
 • Dopravní podnik Ostrava, a.s.
 • Dopravní projektování Ostrava, s.r.o.,
 • Dopravoprojekt Ostrava, a.s.
 • EUROVIA CS, a. s.
 • MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
 • Ostravské komunikace, a.s.
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.
 • Skanska, a.s.
 • Správa silnic Moravskoslezského kraje
 • Strabag, a.s.
 • SŽDC, s.o.
 • TPA ČR, s.r.o.
 • Značky Morava, a.s.