Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Současné kontakty se realizují na různých úrovních – odborné posudky, projekty, konzultace, poskytování literatury, začlenění odborníků do státnicových komisí, příprava společných projektů a skript, zadání a spolupráce při diplomových pracích studentů, pořádání oborových exkurzí a další

Jedná se o následující instituce a podniky:

  • VUT v Brně 
  • ČVUT v Praze
  • ČKAIT – školení, konzultace
  • Dopravoprojekt, s.r.o., Ostrava – zadání závěrečných prací
  • MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. – stáže studentů, příprava společných projektů
  • Ostravské komunikace a.s. – dopravní průzkumy, výuka, přednášky odborníků, konzultace
  • Ředitelství silnic a dálnic ČR – exkurze
  • Správa železnic s.o. – závěrečné práce
  • TPA ČR, s.r.o. Ostrava – přednášky odborníků, konzultace
  • Značky Morava, a.s. – příprava společných projektů