Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2024/107 Analýza vhodného typu připojení obchodních center na dopravní infrastrukturu 2024 2024
SP2024/109 Analýza technického řešení pozemních komunikací v oblasti železničních přejezdů 2024 2024
SP2023/093 Analýza průpletových úseků na mimoúrovňových křižovatkách 2023 2023
SP2022/109 Analýza úrovňových křižovatek se světelnými signály pomocí UAV 2022 2022
SP2022/69 Vliv logistických center na kapacitu křižovatek s využitím dopravního modelování 2022 2022
EG20_321/0024540 Využití nových technologií a postupů v ekologickém odstraňování vodorovného dopravního značení a zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích pro cyklisty 2021 2023
RPP2021/2 Multimediální učební pomůcka do předmětu Stavební stroje a mechanismy 2021 2021
RPP2021/3 Multimediální studijní materiály do předmětu Projekt I 2021 2021
SP2021/75 Analýza úrovňových křižovatek s připojovacím pruhem vlevo od průběžného jízdního pruhu a tvorba kapacitních výpočtových metod 2021 2021
SP2021/76 Analýza a posouzení křižovatek se zalomenou předností z hlediska stavebního a dopravně inženýrského 2021 2021
EG19_262/0020178 Využití nových technologií a postupů v údržbě ostění tunelů a v recyklování kameniva pro aplikaci BPÚ 2020 2022
RPP2020/1 Multimediální studijní materiály do předmětu Dopravní modelování 2020 2020
SP2020/31 Analýza a posouzení atypických křižovatek z hlediska stavebního a dopravně inženýrského 2020 2020
HS2271901 Dlouhodobého monitorování silnice II/451 v obci Vrbno pod Pradědem - Karlovice, nová technologie 2019 2025
TJ02000167 Stanovení parametrů páteřových tras pro přepravy nadměrných a nadrozměrných nákladů 2019 2021
RPP2019/23 Inovace předmětu Software pro dopravní stavby 2019 2019
SP2019/95 Posouzení vybraných typů atypických křižovatek z hlediska stavebního a kapacitního 2019 2019
Research of effect of sodium chloride on the degradation of the asphalt layers 2018 2019
HS2271801 MěstskáčástPraha-Běchov 2018 2018
HS2271802 MěstskáčástPraha-Satali 2018 2018
RPP2016/30 Inovace výuky v oblasti projektování pozemních komunikací 2016 2018
SP2016/96 Vliv umístění přechodů pro chodce na kapacitu neřízené křižovatky 2016 2016
HS2271401 Město Kopřivnice,Mahdalová,1342 2014 2014
SP2014/207 Ověřování záznamových metod v dopravním průzkumu 2014 2014
NFP22410320094 Rozvoj spolupráce vysokých škol v oblastri dopravního stavitelství 2013 2014
SP2013/82 Mobilní kamera pro dopravní a stavební průzkum 2013 2013