Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Na různých úrovních probíhá rovněž spolupráce se zahraničními univerzitami:

  • Žilinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta (Katedra cestného staviteľstva, Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva)
  • Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta (Katedra dopravných stavieb)
  • Technická univerzita v Košiciach,Stavebná fakulta (Katedra geotechniky a dopravného staviteľstva)