Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Ověřování záznamových metod v dopravním průzkumu
Kód
SP2014/207
Předmět výzkumu
Předmětem projektu „Ověřování záznamových metod v dopravním průzkumu“, je ověření různých záznamových metod z dostupných míst a úhlů pohledů v problematice dopravního průzkumu. Tento projekt navazuje na SGS s názvem Mobilní kamera pro dopravní a stavební průzkum a dále jej rozšiřuje. Pro podrobnější analýzu průjezdu vozidel na pozemních komunikacích. Pro získání potřebných záznamů bude využit model kvadrokoptéry, sčítací zařízení, statických kamer, fototechniky a dopravního průzkumu za pomocí ručního sčítání. Využitá technika bude zapůjčena z Laboratoře dopravního inženýrství ve spolupráci s doc. Ing. Vladislavem Křivdou, Ph.D. Použitá zařízení: • Kvadrokoptéra – pořízena v rámci projektu SGS s názvem Mobilní kamera pro dopravní a stavební průzkum, bude využita na letecký záznam dopravního průzkumu. • Statické kamery – jedna z kamer byla pořízena v rámci projektu „Vliv podélného parkování na bezpečnost a kapacitu pozemní komunikace v mezikřižovatkovém úseku“. Projekt z příspěvků MŠMT ČR na podporu tvůrčí činnosti podle ukazatele F přidělených VŠB-TU Ostrava pro rok 2012. FAST, VŠB-TUO (2012) • Sčítací zařízení (sčítací zařízení Viacount II a sčítací karty NU-METRICS NC-200) – byly pořízeny v rámci projektu „Zřízení a rozvoj laboratoře pro výuku dopravního inženýrství“. Projekt FRVŠ č. 1386/2012/A/a. VŠB-TUO (2012). Tato technika bude použita v rámci měření dopravních průzkumů. Výsledná data budou zpracovávána a porovnávána. Výsledkem je vyhodnocení vhodnosti použití jednotlivých záznamových zařízení a jejich vhodné kombinace pro různé dopravní situace. Charakter měření: Měření bude probíhat na různých typech komunikací a dopravních staveb (např. směrově nerozdělené dvou a čtyř pruhové komunikace, parkoviště, křižovatky, okružní křižovatky). Konkrétní místa měření budou vybrána v průběhu řešení projektu. Na místech měření budou umístěny statické kamery, sčítací zařízení Viacount II a sčítací karty NU-METRICS NC-200, dále proběhne ruční sčítání intenzit. Na určitých místech bude pro měření využit model kvadrokoptéry (jedná se zejména o parkoviště, křižovatky a okružní křižovatky). Na místa s pohybem chodců se využije nově pořízené vybavení z projektu SGS (zařízení pro sčítání osob). Naměřené údaje z použitých zařízení se budou vyhodnocovat. Na základě vyhodnocení bude nalezeno a specifikováno vhodné zařízení pro různé typy dopravních průzkumů. V projektu bude provedeno min. 9 měření (3x komunikace, 3x parkoviště, 3x křižovatky). Případný další počet měření bude stanoven na základě vyhodnocení (prvních 2 až 3 měření na každém místě - křižovatka, parkoviště, komunikace). (Pro jeden dopravní průzkum a zjištění intenzity na komunikacích a její špičkové hodiny se měří ranní a odpolední špička). Do projektu budou zapojeni studenti magisterského studia v oboru Dopravní stavby, kteří jsou uvedeni projektu SGS (2 x 6000 Kč), dále budou do projektu zapojeni studenti doktorského studia (2 x 10000 Kč),kteří jsou uvedeni projektu SGS a studenti doktorského studia (2 x 4000 Kč) kteří jsou uvedeni projektu SGS.
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam