Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Mobilní kamera pro dopravní a stavební průzkum
Kód
SP2013/82
Předmět výzkumu
Předmětem projektu Mobilní kamera pro dopravní a stavební průzkum je vytvoření možnosti pořízení záznamů z těžko dostupných míst a úhlů pohledů. Tento projekt navazuje na SGS s názvem Vlečné křivky návrhového vozidla nadměrné přepravy a dále jej rozšiřuje. Pro podrobnější analýzu průjezdu nadměrných a nadrozměrných přeprav, vytvoření jejich modelu v programu AutoTURN 3D a následnou verifikaci vytvořeného modelu je velmi důležitý pohled z výšky na zájmovou oblast (křižovatku) při průjezdu nadměrnou soupravou (jedná se o vlečné křivky soupravy). Tyto potřebné údaje se velice obtížně získávají při pohledu z terénu. Pro získání potřebných záznamů bude využit model kvadrokoptéry. Na modelu by bylo osazeno záznamové zařízení (videokamera) pro pořízení HD videa, nebo fotodokumentace zájmové lokality. Pro určení polohy je nutné osadit model GPS zařízením. Pro práci s modelem v terénu je nutné tato data na místě zpracovávat, nebo kontrolovat. Z tohoto důvodu se uvažuje s pořízením notebooku. Na tomto notebooku by byl naistalován program pro práci s videem, ale také program pro nastavení, nebo případnou kalibraci modelu kvadrokoptéry. Provoz modelu nepředpokládá další velké finanční náklady. Využitelnost modelu: Jak již bylo zmíněno, model by se primárně využíval při dokumentaci průjezdu nadměrných na nadrozměrných přeprav na pozemních komunikacích (doplnění pohledu z výšky na pohyb přepravy). Tento model nahrazuje nákladné a opakované využití vysokozdvižné plošiny, nebo vytvoření konstrukce pro pořízení potřebného záznamu. Další využití tohoto modelu v liniových stavbách je velice široké. Jedná se zejména o – průjezdy vozidel MHD, parkování, konfliktní situace na komunikacích, kontrola nedostupných objektů (mostní objekty – prvotní kontrola stavu konstrukce, ložisek, v nedostupných místech – náhrada za prvotní prohlídku při vyslání pracovníku s jištěním). Dále by se mohl model využít na prohlídku výškově nedostupných míst – fasády objektů, detaily architektury objektů, apod. Po prvotních odzkoušeních vlastností kvadroptéry a kvality pořízeného záznamu je možno kvadroptéru využít i v rámci spolupráce s ostatními katedrami, pro jejich řešenou problematiku.
Rok zahájení
2013
Rok ukončení
2013
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam