Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Rozvoj spolupráce vysokých škol v oblastri dopravního stavitelství
Kód
NFP22410320094
Předmět výzkumu
Hlavním cílem projektu je podpora a rozvoj přeshraniční spolupráce ve vzdělávání a výzkumu mezi VŠB-TUO, Fakultou stavební a Žilinskou univerzitou, Fakultou stavební v oblasti dopravního stavitelství. Realizací projektu chceme vnést do výuky prvky interaktivity a názornosti, vyměnit si dosavadní zkušenosti a dosažené výsledky. Toho chceme dosáhnout zejména společnými exkurzemi na obou stranách hranic a společnou tvorbou katalogu významných dopravních staveb regionu. Na území obou krajů je mnoho unikátních dopravních staveb, které je možné navštívit a demonstrovat tak na nich přednášenou látku. Tyto exkurze budou odborně komentovány a studenti si tak ověří vědomosti získané během svého studia v přednáškových sálech. Na základě těchto cest slovenští a čeští pedagogové se studenty obou univerzit vytvoří katalog významných dopravních staveb na území Moravskoslezského a Žilinského kraje, který bude obsahovat faktické informace o těchto stavbách. Při tvorbě tohoto katalogu bude získána či vytvořena technická dokumentace, na základě které budou moci být na 3D tiskárně vytvořeny věrné zmenšeniny těchto staveb. Katalog společně s dokumentací a modely bude moci být používán při výuce na Stavební fakultě v Žilině i na Stavební fakultě v Ostravě, a to i po ukončení projektu. Takto budou popsány a zmapovány dopravní stavby a důležité mezinárodní dopravní uzly na obou stranách hranice v jednom společně vytvořeném katalogu. Podpoříme tak praktické vzdělávání studentů, a to tak že studenti budou při tvorbě dokumentací, katalogu a modelů vycházet z informací získaných v terénu. Spolupráce a transfer informací bude rovněž podpořen výměnnými přednáškami odborníků mezi fakultami. Na závěr projektu bude uspořádán workshop, kde budou prezentovány zkušenosti s uplatňováním exkurzí při výuce, dosažené výsledky, problematika dopravních staveb, vytvořený katalog, modely či fotografie staveb, které studenti pořídí během exkurzí. Projekt podporuje trvalou spolupráci vysokoškolských institucí v přeshraniční oblasti, která umožní další rozvoj společného regionu. Odstranění komunikačních bariér na obou stranách hranice a udržení vzdělávání, vědy a výzkumu v regionu.
Rok zahájení
2013
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Ministerstvo obrany
Kategorie
Obecná forma
Typ
Profesionalizace armády České republiky
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam