Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace výuky v oblasti projektování pozemních komunikací
Kód
RPP2016/30
Předmět výzkumu
Cílem projektu je zpřístupnit studentům naší fakulty jednoduchý interaktivní softwarový systém pro projektování směrově nerozdělených pozemních komunikací v intravilánu i extravilánu, který je plně (na rozdíl od zahraničních produktů) v souladu s požadavky na projektování PK a MK uvedenými v českých normách. Tento SW bude využíván studenty FAST minimálně v těchto studijních programech/oborech: A. Studijní program Stavební inženýrství v bakalářském stupni Stavební inženýrství (B3607): obor Dopravní stavby (3647R020) obor Dopravní inženýrství (3607R042) B. Magisterský studijní program Stavební inženýrství (N3607): obor Dopravní stavby (3607T036) obor Dopravní inženýrství (3607T052) obor Městské stavitelství a inženýrství (3607T013)
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2018
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam