Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Research of effect of sodium chloride on the degradation of the asphalt layers
Předmět výzkumu
Vzhledem k současnému technickému stavu vozovek je třeba věnovat pozornost i vlivu chemických účinků na asfaltové směsi. Cílem projektu je ověřit a potvrdit, že opakující se cykly zmrazování a rozmrazování s působením roztoku vody a chloridu sodného mají vliv na degradaci asfaltových vrstev, pevnostní a deformační charakteristiky asfaltových směsí. Na praktické ověření jsou vybrány asfaltové směsi standardně používané do vrstev krytu vozovky - asfaltový koberec mastixová (SMA) a asfaltový beton (AC). Navrženo budou směsi s různou mezerovitosti, které budou zmrazené na teplotu -20 ° C, vystaveny opakovaným cyklům zmrazování a rozmrazování při této teplotě (50 a 75 cyklů), stanovení pevnosti v příčném tahu ITS (MPa) a citlivosti na vodu ITSR (%). Ze zkušebních těles bude extrakcí získané pojivo a stanoví se jeho viskozita na Dynamickém střihovém reometry.
Rok zahájení
2018
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Zahraniční granty
Kategorie
Obecná forma
Typ
Zahraniční granty
Řešitel
Zpět na seznam