Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Stanovení parametrů páteřových tras pro přepravy nadměrných a nadrozměrných nákladů
Kód
TJ02000167
Předmět výzkumu
1) Zmapování tras pro přepravu nadměrných a nadrozměrných nákladů na území České republiky (zdroje a cíle přeprav, výběr trasy, kritické body trasy). 12/2020 2) Vytvoření mapy se zákresem hlavních páteřových tras pro přepravu nadměrných a nadrozměrných nákladů na území České republiky (tyto trasy by měly být následně chráněny). 12/2020 3) Vytvoření vozidel pro softwarové ověření vlečných křivek přeprav. 10/2020 4) Technická doporučení včetně stanovených parametrů, vzorových detailů pro návrh dopravních staveb pro potřeby nadměrné přepravy z pohledu průjezdnosti pozemními komunikacemi a kritickými body trasy (křižovatky, okružní křižovatky, podjezdy atp.). Doporučení budou obsahovat informace z pohledu zatížitelnosti mostů a průjezdnosti nadjezdů v rámci mimoúrovňového křížení. 3/2021
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
Zéta - Program TAČR (od 2017)
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam