Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětu Software pro dopravní stavby
Kód
RPP2019/23
Předmět výzkumu
Připravovaný projekt navazuje na projekt s názvem „Inovace výuky v oblasti projektování pozemních komunikací“ a je zaměřen na využití virtuální reality v předmětu Software pro dopravní stavby. V tomto předmětu se studenti učí, jak vhodně využít a pracovat se softwarem pro návrh liniových staveb. Jedná se např. o software AutoCAD CIVIL 3D, který umožňuje vytvoření 3D modelu dopravní stavby (křižovatka, silnice, železnice atp.). Inovace předmětu spočívá ve využití dalšího software, ve kterém studenti vytvořený 3D model zpracují do formátu vhodného pro zobrazení virtuální reality. S využitím virtuální reality budou moci studenti vytvořené 3D modely efektivněji zhodnotit po technické stránce, z pohledu účastníka provozu a po stránce estetické.
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam