Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Multimediální studijní materiály do předmětu Dopravní modelování
Kód
RPP2020/1
Předmět výzkumu
Předkládaný projekt je zaměřen na vytvoření multimediálních studijních pomůcek pro výuku předmětu Dopravní modelování, jež garantuje Katedra dopravního stavitelství, FAST, VŠB - TU Ostrava. V praktické části tohoto předmětu se studenti seznamují s vytvářením dopravních simulačních modelů v programech PTV VISSIM, PTV VISWALK, PTV VISUM a PTV VISTRO. Hlavním výsledkem projektu budou komentované videosekvence vytváření jednotlivých částí modelů. Snahou je tak zavést názornější a kvalitativně vyšší formu výuky uvedeného předmětu s využitím multimediálních studijních materiálů, které budou vhodným doplněním tištěných manuálů a ulehčí samostudium především studentům kombinovaného studia.
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam