Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Využití nových technologií a postupů v údržbě ostění tunelů a v recyklování kameniva pro aplikaci BPÚ
Kód
EG19_262/0020178
Předmět výzkumu
Společný projekt společnosti Značky Morava, a.s. a Fakulty stavební VŠB-TUO koresponduje s opatřeními Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací a má přímý indikativní vztah ke znalostní doméně Pokročilé materiály a Pokročilé výrobní technologie. Na základě těchto skutečností je projekt zcela v souladu se všemi relevantními aspekty Národní RIS3 strategie ČR. Předmětem předkládaného projektu je výzkum a realizace výstupů v oblasti využití údržbě pozemních komunikací a ochrany ostění tunelů k údržbě pozemních komunikací a ochrany ostění tunelů. Realizace projektu je zaměřena na činnosti průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, prostřednictvím kterých chce žadatel dosáhnout plánovaných výstupů – vývoje funkčního vzorku nátěru na ochranu ostění tunelů a ověřené technologie na třídění kameniva. Výstupy projektu rozšíří svoje výrobkové portfolio o produkty a služby se zcela unikátními užitnými a technickými vlastnostmi. Společný projekt společnosti Značky Morava, a.s. a Fakulty stavební VŠB-TUO koresponduje s opatřeními Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací a má přímý indikativní vztah ke znalostní doméně Pokročilé materiály a Pokročilé výrobní technologie. Na základě těchto skutečností je projekt zcela v souladu se všemi relevantními aspekty Národní RIS3 strategie ČR. Předmětem předkládaného projektu je výzkum a realizace výstupů v oblasti využití kameniva k údržbě pozemních komunikací a ochrany ostění tunelů. Realizace projektu je zaměřena na činnosti průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, prostřednictvím kterých chce žadatel dosáhnout plánovaných výstupů – vývoje funkčního vzorku nátěru na ochranu ostění tunelů a ověřené technologie na třídění kameniva. Výstupy projektu rozšíří svoje výrobkové portfolio o produkty a služby se zcela unikátními užitnými a technickými vlastnostmi.
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2022
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma
Typ
Program MPO
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam