Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Multimediální učební pomůcka do předmětu Stavební stroje a mechanismy
Kód
RPP2021/2
Předmět výzkumu
Předložený návrh projektu je zaměřen na vytvoření multimediální studijní pomůcky pro výuku předmětu Stavební stroje a mechanismy, jež garantuje Katedra dopravního stavitelství, FAST, VŠB - TU Ostrava. Na přednáškách i cvičeních se studenti seznamují se základy strojírenství, se strojními součástmi a mechanismy, a dále s problematikou konstrukce a technologie práce stavebních strojů podle jejich specifického zaměření a využití. Hlavním výsledkem projektu budou komentované videozáznamy práce vybraných stavebních strojů a mechanismů se zaměřením na jejich detaily. Snahou je tak zavést názornější a kvalitativně vyšší formu výuky uvedeného předmětu s využitím multimediálních studijních materiálů, které budou vhodným doplněním tištěných materiálů a ulehčí samostudium především studentům kombinovaného studia.
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam