Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Multimediální studijní materiály do předmětu Projekt I
Kód
RPP2021/3
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na inovaci předmětu PROJEKT I. Inovace předmětu spočívá ve vytvoření multimediálních studijních pomůcek a elektronických podkladů pro výuku předmětu PROJEKT I, na Katedře dopravního stavitelství, FAST, VŠB-TU Ostrava. Předmět PROJEKT I je zaměřen na praktickou výuku projektování pozemních komunikací s využitím specializovaných softwarů - zejména se jedná o software AutoCAD Civil 3D. Cílem projektu je vytvoření [[videonávodů]], na kterých bude prakticky vysvětlen postupný návrh pozemní komunikace v software AutoCAD Civil 3D a s tím spojená příprava [[elektronických podkladů]] (tvorba stávajícího terénu pro projektování, vytvoření inženýrských sítí, katastrální mapy a tvorba výsledného jednotného grafického stylu výstupu studentských prací). Předkládaný projekt se snaží zavést názornější a kvalitnější formu výuky předmětu PROJEKT I s využitím multimediálních materiálů, které studentům při projektování pozemních komunikací zpřehlední práci s velice náročným softwarem, jakým AutoCAD Civil 3D je.
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam