Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra prostředí staveb a TZB vznikla dne 1. 4. 2006 sloučením dvou oddělení – oddělení Prostředí staveb (původně součást Katedry stavebních hmot a diagnostiky staveb) a oddělení Technická zařízení budov (původně součást Katedry pozemního stavitelství). Prvním vedoucím nově vzniklé katedry byl jmenován doc. Ing. Jaroslav Kuba, CSc., který působil ve funkci čtyři roky. Od 1. 6. 2010 byla vedoucím katedry jmenována doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D., která ve funkci setrvává dodnes. V současné době na katedře působí jeden docent, 6 odborných asistentů s vědeckou hodností Ph.D., 2 pracovníci Vědy a výzkumu (z toho jeden s vědeckou hodností Ph.D.), 2 interní doktorandi a sekretářka.