Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Článek

KOLARČÍK, Vojtěch a Iveta SKOTNICOVÁ. COMPARISON OF DAYLIGHTING IN DIFFERENT CLIMATIC CONDITIONS. Rehva Journal. 2023, 2023(1), s. 40-44. ISSN 1307-3729. [Detail]
BAĎUROVÁ, Andrea, Petra STIBOROVÁ a Iveta SKOTNICOVÁ. Analysis of indoor air quality in a kindergarten. Slovak Journal of Civil Engineering. Slovak University of Technology, 2023, 31/2023(2), s. 1-8. ISSN 1210-3896. [Detail]
VALACHOVÁ, Denisa, Andrea BAĎUROVÁ a Iveta SKOTNICOVÁ. Thermal Technical Analysis of Lightweight Timber-Based External Wall Structures with Ventilated Air Gap. Sustainability. MDPI Open Access Publishing, 2021, s. Neuveden. ISSN 2071-1050. [Detail]
ZDRAŽILOVÁ, Naďa, Denisa VALACHOVÁ a Iveta SKOTNICOVÁ. The applicability of probabilistic calculation methods in building thermal technology and energetics. Key Engineering Materials. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2020, 832(February), s. 109-122. ISSN 1013-9826. [Detail]
VALACHOVÁ, Denisa a Iveta SKOTNICOVÁ. USING THE FINITE ELEMENT METHOD TO PREDICT HEAT DISSIPATION IN A TIMBER FRAME BUILDING CONSTRUCTION. Wood Research. Štátny drevársky výskumný ústav, 2019, s. 859-870. ISSN 1336-4561. [Detail]
VALACHOVÁ, Denisa, Naďa ZDRAŽILOVÁ, Vladan PANOVEC a Iveta SKOTNICOVÁ. USING OF AEROGEL TO IMPROVE THERMAL INSULATING PROPERTIES OF WINDOWS. Civil and Environmental Engineering. De Gruyter, 2018, s. 2-11. ISSN 1336-5835. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Petr KUREČKA a Naďa ZDRAŽILOVÁ. Drcená sláma jako stavební materiál. TZB-info. Topinfo s.r.o., 2017, 19(8), s. nestrankovano. ISSN 1801-4399. [Detail]
MICHALCOVÁ, Vladimíra, Lenka LAUSOVÁ, Iveta SKOTNICOVÁ a Stanislav POSPÍŠIL. NUMERICAL AND EXPERIMENTAL MODELS OF THE THERMALLY STRATIFIED BOUNDARY LAYER. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016, 16(2), s. 143-148. ISSN 1213-1962. [Detail]
HORÁK, Jiří, František HOPAN, Vendula DRASTICHOVÁ, Kamil KRPEC, Šárka TOMŠEJOVÁ, Milan DEJ, Petr KUBESA, Lubomír MARTINÍK, Miloslav MODLÍK a Pavel MACHÁLEK. Může jedna vesnice vyprodukovat stejné množství B(a)P jako průměrná koksovna?. Vytápění, větrání, instalace. Společnost pro techniku prostředí, 2015, 24(2), s. 72-74. ISSN 1210-1389. [Detail]
KUBESA, Petr, Jiří HORÁK, Lubomír MARTINÍK, Břetislav HOLEŠÍNSKÝ a Ivo BARTOŠ. Stanovení průběhu tepelného výkonu individuálně stavěných kamen. Vytápění, větrání, instalace. Společnost pro techniku prostředí, 2015, 3(24), s. 98-101. ISSN 1210-1389. [Detail]
KOLONIČNÝ, Jan, David KUPKA a Lubomír MARTINÍK. Řešení automatického kondenzačního kotle pro spalování biomasy s vlhkostí 40 % a více. Česká peleta. Klastr Česká peleta, 2015, s. 1-2. ISSN 0000-0000. [Detail]
MARTINÍK, Lubomír, Vendula DRASTICHOVÁ, Jiří HORÁK, Zuzana JANKOVSKÁ, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, František HOPAN a Zdeňka KALIČÁKOVÁ. Spalováni odpadní biomasy v malých zařízeních. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2014, 108(2/2014), s. 156-162. ISSN 0009-2770. [Detail]
LAUSOVÁ, Lenka, Iveta SKOTNICOVÁ, Pavlína MATEČKOVÁ a Jiří BROŽOVSKÝ. The effect of fire to the steel frame structure. International Journal of Materials. North Atlantic University Union, 2014, 2014(1), s. 33-40. ISSN 2313-0555. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Lenka LAUSOVÁ, Petra TYMOVÁ a Zdeněk GALDA. The thermal performance of lightweight timber frame structures during the summer period. International Journal of Mechanics. North Atlantic University Union, 2014, 8(1), s. 123-127. ISSN 1998-4448. [Detail]
LAUSOVÁ, Lenka, Pavlína MATEČKOVÁ a Iveta SKOTNICOVÁ. Experimentální a numerická analýza ocelové rámové konstrukce zatížené vysokou teplotou. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014, 2014(2), s. 73-78. ISSN 1213-1962. [Detail]
MARTINÍK, Lubomír, Jiří HORÁK, Antonín ŠIMÁČEK, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, František HOPAN, Vendula DRASTICHOVÁ, Jan KOLONIČNÝ a Tadeáš OCHODEK. Zásady návrhu akumulačních kamen. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2014, s. 1-15. ISSN 1801-4399. [Detail]
HORÁK, Jiří, František HOPAN, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, Lubomír MARTINÍK a Milan DEJ. Měření základních fyzikálních veličin potřebných při měření emisí znečišťujících látek. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2014, s. 1-21. ISSN 1801-4399. [Detail]
HORÁK, Jiří, František HOPAN, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, Vendula DRASTICHOVÁ, Lubomír MARTINÍK, Zdeněk KYSUČAN, Jiří KREMER a Jozef JANDAČKA. Proč sušit dřevo a učit lidi topit? Vliv vlhkosti dřeva a obsluhy na emise znečišťujících látek. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2014, s. 1-7. ISSN 1801-4399. [Detail]
KORBELOVÁ, Šárka a Veronika ŠÍPKOVÁ. VYBRANÉ DETAILY DŘEVOSTAVEB Z POHLEDU STAVEBNÍ TEPELNÉ TECHNIKY. Energetický partner. Ostrava: Moravskoslezský energetický klastr, 2013, 4(prosinec), s. neuvedeno. ISSN 1805-7845. [Detail]
ŠÍPKOVÁ, Veronika, Jiří LABUDEK a Otakar GALAS. Koncepce STES zásobníku. Energetický partner. Ostrava: Moravskoslezský energetický klastr, 2013, 1(2), s. neuvedeno. ISSN 1805-7845. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Zdeněk GALDA, Petra TYMOVÁ a Lenka LAUSOVÁ. Porovnání výsledků experimentálního měření a numerické simulace tepelného chování obvodové stěny dřevostavby. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013, 13(2), s. 227-234. ISSN 1213-1962. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav a Iveta SKOTNICOVÁ. NOISE ATTENUATION FROM TRAMWAY TRAFFIC. Communications. Žilina: Žilinská univerzita, 2012, 14(4), s. 73-78. ISSN 1335-4205. [Detail]
LABUDEK, Jiří, Marcela ČERNÍKOVÁ, Lubomír MARTINÍK a Lenka MICHNOVÁ. Microclimate depending on solar raditation. Grand Journal [online]. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012, 1(1), s. 135-138. ISSN 1805-0638. [Detail]
ČERNÍKOVÁ, Marcela, Pavel ORAVEC a Vladan PANOVEC. MĚŘENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ SKEL OKENNÍCH VÝPLNÍ PO PĚTI LETECH UŽÍVÁNÍ. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, XII(No.1), s. 171-176. ISSN 1213-1962. [Detail]
DRDA, Milan a Lubomír MARTINÍK. Optimalizace návrhu vzduchotechnické jednotky pomocí LCC analýzy. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, XII(1), s. 177-182. ISSN 1213-1962. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Petr WALDSTEIN a Jiří LABUDEK. Tepelně technické posouzení vybraných parametrů obvodových plášťů z ekopanelů. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, 12(2), s. 181-188. ISSN 1213-1962. [Detail]
GALAS, Otakar, Jiří LABUDEK, Lubomír MARTINÍK, Lenka MICHNOVÁ a Irena SVATOŠOVÁ. Akumulace tepla v podzemním zásobníku. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, XII(2), s. 411-416. ISSN 1213-1962. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Zdeněk GALDA, Petra TYMOVÁ, Marcela ČERNÍKOVÁ a Zdeněk JAROŇ. VLIV MATERIÁLOVÉ SKLADBY NA DYNAMICKÉ TEPELNÉ CHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ V LETNÍM OBDOBÍ. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, XII(2), s. 417-426. ISSN 1213-1962. [Detail]
ČMIEL, Filip, Radek FABIAN a Zdeněk JAROŇ. Ověření vybraných tepelně technických vlastností aerotherm. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, XII(1), s. 73-80. ISSN 1213-1962. [Detail]
LABUDEK, Jiří, Petr AGEL a Jiří TESLÍK. Prolamovaný nosník pro obvodové pláště s výplňovými izolace. Střechy, fasády, izolace. Ostrava: MISE Ostrava, 2012, 2012(11/2012), s. 14-16. ISSN 1212-0111. [Detail]
HORÁK, Jiří, Kamil KRPEC, Lubomír MARTINÍK, Lenka MICHNOVÁ, František HOPAN a Petr KUBESA. Jak si doma stanovit vlhkost a výhřevnost dřeva?. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2012, s. 1-6. ISSN 1801-4399. [Detail]
AGEL, Petr a Jiří LABUDEK. Obvodové konstrukce pro pasivní domy s foukanou celulozou. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, XI(2), s. 1-8. ISSN 1213-1962. [Detail]
BURŠOVÁ, Michaela, Petra TYMOVÁ, Iveta SKOTNICOVÁ a Zdeněk GALDA. Tepelně technické parametry staveb v letním období. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, 11(1), s. 245-254. ISSN 1213-1962. [Detail]
MICHNOVÁ, Lenka a Jiří LABUDEK. Empirický nástroj pro předběžný návrh potřebné plochy okna na splnění normových požadavků pro vnitřní osvětlení obytných místností. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, XI(1), s. 255-262. ISSN 1213-1962. [Detail]
MARTINÍK, Lubomír. Využití kogenerační jednotky pro ohřev teplé vody a výrobu elektrické energie v panelovém domě P1.13. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, XI(1), s. 263-268. ISSN 1213-1962. [Detail]
TYMOVÁ, Petra. Ekonomické vyhodnocení provozu tepelných čerpadel v areálu školy. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, 11(1), s. 269-278. ISSN 1213-1962. [Detail]
ČERNÍKOVÁ, Marcela, Jiří LABUDEK, Lubomír MARTINÍK a Lenka MICHNOVÁ. MIKROKLIMA POŽÁRNÍHO SCHODIŠTĚ V ZÁVISLOSTI NA SOLÁRNÍM ZÁŘENÍ. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, XI(2), s. 279-286. ISSN 1213-1962. [Detail]
GALDA, Zdeněk. Tepelná zátěž bazénových hal a její vliv na provoz z hlediska energetiky. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, 11(2), s. 287-296. ISSN 1213-1962. [Detail]
LABUDEK, Jiří a Lubomír MARTINÍK. Aerogel - materiál budoucnosti pro stavební inženýrství. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, XI(2), s. 297-304. ISSN 1213-1962. [Detail]
SVATOŠOVÁ, Irena. Ověřování předpokládaných vybraných mikroklimatických vlastností dřevostaveb v praxi. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, 11(2), s. 305-312. ISSN 1213-1962. [Detail]
GALDA, Zdeněk. Thermal Loading of the Swimming-Pool Halls and its Effect on the Energetics Management. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Warsaw: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, 11(2), s. 1-11. ISSN 1213-1962. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta a Miloslav ŘEZÁČ. Vliv změny absorpčních vlastností povrchu zádlažbového panelu na útlum hluku z tramvajové dopravy. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2010, 10(1), s. 165-174. ISBN 978-80-248-2332-4. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela a Petra TYMOVÁ. Vedení instalací v půdních vestavbách. Půdní vestavby a nástavby. Ostrava: MISE Ostrava, 2009, 1, s. 34-35. ISSN 1214-4584. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Iveta SKOTNICOVÁ a Pavel ORAVEC. Stavební akustika - etalonážní a technická měření. Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2008, 4(5), s. 00-01. ISBN neevidováno. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela a Petra TYMOVÁ. Rozvody vnitřních instalací v návrzích půdních vestaveb. Informace Českého svazu stavebních inženýrů. Ostrava: Český svaz stavebních inženýrů, 2008, 14(4), s. 2-2. ISSN 1213-4112. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela a Petra TYMOVÁ. Instalace v roštových sádrokartonových příčkách půdních vestaveb. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2008, 8(1), s. 253-258. ISSN 1213-1962. [Detail]
DOLEŽALOVÁ, Vlasta a Veronika JORDAN. Problematické opláštění panelových domů. Stavitel. Praha: Economia a.s., Praha, 2008, XVI(8), s. 13-15. ISSN 1210-4825. [Detail]
KUBENKOVÁ, Kateřina a Zdeněk GALDA. Znovuobnovení funkce. Fasády. Ostrava: MISE Ostrava, 2007, 5(3), s. 46-48. ISSN 1214-4592. [Detail]
TYMOVÁ, Petra. Vedení instalací bytových jader. Informace Českého svazu stavebních inženýrů. Ostrava: Český svaz stavebních inženýrů, 2007, 10(4), s. 2-4. ISSN 1213-4112. [Detail]
TYMOVÁ, Petra. SOLÁRNÍ ENERGIE V ARCHITEKTUŘE. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, řada stavební. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2007, 7( ), s. 233-236. ISBN 978-80-248-1661-6. [Detail]
TYMOVÁ, Petra. Vedení instalací při rekonstrukcích bytových jader. Informace Českého svazu stavebních inženýrů. Ostrava: Český svaz stavebních inženýrů, 2006, 2006(6), s. 4-12. ISSN 1213-4112. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Kateřina KUBENKOVÁ a Zdeněk GALDA. Regenerace industriálních sídel. Nízkoenergetické stavění. Praha: ABF, 2006, 1.(1), s. 43-45. ISBN 80-86905-26-8. [Detail]
KUBENKOVÁ, Kateřina a Zdeněk GALDA. Problematika chátrajících budov na plochách se zvýšenou průmyslovou činností. Poruchy a rekonstrukce 2006 : zděné budovy, stavebně fyzikální problematika, statické poruchy, diagnostika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006, 1(1), s. 29-41. ISBN 80-248-1157-X. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Kateřina KUBENKOVÁ a Zdeněk GALDA. Possible Future Use of Abandoned Buildings in Industrial Territories. Roczniki inzynierii budowlanej. Opole: Polytechnika Opolska, 2006, 6(1), s. 26-32. ISSN 1505-8425. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta. Změny ve výpočtových metodách tepelně technických norem. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské ? Technické univerzity Ostrava. Řada stavební. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2006, 1( ), s. 205-212. ISBN ISBN 80-248-1248-7,. [Detail]
TYMOVÁ, Petra. Změny ČSN pro vnitřní vodovody. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2006, 6(x), s. 225-231. ISBN 80-248-1248-7. [Detail]
GALDA, Zdeněk. Měření a regulace u otopných soustav. Interiér stavby. Ostrava: MISE Ostrava, 2005, 9(3), s. 34-35. ISSN 1213-2055. [Detail]
ORAVEC, Pavel, Darja KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ a Iveta SKOTNICOVÁ. Efektivita vytápění v rodinném domku. Materiály pro stavbu. Praha: Springer media CZ, s.r.o., 2005, 1(2), s. 50-53. ISSN 1211-0787. [Detail]
DOLEŽALOVÁ, Vlasta. Analýza vlivu výplní spár sendvičových panelů na opláštění budov. Roczniki inzynierii budowlanej. Opole: Polytechnika Opolska, 2005, 2005(5), s. 23-28. ISSN 1505-8425. [Detail]
DOLEŽALOVÁ, Vlasta a Veronika JORDANOVÁ. Vliv spár obvodových sendvičových panelů na tepelně technické vlastnosti obvodového pláště. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2004, IV(1), s. 1-19. ISSN 1213-1962. [Detail]

Článek nehodnocený

JAŠEK, Marek, Pavel VLČEK a Petr WALDSTEIN. Představení projektu „Inovace studijních programů a posílení mezioborové spolupráce v oblasti navrhování a požární bezpečnosti budov“. Stavební partner. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2012, 1(1), s. 13. ISSN 1805-5958. [Detail]

Kniha odborná

HORÁK, Jiří, Petr KUBESA, František HOPAN, Kamil KRPEC, Zdeněk KYSUČAN, Lubomír MARTINÍK, Lenka MICHNOVÁ, Zuzana JANKOVSKÁ, Dvořák JIŘÍ a Vendula DRASTICHOVÁ. Vytápění tuhými palivy v praxi. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3303-3. [Detail]
ŠÍPKOVÁ, Veronika, Šárka KORBELOVÁ, Jiří LABUDEK a Michal KRAUS. Stavební tepelné izolace pro svislé konstrukce. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, fakulta stavební, 2014. ISBN 978-80-248-3661-4. [Detail]
HORÁK, Jiří, Petr KUBESA, František HOPAN, Kamil KRPEC, Zdeněk KYSUČAN, Zuzana JANKOVSKÁ, Lenka MICHNOVÁ a Jiří DVOŘÁK. Spalování tuhých paliv v lokálních topeništích. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-2961-6. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Antonín LOKAJ, Pavel ORAVEC, Kateřina KUBENKOVÁ, Darja KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Pavel VLČEK, Zdeněk PEŘINA, Jozef GOCÁL, Pavol ĎURICA, Renata KORENKOVÁ a Ján RYBÁRIK. Dřevostavby a dřevěné konstrukce : I. a II. díl. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. ISBN 978-80-7204-732-1. [Detail]

Kapitola v knize

MICHALCOVÁ, Vladimíra, Lenka LAUSOVÁ, Iveta SKOTNICOVÁ a Sergii KUZNETSOV. Numerical Models of Wind Effects on Temperature Loaded Object. In: Key engineering materials. Volume 738. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2017. s. 69-78. ISBN 978-3-0357-1114-1. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Kateřina KUBENKOVÁ a Zdeněk GALDA. Vybrané budovy industriálních ploch. In: Technical sheets 2006 : technical sheets of results. Prague: CIDEAS - Centre for Integrated Design of Advanced Structures, Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, 2007. s. 85-86. ISBN 978-80-01-04054-6. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Kateřina KUBENKOVÁ a Zdeněk GALDA. Buildings in Brownfields. In: Technical sheets 2007. Part 1, Integrated design of structures and systems for construction. Prague: CIDEAS - Centre for Integrated Design of Advanced Structures, Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, 2007. s. 85-86. ISBN 978-80-01-04178-9. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Iveta SKOTNICOVÁ a Pavel ORAVEC. Stavební akustika - zvukově izolační vlastnosti dělících konstrukcí staveb. In: Případová studie CIDEAS. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. s. 1-78. ISBN 978-80-01-03892-5. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Zdeněk GALDA a Kateřina KUBENKOVÁ. Stavebně energetická koncepce regenerované budovy na územích se zvýšenou průmyslovou činností. In: TEchnické listy 2006. Praha: Cideas centrum, 2006. s. 82-83. ISBN 80-01-03487-9. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Zdeněk GALDA a Kateřina KUBENKOVÁ. Building and energy concepts of regenerated buildings in areas with intensive industrial activities. In: Technical sheets 2006 : technical sheets of results. Prague: CIDEAS - Centre for Integrated Design of Advanced Structures, Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, 2006. s. 85-86. ISBN 978-80-01-04054-6. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Zdeněk GALDA a Kateřina KUBENKOVÁ. General building, energy, technical and operation concepts and possible use of buildings for new purposes in regenerated brownfields. In: Technical sheets 2005. Volume 1, Initial technical sheets. Prague: CIDEAS - Centre for Integrated Design of Advanced Structures, Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, 2005. s. 85-86. ISBN 80-01-03630-8. [Detail]
GALDA, Zdeněk a Kateřina KUBENKOVÁ. Komplexní stavebně-energetická a technicko-provozní koncepce budov pro nové funkce regenerovaných industriálních sídel. In: Technické listy 2005. Díl 1, Soubor úvodních technických listů. Praha: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2005. s. 85-86. ISBN 80-01-03486-0. [Detail]

Příspěvek ve sborníku

BAĎUROVÁ, Andrea, Petra STIBOROVÁ a Vojtěch KOLARČÍK. Analýza vlivu přirozeného větrání na vnitřní prostředí budov v letním období. In: Vnútorná klíma budov 2023 na tému Vplyv klimatických zmien na tvorbu vnútorného prostredia budov : zborník prednášok z 34. ročníka vedeckej konferencie : Nový Smokovec, 30.11.-1.12.2023. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2023. s. 79-86. ISBN 978-80-8284-020-2. [Detail]
KOLARČÍK, Vojtěch, Ondřej FADRNÝ a Iveta SKOTNICOVÁ. ANALYSIS OF DAYLIGHTING IN MULTI-STOREY BUILDING SITUATED IN DIFFERENT CLIMATIC CONDITIONS. In: Indoor Climate of Buildings 2022 : healthy built envirenment and energy security : 33th annual and 11th international conference : 4. - 6. December 2022, Nový Smokovec - Hotel Atrium, Slovakia. Bratislava: Slovak Society of Environmental Technology, 2022. s. 121-128. ISBN 978-80-8284-004-2. [Detail]
STIBOROVÁ, Petra a Andrea BAĎUROVÁ. Analysis of Indoor Air Quality in a Preschool Education Facility in the Summer and Winter Period. In: Indoor Climate of Buildings 2022 : healthy built envirenment and energy security : 33th annual and 11th international conference : 4. - 6. December 2022, Nový Smokovec - Hotel Atrium, Slovakia. Bratislava: Slovak Society of Environmental Technology, 2022. s. 56-63. ISBN 978-80-8284-004-2. [Detail]
KOLARČÍK, Vojtěch a Iveta SKOTNICOVÁ. COMPARISON OF DAYLIGHTING IN MULTI-STOREY BUILDING ACROSS EUROPE. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 22, Issue 4.2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2022. s. 86-91. ISBN 978-619-7603-50-7. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Andrea BAĎUROVÁ a Petra STIBOROVÁ. Sunlight in Building Interiors. In: 13th Architecture in Perspective 2021 : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture : proceedings of the international conference = 13. architektura v perspektivě 2021 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2021. s. 176-178. ISBN 978-80-248-4552-4. [Detail]
BAĎUROVÁ, Andrea a Petra STIBOROVÁ. TEPELNÁ STABILITA MÍSTNOSTI V LETNÍM OBDOBÍ V OBJEKTU S LEHKÝM OBVODOVÝM PLÁŠTĚM. In: Vnútorná klíma budov 2021 : zborník prednášok z 32. ročníka vedeckej konferencie na tému COVID-19 je stále tu. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2021. s. 101-106. ISBN 978-80-89878-86-4. [Detail]
GALDA, Zdeněk. Evaluation of Building Microclimate Depending on Intensity of Air Exchange. In: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2018 : conference proceedings : 2 July - 8 July, 2018, Albena, Bulgaria. Volume 18. Issue 6.3. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. s. 159-164. ISBN 978-619-7408-52-2. [Detail]
SVATOŠOVÁ, Irena a Blanka CHUDÍKOVÁ. MEASUREMENT AND EVALUATION OF SURFACE TEMPERATURES ON THE FACADE OF AN EXPERIMENTAL BUILDING AT VŠB-TUO FACULTY OF CIVIL ENGINEERING. In: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : conference proceedings : 26 August - 01 September, 2018, Albena Co., Bulgaria. Volume 5. Issue 1.5. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. s. 287-294. ISBN 978-619-7408-65-2. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta a Blanka CHUDÍKOVÁ. ASSESSING DAYLIGHT IN DIFFICULT TO ILLUMINATE SPACES. In: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : conference proceedings : 26 August - 01 September, 2018, Albena Co., Bulgaria. Volume 5. Issue 1.5. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. s. 49-56. ISBN 978-619-7408-65-2. [Detail]
CHUDÍKOVÁ, Blanka, Michal FALTEJSEK a Iveta SKOTNICOVÁ. Application of virtual reality and building information modeling on solar systems. In: ESaT 2018 : 3rd International Conference on Engineering Sciences and Technologies : Tatranské Matliare, High Tatras Mountains, Slovak Republic, 12th -14th September 2018. Košice: Technical University of Košice, 2018. s. nestránkováno. ISBN 978-80-553-2982-6. [Detail]
VALACHOVÁ, Denisa a Blanka CHUDÍKOVÁ. Teoretická analýza odvětrávaných fasád v letním období. In: Vnútorná klíma budov 2018 na tému Úspory energie versus vnútorné prostredie : zborník prednášok z 29. ročníka vedeckej konferencie : 27.-28. november 2018, Hotel Atrium, Nový Smokovec. Bratislava: SSTP, 2018. s. 107-110. ISBN 978-80-89878-38-3. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta. Akustické a světelné mikroklima, příklady z praxe. In: Vnútorná klíma budov 2018 na tému Úspory energie versus vnútorné prostredie : zborník prednášok z 29. ročníka vedeckej konferencie : 27.-28. november 2018, Hotel Atrium, Nový Smokovec. Bratislava: SSTP, 2018. s. 29-35. ISBN 978-80-89878-38-3. [Detail]
GALDA, Zdeněk. Energy Calculation Depending on Carbon Dioxide Concentration. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Issue 62. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 139-146. ISBN 978-619-7408-13-3. [Detail]
SVATOŠOVÁ, Irena a Jaroslav SOLAŘ. 2D simulation methods for reconstructions of solid masonry in historical buildings. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Issue 62. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 3-8. ISBN 978-619-7408-13-3. [Detail]
JAŠEK, Marek, Kateřina KUBENKOVÁ, Jiří LABUDEK a Daniela ŠTAFFENOVÁ. Comparison of heating systems in passive standard objects. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Issue 62. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 57-64. ISBN 978-619-7408-13-3. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela a Petra TYMOVÁ. Roof superstructures-one of the possible solutions for new residential spaces in existing settlement units. In: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts: SGEM 2017 : urban planning, architecture & design : conference proceedings : 28-31 March, 2017, Extended Scientific Sessions Vienna, Austria. Volume I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 253-260. ISBN 978-619-7105-96-4. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta a Lenka LAUSOVÁ. TOTAL ENERGY BALANCE OF WINDOWS IN DEPENDENCE ON THEIR STRUCTURAL DESIGN. In: Contemporary Problems of Architecture and Construction: proceedings of the 9th International Conference Contemporary Problems of Architecture and Construction : 13-18 September, 2017, Batumi, Georgia. Tbilisi: Publishing House "Universal", 2017. s. 9-12. ISBN 978-9941-26-089-6. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta a Marcela ČERNÍKOVÁ. Pasivní osvětlovací systémy pro obtížně osvětlitelné prostory. In: Kurz osvětlovací techniky XXXIII: 2. října - 4. října 2017, hotel Dlouhé stráně, Loučná nad Desnou. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2017. s. 191-197. ISBN 978-80-248-4105-2. [Detail]
VALACHOVÁ, Denisa, Naďa ZDRAŽILOVÁ a Blanka CHUDÍKOVÁ. Methods to include the influence of thermal bonds on the calculation of the energy performance of buildings and their influence on the heat demand for building heating. In: MEACM 2017 : proceedings of the international conference on mechanical engineering and applied composite materials : November 23-24, 2017, Hong Kong, China. [Čína]: [s.n.], 2017. s. 1-5. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ČERNÍKOVÁ, Marcela a Vladan PANOVEC. Effect of an additional accumulation wall on course of interior temperatures in a light modular construction. In: MEACM 2017 : proceedings of the international conference on mechanical engineering and applied composite materials : November 23-24, 2017, Hong Kong, China. [Čína]: [s.n.], 2017. s. 1-6. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MICHALCOVÁ, Vladimíra, Lenka LAUSOVÁ, Iveta SKOTNICOVÁ a Stanislav POSPÍŠIL. Computational Simulations of the Thermally Stratified Atmospheric Boundary Layer above Hills. In: Procedia Engineering. Volume 190. Amsterdam: Elsevier, 2017. s. 134-139. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
LAUSOVÁ, Lenka, Ivan KOLOŠ, Vladimíra MICHALCOVÁ a Iveta SKOTNICOVÁ. Numerical Analysis of Steel Portal Frame Exposed to Fire. In: Procedia Engineering. Volume 190. Amsterdam: Elsevier, 2017. s. 237-242. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
PANOVEC, Vladan a Marcela ČERNÍKOVÁ. Vliv dodatečných akumulačních vrstev na průběh vnitřních teplot u lehkých montovaných staveb v zimním období. In: Vnútorná klíma budov 2017 na tému Vnútorné prostredie v budovách s takmer nulovou potrebou energie : zborník prednášok z 28. vedeckej konferencie : Nový Smokovec, 5. - 6. december 2017. Bratislava: SSTP, 2017. s. 105-109. ISBN 978-80-89878-18-5. [Detail]
CHUDÍKOVÁ, Blanka a Michal FALTEJSEK. Solární energie u budov řešených pomocí informačního modelování staveb. In: Vnútorná klíma budov 2017 na tému Vnútorné prostredie v budovách s takmer nulovou potrebou energie : zborník prednášok z 28. vedeckej konferencie : Nový Smokovec, 5. - 6. december 2017. Bratislava: SSTP, 2017. s. 137-141. ISBN 978-80-89878-18-5. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta. HODNOCENÍ DENNÍHO OSVĚTLENÍ VNITŘNÍCH PROSTORŮ POMOCÍ SVĚTLOVODY. In: Vnútorná klíma budov 2017 na tému Vnútorné prostredie v budovách s takmer nulovou potrebou energie : zborník prednášok z 28. vedeckej konferencie : Nový Smokovec, 5. - 6. december 2017. Bratislava: SSTP, 2017. s. 7-10. ISBN 978-80-89878-18-5. [Detail]
VALACHOVÁ, Denisa a Blanka CHUDÍKOVÁ. Hodnocení tepelně-technických parametrů lehkých obvodových konstrukcí. In: Vnútorná klíma budov 2017 na tému Vnútorné prostredie v budovách s takmer nulovou potrebou energie : zborník prednášok z 28. vedeckej konferencie : Nový Smokovec, 5. - 6. december 2017. Bratislava: SSTP, 2017. s. 85 - 88. ISBN 978-80-89878-18-5. [Detail]
TESLÍKOVÁ HURDÁLKOVÁ, Lucie, Dagmar KUTÁ a Naďa ZDRAŽILOVÁ. Diagnostics of the Influence of Suspended Solids and Phosphorus on Groundwater Quality. In: Environmental Science and Sustainable Development : International Conference on Environmental Science and Sustainable Development (ICESSD 2015) : Bangkok, Thailand, 25 – 26 October 2015. Singapore: World Scientific Publishing, 2016. s. 149-154. ISBN 978-981-4723-02-2. [Detail]
SVATOŠOVÁ, Irena. Evaluation of selected 3D details of cladding constructions in buildings with high thermal inertia. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2016 : green buildings technologies and materials : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Book 6 Volume 2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 3-8. ISBN 978-619-7105-69-8. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Lenka LAUSOVÁ a Vladimíra MICHALCOVÁ. The Impact of Glazing Properties on Thermal and Daylighting Comfort in Offices. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2016 : green buildings technologies and materials : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Book 6 Volume 2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 325-332. ISBN 978-619-7105-69-8. [Detail]
LABUDEK, Jiří, Zdeněk GALDA, Pavel GERGELA a Marcela ČERNÍKOVÁ. Technical Modifications Diffusion Properties of OSB. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2016 : green buildings technologies and materials : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Book 6 Volume 2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 261-267. ISBN 978-619-7105-69-8. [Detail]
ZDRAŽILOVÁ, Naďa, Denisa DONOVÁ a Jiří TESLÍK. Influence of Structural Details Solution to the Overal Energy Performance of Building. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2016 : nano, bio and green - technologies for a sustainable future : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 137-142. ISBN 978-619-7105-69-8. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Lenka LAUSOVÁ, Vladimíra MICHALCOVÁ a Jan VAŇUŠ. Temperatures and Heat Transfer beneath a Ground Floor Slab in a Passive House. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2016 : nano, bio and green - technologies for a sustainable future : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 269-276. ISBN 978-619-7105-69-8. [Detail]
DONOVÁ, Denisa a Naďa ZDRAŽILOVÁ. The Thermal-humidity Analysis of the Performance of the Ventilated Air Gap. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2016 : nano, bio and green - technologies for a sustainable future : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 349-356. ISBN 978-619-7105-69-8. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Petr KUREČKA a Naďa ZDRAŽILOVÁ. Determination Of Thermal Conductivity Coefficient Of Crushed Straw Using Cool Box. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2016 : nano, bio and green - technologies for a sustainable future : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 413-420. ISBN 978-619-7105-69-8. [Detail]
HAVLÍKOVÁ, Kateřina, Jiří TESLÍK a Naďa ZDRAŽILOVÁ. The Dependence Of The Thermal Characteristics Of Natural Insulation Materials On The Overheating Of Objects During Summer Period. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2016 : nano, bio and green - technologies for a sustainable future : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 421-428. ISBN 978-619-7105-69-8. [Detail]
GALDA, Zdeněk, Iveta SKOTNICOVÁ a Petra TYMOVÁ. Controlled Ventilation of Dwelling and CO2 Concentration Depending on Air Flow. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2016 : nano, bio and green - technologies for a sustainable future : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 57-62. ISBN 978-619-7105-69-8. [Detail]
ČERNÍKOVÁ, Marcela a Vladan PANOVEC. Course of temperature and humidity in the roof of light modular constructions. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2016 : nano, bio and green - technologies for a sustainable future : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 71-76. ISBN 978-619-7105-69-8. [Detail]
TYMOVÁ, Petra a Marcela HALÍŘOVÁ. Loft conversions in the historic centers of cities. In: 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2016 : arts, performing arts, architecture and design : conference proceedings : 6-9 April, 2016. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 367-374. ISBN 978-619-7105-54-4. [Detail]
DONOVÁ, Denisa, Naďa ZDRAŽILOVÁ a Kateřina HAVLÍKOVÁ. Thermal Technical Failures of Critical Construction Details. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 835. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2016. s. 472-477. ISBN 978-3-03835-680-6. [Detail]
ŠÍPKOVÁ, Veronika, David BUJDOŠ a Martina VODIČKOVÁ. Heat capacity measurements of loose materials with respect to long heat accumulation. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 835. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2016. s. 542-546. ISBN 978-3-03835-680-6. [Detail]
ZDRAŽILOVÁ, Naďa, Denisa DONOVÁ a Iveta SKOTNICOVÁ. Analysis of Predictive Calculation Methods of Airborne Sound Insulation. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 835. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2016. s. 573-578. ISBN 978-3-03835-680-6. [Detail]
VACULÍKOVÁ, Hana, Denisa DONOVÁ a Naďa ZDRAŽILOVÁ. Effect of Shielding Object to the Specific Heat Demand for Heating of a House. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 835. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2016. s. 737-742. ISBN 978-3-03835-680-6. [Detail]
SVATOŠOVÁ, Irena. Evaluation of Selected 3D Details of Cladding Constructions in Buildings with High Thermal Inertia. In: Indoor climate of buildings 2016 : 27th Annual and 9th International conference : proceedings : November 27-30, 2016, Štrbské pleso, Slovakia. Bratislava: Slovak Society of Environmental Technology, 2016. s. 289-294. ISBN 978-80-89878-04-8. [Detail]
GALDA, Zdeněk. Verification of CO2 Concentrations in Habitable Rooms with Variable Flow of Fresh Air. In: Indoor climate of buildings 2016 : 27th Annual and 9th International conference : proceedings : November 27-30, 2016, Štrbské pleso, Slovakia. Bratislava: Slovak Society of Environmental Technology, 2016. s. 51-57. ISBN 978-80-89878-04-8. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Lenka LAUSOVÁ a Vladimíra MICHALCOVÁ. The Effect of Window Parameters and Shading Devices on Indoor Climate and Comfort of Buildings. In: Indoor climate of buildings 2016 : 27th Annual and 9th International conference : proceedings : November 27-30, 2016, Štrbské pleso, Slovakia. Bratislava: Slovak Society of Environmental Technology, 2016. s. 99-106. ISBN 978-80-89878-04-8. [Detail]
GALDA, Zdeněk. Controled Ventilation of Dwelling and CO2 Concentration Depending on Air Flow. In: Innowacje technologiczne i zrównoważony rozwój w architekturze i w budownictwie : praca zbiorowa IV Międzynarodowe Konferencje Naukowe : 20-21 października 2016, Racibórz, Polska. Wrocław: Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska, 2016. s. 133-138. ISBN 978-83-64423-53-6. [Detail]
VAŇUŠ, Jan, Radek MARTINEK, Petr BILÍK, Jan ŽÍDEK a Iveta SKOTNICOVÁ. Evaluation of thermal comfort of the internal environment in smart home using objective and subjective factors. In: Proceedings - 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2016. Praha: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2016. s. 524-528. ISBN 978-1-5090-0907-7. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Naďa ZDRAŽILOVÁ a Petr KUREČKA. The results of single burning item fire test (SBI) of crushed straw. In: Wood & Fire Safety : proceedings of the 8th international conference : May 8-12, 2016, Štrbské Pleso, Slovak Republic. Žilina: EDIS University of Žilina, 2016. s. 210-216. ISBN 978-80-554-1201-6. [Detail]
GALDA, Zdeněk, Jan NEISER, Jiří LABUDEK a Veronika ŠÍPKOVÁ. Experimental measurements of CO2 concetrations by varying the airflow and its influence on the blood supply of oxygen. In: 8th International Conference on Energy Planning, Energy Saving, Environmental Education (EPESE´15). [Itálie]: WSEAS Press, 2015. s. 112-117. ISBN 978-1-61804-346-7. [Detail]
ČERNÍKOVÁ, Marcela, Barbora HRUBÁ a Vladan PANOVEC. The influence of water vapor condensation on construction details of light construction. In: 8th International Conference on Energy Planning, Energy Saving, Environmental Education (EPESE´15). [Itálie]: WSEAS Press, 2015. s. 137-141. ISBN 978-1-61804-346-7. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Lenka LAUSOVÁ a Petra TYMOVÁ. The Thermal Performance of Ground Floor Slabs in a Passive House. In: 8th International Conference on Energy Planning, Energy Saving, Environmental Education (EPESE´15). [Itálie]: WSEAS Press, 2015. s. 163-168. ISBN 978-1-61804-346-7. [Detail]
GALDA, Zdeněk a Jiří LABUDEK. Optimizing Needs Fresh Air for Healthy Microclimate. In: AER-Advances in Engineering Research. Volume 46. Paris: Atlantis Press, 2015. s. 377-381. ISBN 978-94-6252-141-4. [Detail]
DONOVÁ, Denisa a Veronika KUČERIKOVÁ. The Relative Humidity inside the Wall Structure According to the Type of Facade. In: Advanced Engineering Research. Volume 5. London: Society resources environment & engineering, 2015. s. 1-5. ISBN 978-1-908074-20-1. [Detail]
KUČERIKOVÁ, Veronika, Denisa DONOVÁ, Lucie KUČEROVÁ, Jiří WINKLER a Darja KUBEČKOVÁ. The Biological Damage of Thermaly Insulated Facades. In: Advanced Engineering Research. Volume 5. London: Society resources environment & engineering, 2015. s. 37-41. ISBN 978-1-908074-20-1. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Barbora HRUBÁ a Jiří LABUDEK. Commercialization support of scientific and research results within the operational programme research and development for innovation. In: EDULEARN 15 : proceedings. Valencia: IATED Academy, 2015. s. 4844-4847. ISBN 978-84-606-8243-1. [Detail]
KORBELOVÁ, Šárka, Martina VODIČKOVÁ a Veronika ŠÍPKOVÁ. Economic and Thermal Technical Comparison of Classical Foundation and Foundation on Air Gap – Crawl Space. In: Environmental Engineering and Computer Application : proceedings of the 2014 International Conference on Environmental Engineering and Computer Application (ICEECA 2014) : Hong Kong, 25-26 December 2014. London: CRC Press, 2015. s. 15-18. ISBN 978-1-138-02807-4. [Detail]
ŠÍPKOVÁ, Veronika, Zdeněk GALDA a Jiří LABUDEK. Experimental Measurement of the CO2 Content in a Passive Home During a Simulated Air-Conditioning Power Outage. In: International Conference on Advanced Engineering Technology (ICAET 2014) : Incheon National University, Incheon, South Korea, 20.-21.12.2014. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2015. s. 1187-1190. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ŠÍPKOVÁ, Veronika, Jiří LABUDEK a Šárka KORBELOVÁ. Long term accumulation storages and their structure. In: International Conference on Advanced Engineering Technology (ICAET 2014) : Incheon National University, Incheon, South Korea, 20.-21.12.2014. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2015. s. nestánkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
GALDA, Zdeněk, Veronika ŠÍPKOVÁ, Jiří LABUDEK a Pavel GERGELA. EXPERIMENTAL MEASUREMENTS OF CO2 IN THE SUMMER MONTHS IN THE PASSIVE HOUSE. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 2015. Volume 2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 127-132. ISBN 978-619-7105-43-8. [Detail]
HRUBÁ, Barbora, Jiří TESLÍK a Jiří LABUDEK. Fire resistance of construction system based on natural materials segments. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 2015. Volume 2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 141-146. ISBN 978-619-7105-43-8. [Detail]
DONOVÁ, Denisa, Naďa ZDRAŽILOVÁ, Vladan PANOVEC a Veronika KUČERIKOVÁ. Possibilities of improving the thermal insulation properties of windows. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 2015. Volume 2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 227-234. ISBN 978-619-7105-43-8. [Detail]
ŠÍPKOVÁ, Veronika, Denisa DONOVÁ a David BUJDOŠ. Structure of Aggregate in Long Term Heat Accumulation. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 2015. Volume 2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 527-532. ISBN 978-619-7105-43-8. [Detail]
ZDRAŽILOVÁ, Naďa, Denisa DONOVÁ a Jiří WINKLER. Degradation of Airborne Sound Insulation of building Structures due to Built-in Installations. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 2015. Volume 2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 75-82. ISBN 978-619-7105-43-8. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Lenka LAUSOVÁ, Petra TYMOVÁ a Zdeněk GALDA. Effect of Thermophysical Properties of Insulating Materials on Dynamic Response of Lightweight External Claddings. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 2015. Volume 2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 97-104. ISBN 978-619-7105-43-8. [Detail]
VACULÍKOVÁ, Hana, Denisa DONOVÁ a Naďa ZDRAŽILOVÁ. Analýza vlivu stínění okolní zástavby a stínících prvků na měrnou roční potřebu tepla na vytápění rodinného domu v pasivním standardu. In: Vnútorná klíma budov 2015 : zborník prednášok z 26. vedeckej konferencie : Štrbské pleso, 8.-9. december 2015. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2015. s. 133-136. ISBN 978-80-89216-85-7. [Detail]
ZDRAŽILOVÁ, Naďa a Kateřina HAVLÍKOVÁ. Akustické parametry drcené slámy a konstrukcí na její bázi. In: Vnútorná klíma budov 2015 : zborník prednášok z 26. vedeckej konferencie : Štrbské pleso, 8.-9. december 2015. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2015. s. 145-150. ISBN 978-80-89216-85-7. [Detail]
DONOVÁ, Denisa a Hana VACULÍKOVÁ. Tepelně-technické parametry špatně řešených kritických stavebních detailů. In: Vnútorná klíma budov 2015 : zborník prednášok z 26. vedeckej konferencie : Štrbské pleso, 8.-9. december 2015. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2015. s. 157-162. ISBN 978-80-89216-85-7. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Lenka LAUSOVÁ, Petra TYMOVÁ a Vladimíra MICHALCOVÁ. PŘENOS TEPLA ZEMINOU POD PODLAHOU V PASIVNÍM DOMĚ. In: Vnútorná klíma budov 2015 : zborník prednášok z 26. vedeckej konferencie : Štrbské pleso, 8.-9. december 2015. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2015. s. 57-62. ISBN 978-80-89216-85-7. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Naďa ZDRAŽILOVÁ a Martina VODIČKOVÁ. Vzduchotěsnost a akustické parametry „superadobe“ objektu z nepálené hlíny. In: Vnútorná klíma budov 2015 : zborník prednášok z 26. vedeckej konferencie : Štrbské pleso, 8.-9. december 2015. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2015. s. 97-100. ISBN 978-80-89216-85-7. [Detail]
KUČERIKOVÁ, Veronika a Denisa DONOVÁ. Poruchy fasád po dodatečném zateplení a jejich sanace. In: Vnútorná klíma budov 2015 : zborník prednášok z 26. vedeckej konferencie : Štrbské pleso, 8.-9. december 2015. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2015. s. nestrankovano. ISBN 978-80-89216-85-7. [Detail]
VODIČKOVÁ, Martina a Veronika ŠÍPKOVÁ. Šíření škodlivin ve vzduchu v uzavřené místnosti a jejich odvětrání. In: Vnútorná klíma budov 2015 : zborník prednášok z 26. vedeckej konferencie : Štrbské pleso, 8.-9. december 2015. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2015. s. nestránkováno. ISBN 978-80-89216-85-7. [Detail]
KUČERIKOVÁ, Veronika, Denisa DONOVÁ a Darja KUBEČKOVÁ. The Influence of Additional Insulation of Facades to Their Aesthetic Devaluation by Vegetation of Algae, Fungi and Cyanobacteria. In: enviBUILD 2015 : International Conference Buildings and Environment 2015 : 15th ‐ 16th October 2015, University Library, Ventúrska 11, Bratislava, Slovakia. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2015. s. nestrankovano. ISBN 978-80-227-4469-0. [Detail]
VODIČKOVÁ, Martina, Veronika ŠÍPKOVÁ a Zdeněk JAROŇ. Movement of CO2 in the room. In: enviBUILD 2015 : International Conference Buildings and Environment 2015 : 15th ‐ 16th October 2015, University Library, Ventúrska 11, Bratislava, Slovakia. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2015. s. nestránkováno. ISBN 978-80-227-4469-0. [Detail]
DONOVÁ, Denisa, Naďa ZDRAŽILOVÁ a Veronika ŠÍPKOVÁ. Using probabilistic calculation for the assessment of the risk of water vapor condensation on structures. In: 6th International Conference on Contemporary Problems of Architecture and Construction : 24th - 27th June 2014, Ostrava, Czech Republic : conference book. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. s. 534-539. ISBN 978-80-248-3147-3. [Detail]
WINKLER, Jiří, Darja KUBEČKOVÁ, Naďa ZDRAŽILOVÁ a Pavel ORAVEC. Influence of electrical power lines on acoustic properties of partition constructions. In: 6th International Conference on Contemporary Problems of Architecture and Construction : 24th - 27th June 2014, Ostrava, Czech Republic : conference book. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. s. nestrankovano. ISBN 978-80-248-3147-3. [Detail]
KUBESA, Petr, Jiří HORÁK, Michal BRANC, Kamil KRPEC, František HOPAN, Jan KOLONIČNÝ, Tadeáš OCHODEK, Vendula DRASTICHOVÁ, Lubomír MARTINÍK a Milan MALCHO. Lump wood combustion process. In: AIP Conference Proceedings. Volume 1608. New York: American Institute of Physics, 2014. s. 137-145. ISBN 978-0-7354-1244-6. [Detail]
DRASTICHOVÁ, Vendula, Kamil KRPEC, Jiří HORÁK, František HOPAN, Petr KUBESA, Lubomír MARTINÍK, Jan KOLONIČNÝ, Tadeáš OCHODEK a Michal HOLUBČÍK. Emission of nanoparticles during combustion of waste biomass in fireplace. In: AIP Conference Proceedings. Volume 1608. New York: American Institute of Physics, 2014. s. 27-32. ISBN 978-0-7354-1244-6. [Detail]
ZDRAŽILOVÁ, Naďa a Martin KREJSA. Surface Condensation Assessment Using Probabilistic Calculation. In: Advanced Materials Research. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 131-136. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ŠÍPKOVÁ, Veronika, Zdeněk GALDA, Jiří LABUDEK a David HIBLER. Influence of plants on the CO 2 concentration in the passive House. In: Advanced Materials Research. Volume 1020. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 524-528. ISBN 978-3-03835-237-2. [Detail]
FOJTÍK, Roman, Tomáš NOVOTNÝ, Martin STOLÁRIK, Iveta SKOTNICOVÁ, Naďa ZDRAŽILOVÁ a Miroslav PINKA. Dynamic Experimental Analysis of a Steel Bridge. In: Advanced Materials Research. Volume 1020. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 215-221. ISBN 978-3-03835-237-2. [Detail]
WINKLER, Jiří, Darja KUBEČKOVÁ, Naďa ZDRAŽILOVÁ a Pavel ORAVEC. Influence of electrical power lines on acoustic properties of partition constructions. In: Advanced Materials Research. Volume 1020. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 323-328. ISBN 978-3-03835-237-2. [Detail]
DONOVÁ, Denisa, Naďa ZDRAŽILOVÁ a Veronika ŠÍPKOVÁ. Using probabilistic calculation for the assessment of the risk of water vapor condensation on structures. In: Advanced Materials Research. Volume 1020. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 534-539. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
HRUBÁ, Barbora, Pavel ORAVEC a Jiří LABUDEK. Diagnostics and optimalization of airtightness in experimental wooden structures. In: Advanced Materials Research. Volume 1020. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 540-544. ISBN 978-3-03835-237-2. [Detail]
ŠÍPKOVÁ, Veronika, Jiří LABUDEK a Šárka KORBELOVÁ. Comparison Thermal Conductivity and Cost of Materials Specified for Thermal Insulation of the Building's Facade. In: Advanced Materials Research. Volume 1020. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 545-549. ISBN 978-3-03835-237-2. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Zdeněk GALDA, Petra TYMOVÁ a Lenka LAUSOVÁ. Dynamic Simulation of the Energy Performance of the Timber-frame Passive House. In: Advanced Materials Research. Volume 1020. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 556-560. ISBN 978-3-03835-237-2. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Martina VODIČKOVÁ, Jiří LABUDEK a Barbora VALOVÁ. Settlement of Crushed Straw. In: Advanced Materials Research. Volume 1041. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 1204-1207. ISBN 978-3-03835-280-8. [Detail]
TYMOVÁ, Petra, Iveta SKOTNICOVÁ a Zdeněk GALDA. Identification of a Percentage of Engagement of the Bivalent Source of. In: Advanced Materials Research. Volume 1041. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 135-138. ISBN 978-3-03835-280-8. [Detail]
DONOVÁ, Denisa a Naďa ZDRAŽILOVÁ. The comparison of the probabilistic calculation of course of temperatures in peripheral construction with actual measured data. In: Advanced Materials Research. Volume 1041. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 154-157. ISBN 978-3-03835-280-8. [Detail]
DRASTICHOVÁ, Vendula, Lubomír MARTINÍK, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, František HOPAN a Petr KUBESA. Emissions of Nanoparticles from Small Combustion Equipment with Regard to the Combustion Mode and Wood Humidity. In: Advanced Materials Research. Volume 1041. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 226-230. ISBN 978-3-03835-280-8. [Detail]
KUBENKOVÁ, Kateřina, Marek JAŠEK a Vladan PANOVEC. Research of the Temperature Field Process in the Soil for a Home - Founded on a Foam Glass Granulate. In: Advanced Materials Research. Volume 1041. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 257-260. ISBN 978-3-03835-280-8. [Detail]
KUČERIKOVÁ, Veronika, Denisa DONOVÁ, Lucie KUČEROVÁ, Jiří WINKLER a Darja KUBEČKOVÁ. The Presence of Microscopic Algae and Funguses on the Facades of Buildings Equipped with Thermal Insulation Composite System (ETICS). In: Advanced Materials Research. Volume 1041. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 261-264. ISBN 978-3-03835-280-8. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Petra TYMOVÁ, Zdeněk GALDA a Lenka LAUSOVÁ. Analysis of the Hygrothermal Performance Of The Lightweight External Cladding. In: Advanced Materials Research. Volume 1041. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 311-314. ISBN 978-3-03835-280-8. [Detail]
ZDRAŽILOVÁ, Naďa, Iveta SKOTNICOVÁ, Denisa DONOVÁ a Jiří WINKLER. Comparison of Acoustic Properties of the Peripheral Walls of Energy Efficient Buildings - Natural and Artificial Materials. In: Advanced Materials Research. Volume 1041. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 436-439. ISBN 978-3-03835-280-8. [Detail]
LABUDEK, Jiří, Jiří TESLÍK, Martina VODIČKOVÁ a Petr WALDSTEIN. Settlement of cellulose insulation. In: Advanced Materials Research. Volume 860-863. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 1204-1207. ISBN 978-3-03785-972-8. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Martina VODIČKOVÁ a Naďa ZDRAŽILOVÁ. Airtightness and Acoustic Properties of Family House from Straw. In: Advanced Materials Research. Volume 860-863. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 1215-1218. ISBN 978-3-03785-972-8. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Zdeněk GALDA, Petra TYMOVÁ a Lenka LAUSOVÁ. Experimental measurement and numerical simulation of dynamic thermal performance of external timber frame wall. In: Advanced Materials Research. Volume 899. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. s. 126-130. ISBN 978-3-03835-040-8. [Detail]
ŠÍPKOVÁ, Veronika, Jiří LABUDEK a Otakar GALAS. Low energy source synthetic thermal energy storage (STES). In: Advanced Materials Research. Volume 899. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. s. 143-146. ISBN 978-3-03835-040-8. [Detail]
MARTINÍK, Lubomír, Vendula DRASTICHOVÁ, Jiří HORÁK, Zuzana JANKOVSKÁ a Petr KUBESA. Evaluation of possible use of foliage as a fuel for small combustion equipment. In: Advanced Materials Research. Volume 899. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. s. 218-221. ISBN 978-3-03835-040-8. [Detail]
JAŠEK, Marek, Jan ČESELSKÝ, Pavel VLČEK, Marcela ČERNÍKOVÁ a Eva BERÁNKOVÁ. Aplication of BIM process by the evaluation of building energy sustainability. In: Advanced Materials Research. Volume 899. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. s. 7-10. ISBN 978-3-03835-040-8. [Detail]
LAUSOVÁ, Lenka a Iveta SKOTNICOVÁ. Analysis of experimental measurements and numerical simulations of a heat field in the light weight building structure. In: Advanced Materials Research. Volume 969. Uetikon-Zuerich: Trans Tech Publications, 2014. s. 33-38. ISBN 978-3-03835-147-4. [Detail]
KUČEROVÁ, Lucie, Marcela ČERNÍKOVÁ a Barbora HRUBÁ. Thermal Technical Assessment of Selected Constructions of Wooden Houses. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 470. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. s. 988-991. ISBN 978-3-03785-961-2. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Lenka LAUSOVÁ a Jiří BROŽOVSKÝ. Dynamic heat transfer through the external wall of a timber structure. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 617. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 162-166. ISBN 978-3-03835-197-9. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela, Petra TYMOVÁ a Martina PEŘINKOVÁ. Sustainable Construction in the Conservation Area. In: Architecture in Perspective VI. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. s. 132-136. ISBN 978-3-03835-323-2. [Detail]
DONOVÁ, Denisa a Naďa ZDRAŽILOVÁ. The comparison of the probabilistic calculation of course of temperatures in peripheral construction with actual measured data. In: EnviBuild 2014 : 18th-19th September 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. s. 154-157. ISBN 978-80-214-5003-5. [Detail]
HRUBÁ, Barbora, Marcela ČERNÍKOVÁ, Darja KUBEČKOVÁ a Vladan PANOVEC. The modular construction - energy balance and airtightness. In: EnviBuild 2014 : 18th-19th September 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. s. 36-39. ISBN 978-80-214-5003-5. [Detail]
KUČERIKOVÁ, Veronika, Denisa DONOVÁ, Lucie KUČEROVÁ, Jiří WINKLER a Darja KUBEČKOVÁ. The Presence of Microscopic Algae and Funguses on the Facades of Buildings Equipped with Thermal Insulation Composite System (ETICS). In: EnviBuild 2014 : 18th-19th September 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. s. nestrankovano. ISBN 978-80-214-5003-5. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Martina VODIČKOVÁ, Jiří LABUDEK a Barbora VALOVÁ. Settlement of Crushed Straw. In: EnviBuild 2014 : 18th-19th September 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. s. nestrankovano. ISBN 978-80-214-5003-5. [Detail]
ŠÍPKOVÁ, Veronika, Libor ŽÍDEK, Petra DONÉ a Šárka KORBELOVÁ. Preparation and measurement procedure rate of aggregates compaction in relation to the long-term accumulation of heat. In: EnviBuild 2014 : 18th-19th September 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. s. nestránkováno. ISBN 978-80-214-5003-5. [Detail]
ZDRAŽILOVÁ, Naďa, Iveta SKOTNICOVÁ, Denisa DONOVÁ a Jiří WINKLER. Comparison of Acoustic Properties of the Peripheral Walls of Energy Efficient Buildings - Natural and Artificial Materials. In: EnviBuild 2014 : 18th-19th September 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. s. nestránkováno. ISBN 978-80-214-5003-5. [Detail]
KORBELOVÁ, Šárka, Jaroslav SOLAŘ, Veronika ŠÍPKOVÁ a Martina VODIČKOVÁ. Thermal and technical Evaluation of Details of Wooden Buildings which are Established over an Air Gap. In: EnviBuild 2014 : 18th-19th September 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. s. nestránkováno. ISBN 978-80-214-5003-5. [Detail]
ŠÍPKOVÁ, Veronika, Libor ŽÍDEK, Petra DONÉ a Šárka KORBELOVÁ. Preparation and measurement procedure rate of aggregates compaction in relation to the long-term accumulation of heat. In: EnviBuild 2014 : 18th-19th September 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. s. nestránkováno. ISBN 978-80-214-5003-5. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Naďa ZDRAŽILOVÁ, Roman FOJTÍK a Pavel ORAVEC. Improvement of Acoustic Properties and Dynamic Characteristics of Temporary Bridge Structures. In: International Conference on Advanced Engineering Technology (ICAET 2014) : Incheon National University, Incheon, South Korea, 20.-21.12.2014. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. s. 733-738. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
LAUSOVÁ, Lenka, Iveta SKOTNICOVÁ a Jiří BROŽOVSKÝ. Numerical analysis of effects of fire to steel frame structures. In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Computational Structures Technology : Naples, Italy 2-5 September 2014. Kippen, Stirlingshire: Civil-Comp Press, 2014. s. nestrankovano. ISBN 978-1-905088-61-4. [Detail]
ZDRAŽILOVÁ, Naďa, Jiří WINKLER a Iveta SKOTNICOVÁ. Acoustic properties of light - weight ecological building envelope based on straw. In: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume II, Green buildings technologies and materials, green design and sustainable architecture. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 11-18. ISBN 978-619-7105-21-6. [Detail]
HRUBÁ, Barbora, Marcela ČERNÍKOVÁ, Naďa ZDRAŽILOVÁ a Darja KUBEČKOVÁ. THE ISSUE OF BUILDING ENVELOPE OF MODULAR STRUCTURES. In: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume II, Green buildings technologies and materials, green design and sustainable architecture. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 387-392. ISBN 978-619-7105-21-6. [Detail]
DONOVÁ, Denisa, Veronika KUČERIKOVÁ a Naďa ZDRAŽILOVÁ. Thermal analysis of performance of the building envelope. In: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume II, Green buildings technologies and materials, green design and sustainable architecture. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 401-408. ISBN 978-619-7105-21-6. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Zdeněk GALDA, Petra TYMOVÁ a Lenka LAUSOVÁ. EVALUATION OF INDOOR ENVIRONMENT AND ENERGY EFFICIENCY OF A PASSIVE HOUSE. In: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume II, Green buildings technologies and materials, green design and sustainable architecture. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 543-548. ISBN 978-619-7105-21-6. [Detail]
ZDRAŽILOVÁ, Naďa a Martin KREJSA. HODNOCENÍ POVRCHOVÉ KONDENZACE VODNÍ PÁRY ZA UŽITÍ PRAVDĚPODOBNOSTNÍCH METOD VÝPOČTU. In: Vnútorná klíma budov 2014 : 2.-3. december 2014, Hotel Patria, Štrbské Pleso. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2014. s. 123-128. ISBN 978-80-89216-67-3. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Lenka LAUSOVÁ a Petra TYMOVÁ. Experimentální a numerická analýza tepelného chování lehkých stavebních konstrukcí v pasivním objektu. In: Vnútorná klíma budov 2014 : 2.-3. december 2014, Hotel Patria, Štrbské Pleso. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2014. s. 129-134. ISBN 978-80-89216-67-3. [Detail]
DONOVÁ, Denisa, Veronika KUČERIKOVÁ a Lenka MICHNOVÁ. Vliv odvětrávané fasády na průběh teplot v obvodové konstrukci. In: Vnútorná klíma budov 2014 : 2.-3. december 2014, Hotel Patria, Štrbské Pleso. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2014. s. 143-148. ISBN 978-80-89216-67-3. [Detail]
ŠÍPKOVÁ, Veronika, Jiří LABUDEK a Šárka KORBELOVÁ. Zásobníky pro dlouhodobou akumulaci tepla a jejich struktura. In: Vnútorná klíma budov 2014 : 2.-3. december 2014, Hotel Patria, Štrbské Pleso. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2014. s. 175-180. ISBN 978-80-89216-67-3. [Detail]
MICHNOVÁ, Lenka, Irena SVATOŠOVÁ a Denisa DONOVÁ. Tepelná stabilita ve výukových prostorách v závislosti na solárním záření. In: Vnútorná klíma budov 2014 : 2.-3. december 2014, Hotel Patria, Štrbské Pleso. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2014. s. 43-48. ISBN 978-80-89216-67-3. [Detail]
HRUBÁ, Barbora, Jiří WINKLER, Naďa ZDRAŽILOVÁ a Darja KUBEČKOVÁ. AKUSTICKÉ VLASTNOSTI A VZDCHOTĚSNOST HLINĚNÉ STAVBY V SYSTÉMU SUPERADOBE. In: Vnútorná klíma budov 2014 : 2.-3. december 2014, Hotel Patria, Štrbské Pleso. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2014. s. 67-72. ISBN 978-80-89216-67-3. [Detail]
FABIAN, Radek, Filip ČMIEL, Zdeněk JAROŇ a Markéta KOZÁKOVÁ. Experimental measurements of the selected properties of AeroTherm. In: Advanced Materials Research. Volume 652-654. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2013. s. 1169-1172. ISBN 978-3-03785-620-8. [Detail]
LABUDEK, Jiří a Pavel ORAVEC. Energy Solar Wall in Low-Energy Apartment House. In: EnviBUILD 2012 : selected, peer reviewed papers from the enviBUILD 2012, October 25-26, 2012 and the Building Performance Simulation Conference 2012, November 8-9, 2012, Brno, Czech Republic. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2013. s. 155-158. ISBN 978-3-03785-596-6. [Detail]
GALAS, Otakar, Robert KOŘÍNEK, Lenka MICHNOVÁ a Lubomír MARTINÍK. Problems with formation of caverns in the wells for heat. In: EnviBUILD 2012 : selected, peer reviewed papers from the enviBUILD 2012, October 25-26, 2012 and the Building Performance Simulation Conference 2012, November 8-9, 2012, Brno, Czech Republic. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2013. s. 199-202. ISBN 978-3-03785-596-6. [Detail]
HORÁK, Jiří, Kamil KRPEC, Lubomír MARTINÍK, Lenka MICHNOVÁ, František HOPAN a Petr KUBESA. How to determine moisture and heating value of firewood?. In: MMK 2013 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : [9.-13. prosince 2013, Hradec Králové]. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. s. 3722-3728. ISBN 978-80-87952-00-9. [Detail]
DRASTICHOVÁ, Vendula, Kamil KRPEC, Jiří HORÁK, Lubomír MARTINÍK, František HOPAN a Petr KUBESA. Emissions of nanoparticles during combustion of waste biomass in fireplace. In: MMK 2013 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : [9.-13. prosince 2013, Hradec Králové]. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. s. 4320-4326. ISBN 978-80-87952-00-9. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Barbora HRUBÁ, Martina VODIČKOVÁ a Naďa ZDRAŽILOVÁ. Technical Evaluation of Leaks Envelope Building with Timber Frame and Straw Thermal Insulation. In: PROCEEDINGS OF THE 2013 INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIAL SCIENCE AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (MSEE 2013). Lancaster: DEStech PUBLICATIONS, Inc., 2013. s. 432-435. ISBN 978-1-60595-125-6. [Detail]
LABUDEK, Jiří, Jiří TESLÍK, Martina VODIČKOVÁ a Petr WALDSTEIN. Heat Insulating Parameters of Cellulose-straw Insulation. In: PROCEEDINGS OF THE 2013 INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIAL SCIENCE AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (MSEE 2013). Lancaster: DEStech PUBLICATIONS, Inc., 2013. s. 436-438. ISBN 978-1-60595-125-6. [Detail]
LAUSOVÁ, Lenka, Iveta SKOTNICOVÁ, Ivan KOLOŠ a Martin KREJSA. Experimental and numerical studies of the effect of high temperature to the steel structure. In: Proceeding of the international conferences : AMATH'13, DIMACOG'13, CSECS'13, IPPR'13, REMOTE'13, COSTMA'13, USCUDAR'13 : Budapest, Hungary, December 10-12, 2013. Cambridge: WSEAS Press, 2013. s. 102-108. ISBN 978-960-474-353-7. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Petra TYMOVÁ, Zdeněk GALDA a Lenka LAUSOVÁ. Numerical analysis and experimental validation of the thermal response of light weight timber frame structures. In: Proceeding of the international conferences : AMATH'13, DIMACOG'13, CSECS'13, IPPR'13, REMOTE'13, COSTMA'13, USCUDAR'13 : Budapest, Hungary, December 10-12, 2013. Cambridge: WSEAS Press, 2013. s. 178-182. ISBN 978-960-474-353-7. [Detail]
LABUDEK, Jiří, Veronika ŠÍPKOVÁ a Otakar GALAS. CONCEPT SYNTHETIC THERMAL ENERGY STORAGE. In: QUAERE 2013 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : 20.-24. května 2013, Hradec Králové, Česká republika. Vol. III. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. s. 2892-2898. ISBN 978-80-905243-7-8. [Detail]
LAHUTA, Hynek a Iveta SKOTNICOVÁ. Dynamic thermal performance of building structures in experimental lightweight timber-frame passive house. In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Nano, Bio and Green - Technologies for a Sustainable Future : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 6]. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013. s. 403-410. ISBN 978-619-7105-06-3. [Detail]
ŠÍPKOVÁ, Veronika, Jiří LABUDEK a Denisa DONOVÁ. NÁVRH ZÁSOBNÍKU PRO DLOUHODOBOU AKUMULACI TEPLA. In: Structura Stavební trendy 2013 : 3. ročník mezinárodní stavební konference : ekologie, energetika, bezpečnost, udržitelnost : sborník prací ke konferenci : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 7.11-8.11.2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 216-221. ISBN 978-80-248-3235-7. [Detail]
LAUSOVÁ, Lenka a Iveta SKOTNICOVÁ. Analýza experimentálního měření a numerické simulace teplotního pole v lehké stavební konstrukci. In: Structural and Physical Aspects of Civil Engineering : 2nd international conference : conference proceedings : November 27-29, 2013, High Tatras, Štrbské Pleso, SR. Košice: Technická univerzita Košice, 2013. s. 1-6. ISBN 978-80-553-1488-4. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Vladan PANOVEC, Marcela ČERNÍKOVÁ, Lucie KUČEROVÁ a Lubomír MARTINÍK. Vliv tepelných mostů u modulárních staveb na jejich vnitřní prostředí a energetickou náročnost. In: enviBuild 2013 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : [17. október 2013, Univerzitná knižnica, Ventúrska 11, Bratislava]. Bratislava: STU Bratislava, 2013. s. 269-272. ISBN 978-80-227-4070-8. [Detail]
MICHNOVÁ, Lenka, Barbora HRUBÁ a Marcela ČERNÍKOVÁ. The effect of air condition on reduction of CO2 concentration in buildings for family housing. In: enviBuild 2013 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : [17. október 2013, Univerzitná knižnica, Ventúrska 11, Bratislava]. Bratislava: STU Bratislava, 2013. s. 318-323. ISBN 978-80-227-4070-8. [Detail]
MARTINÍK, Lubomír, Vendula DRASTICHOVÁ, Jiří HORÁK, Zuzana JANKOVSKÁ a Petr KUBESA. Verification of using possibility of fallen leaves for combustion in small combustion equipment. In: enviBuild 2013 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : [17. október 2013, Univerzitná knižnica, Ventúrska 11, Bratislava]. Bratislava: STU Bratislava, 2013. s. 328-331. ISBN 978-80-227-4070-8. [Detail]
ŠÍPKOVÁ, Veronika, Jiří LABUDEK a Otakar GALAS. Low energy source synthetic thermal energy storage (STES). In: enviBuild 2013 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : [17. október 2013, Univerzitná knižnica, Ventúrska 11, Bratislava]. Bratislava: STU Bratislava, 2013. s. 410. ISBN 978-80-227-4070-8. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Martina VODIČKOVÁ a Naďa ZDRAŽILOVÁ. Air-tightness and acoustic properties of SuperAdobe clay - house. In: enviBuild 2013 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : [17. október 2013, Univerzitná knižnica, Ventúrska 11, Bratislava]. Bratislava: STU Bratislava, 2013. s. 434-437. ISBN 978-80-227-4070-8. [Detail]
HRUBÁ, Barbora, Marcela ČERNÍKOVÁ, Lucie KUČEROVÁ a Lubomír MARTINÍK. The Importance of a Fan Location in the Front Door in Measuring of the Air Permeability by the Blower Door Test. In: Buildings and Environment 2012 : digital proceedings : October 25th-26th 2012, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 159-162. ISBN 978-80-214-4505-5. [Detail]
GALAS, Otakar, Robert KOŘÍNEK, Lenka MICHNOVÁ a Lubomír MARTINÍK. Problems with formation of caverns in the wells for heat. In: Buildings and Environment 2012 : digital proceedings : October 25th-26th 2012, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 347-350. ISBN 978-80-214-4600-7. [Detail]
LABUDEK, Jiří a Pavel ORAVEC. Energy Solar Wall in Low-Energy Apartment House. In: EnviBUILD 2012 : selected, peer reviewed papers from the enviBUILD 2012, October 25-26, 2012 and the Building Performance Simulation Conference 2012, November 8-9, 2012, Brno, Czech Republic. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2012. s. 219-222. ISBN 978-3-03785-596-6. [Detail]
LABUDEK, Jiří a Petr AGEL. KONSTRUKCE NA BÁZI DŘEVA PRO PASIVNÍ DOMY S VÝPLŇOVÝMI IZOLACEMI. In: Juniorstav 2012 : 14. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí : sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 1-5. ISBN 978-80-214-4393-8. [Detail]
KUČEROVÁ, Lucie a Marcela ČERNÍKOVÁ. POSOUZENÍ KVALITY PROVEDENÍ DETAILU STROPNÍ KONSTRUKCE. In: Structura 2012 : II. ročník mezinárodní stavební konference : Ostrava, 8.-9.11.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 149-154. ISBN 978-80-248-2879-4. [Detail]
KUČEROVÁ, Lucie a Marcela ČERNÍKOVÁ. POSOUZENÍ KVALITY PROVEDENÍ DETAILU STROPNÍ KONSTRUKCE. In: Structura 2012 : II. ročník mezinárodní stavební konference : Ostrava, 8.-9.11.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 149-154. ISBN 978-80-248-2879-4. [Detail]
MICHNOVÁ, Lenka, Marcela ČERNÍKOVÁ, Barbora HRUBÁ a Lubomír MARTINÍK. MIKROKLIMA PASIVNÍ DŘEVOSTAVBY V ZÁVISLOSTI NA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU. In: Structura 2012 : II. ročník mezinárodní stavební konference : Ostrava, 8.-9.11.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 74-79. ISBN 978-80-248-2879-4. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Lenka MICHNOVÁ a Jiří LABUDEK. Mikroklima pasivní dřevostavby MSDK v Ostravě. In: Vnútorná klíma budov 2012 : environmentálne verzus energetické aspekty návrhu budov : 23. konferencia : 29.-30. november 2013 i.e [2012]. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2012. s. 97-100. ISBN 978-80-89216-52-9. [Detail]
ORAVEC, Pavel a Zdeněk GALDA. Application of modern diagnostic method in Civil Engineering. In: Application of modern diagnostic method in Civil Engineering. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2011. s. 217-224. ISBN 978-80-7231-787-5. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Karel ZEMAN, Jiří LABUDEK a Pavel ORAVEC. Zjišťování tepelně izolačních vlastností izolačních dvojskel. In: Sborník k závěrečné konferenci projektu"Přeshraniční spolupráce vysolých škol v oblasti péče o kulturní památky a využití opuštěných průmyslových objektů". Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. s. 94-99. ISBN 978-80-248-2422-2. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta. Světelně technické hodnocení kulturních památek. In: Kulturní památky a opuštěné objekty. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2010. s. 44-50. ISBN 978-80-248-2224-2. [Detail]
BURŠOVÁ, Michaela. AKUSTICKÉ POSOUZENÍ LEHKÉ STĚNOVÉ KONSTRUKCE. In: NOWOCZESNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE. Opole: Politechnika Opolska, 2010. s. 125-128. ISBN 978-83-923680-0-7. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Zdeněk PEŘINA a Andrzej MARYNOWICZ. Tepelně technické hodnocení a diagnostika kritických detailů stavebních konstrukcí. In: Nowoczesne materialy kompozytowe. Opole: Katedra inzynierii materialow budowlanych, 2010. s. 79-84. ISBN 978-83-923680-0-7. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Kateřina KUBENKOVÁ a Zdeněk GALDA. Stavebně energetická koncepce budov pro nové funkce regenerovaných industriálních sídel. In: 12th International Scientific Conference. Brno: Brno, 2009. s. 83-87. ISBN 978-80-7204-629-4. [Detail]
KUBENKOVÁ, Kateřina a Zdeněk GALDA. Project of Buildings´s Renovation (not only) on the Ostrava Industrial Areas. In: 2nd International Week ESTIG 2009. Beja: Instituto Politécnico de Beja, 2009. s. 1-11. [Detail]
BURŠOVÁ, Michaela a Pavel ORAVEC. Akustické vlastnosti referenční dřevostavby. In: Dřevostavby 2009. Žilina: Žilinská univerzita, 2009. s. 157-162. ISBN 978-80-970171-0-1. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Kateřina KUBENKOVÁ a Zdeněk GALDA. Vícekriteriální rozhodování a využití budov industriálních ploch s ohledem na novou stavebně energetickou koncepci, díl 1. In: Sympozjum Trwalosc Materialów i Konstrukcji. Opole: Politechnika Opolska, 2009. s. 11-16. ISBN 978-83-929942-1-3. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Kateřina KUBENKOVÁ a Zdeněk GALDA. Vícekriteriální rozhodování a využití budov industriálních ploch s ohledem na novou stavebně energetickou koncepci, díl 2. In: Sympozjum Trwalosc Materialów i Konstrukcji. Opole: Politechnika Opolska, 2009. s. 17-24. ISBN 978-83-929942-1-3. [Detail]
BURŠOVÁ, Michaela, Pavel ORAVEC a Iveta SKOTNICOVÁ. Akustické hodnocení dřevěného trámového stropu bývalé úřednické kolonie na ul. Ruská, Ostrava-Vítkovice. In: TRWAŁOŚĆ MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI. Opole: Politechnika Opolska, 2009. s. 125-130. ISBN 978-83-929942-1-3. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Kateřina KUBENKOVÁ a Zdeněk GALDA. Multicriteria decision making and use of buildings, industrial sites with a view to building a new energy plan - 1st part. In: Trvanlivost materiálů a konstrukcí. Opole: TU Opole, 2009. s. 11-17. ISBN 978-83-929942-1-3. [Detail]
GALDA, Zdeněk a Kateřina KUBENKOVÁ. Pre-project Preparation of Revitalization of Buildings Situated in Industrial Areas. In: International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists INTERTECH 2008. Poznan: Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej, 2008. s. 12-16. [Detail]
GALDA, Zdeněk a Kateřina KUBENKOVÁ. Pre-project Preparation of Revitalization of Buildings Situated in Industrial Areas. In: International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists INTERTECH 2008. Poznan: Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej, 2008. s. 12-16. ISBN 978-83-926896-0-7. [Detail]
BURŠOVÁ, Michaela a Pavel ORAVEC. Snižování hluku u náběhových a pojistných ventilů parních kotlů. In: Juniorstav 2008 : 10. odborná konference doktorského studia : sborník anotací : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 23.1.2008. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. s. 51-51. ISBN 978-80-86433-45-5. [Detail]
GALDA, Zdeněk a Kateřina KUBENKOVÁ. RENOVATION OF THE BUILDINGS ON THE INDUSTRIAL AREAS. In: Proceedings of the 2008 World Sustainable Building Conference. Melbourne: ASN Events Pty, 2008. s. 194-199. ISBN 978-0-646-50372-1. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Zdeněk GALDA a Kateřina KUBENKOVÁ. Building and energy concepts of regenerated buildings in areas with intensive industrial activities 1.2.3.1. In: Technical Sheets 2008. Praha: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2008. s. 85-86. ISBN 978-80-01-03892-5. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Zdeněk GALDA a Kateřina KUBENKOVÁ. Stavebně energetická a technicko provozní koncepce budov industriálních sídel - podklady pro vypracování směrnice 1.2.3.1. In: Technické listy 2006, Soubor technických listů řešení. Praha: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2008. s. 85-86. ISBN 978-80-01-03892-5. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Zdeněk GALDA a Kateřina KUBENKOVÁ. Stavebně energetická a technicko provozní koncepce budov industriálních sídel - podklady pro vypracování směrnice 1.2.3.1. In: Technické listy 2008, Soubor technických listů řešení. Praha: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2008. s. 85-86. ISBN 978-80-01-03892-5. [Detail]
GALDA, Zdeněk. Sanace stávajících objektů. In: Construmat 2007. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2007. s. 281-287. ISBN 978-80-248-1536-7. [Detail]
JORDANOVÁ, Veronika, Vlasta DOLEŽALOVÁ a Kristýna VAVRUŠOVÁ. Tepelně technické posouzení plochých střech minulého století. In: Juniorstav 2006. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 75-80. ISBN 80-214-3108-3. [Detail]
KUBENKOVÁ, Kateřina a Zdeněk GALDA. Problematika chátrajících budov na plochách se zvýšenou průmyslovou činností. In: Poruchy a rekonstrukce 2006 : zděné budovy, stavebně fyzikální problematika, statické poruchy, diagnostika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 29-41. ISBN 80-248-1157-X. [Detail]
JORDANOVÁ, Veronika a Vlasta DOLEŽALOVÁ. Studie řešení vad opláštění vybraných bytových domů v Ostravě z tepelně technického hlediska. In: Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech. Košice: TU Košice, 2006. s. 131-138. ISBN 80-232-0259-6. [Detail]
GALDA, Zdeněk a Kateřina KUBENKOVÁ. Energetická bilance regenerované budovy. In: Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikalne problémy. Košice: Košice, 2006. s. 33-45. ISBN 80-8073-678-2. [Detail]
JORDANOVÁ, Veronika a Vlasta DOLEŽALOVÁ. Problematika tepelně technických vad obvodových konstrukcí bytových domů G 57 OS. In: Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií. Košice: Technical University of Košice, 2006. s. 39-40. ISBN 80-8073-677-4. [Detail]
DOLEŽALOVÁ, Vlasta a Veronika JORDANOVÁ. Analýza vad opláštění bytových domů konstrukčních soustav typu P1. In: Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií. Košice: TU Košice, 2006. s. 25-26. ISBN 80-8073-677-4-80-807. [Detail]
GALDA, Zdeněk, Kateřina KUBENKOVÁ a Pavel ORAVEC. Interaction of Power Engineering and Living Enviroment in the Czech Republic. In: Topical Issues of Rational Use of Natural Resouces. St. Petersburg: St. Petersburg State Mining Institute, 2006. s. 52-56. ISSN 0135-3500. [Detail]
ORAVEC, Pavel, Zdeněk GALDA a Kateřina KUBENKOVÁ. Acoustic Requirements for Constructions in Central Europe. In: Topical Issues of Rational Use of Natural Resouces. St. Petrsburg: St. Petersburg State Mining Institute, 2006. s. 54-59. ISSN 0135-3500. [Detail]

Příspěvek ve sborníku nehodnocený

KUČERIKOVÁ, Veronika a Denisa DONOVÁ. ZMĚNY TEPELNĚ VLHKOSTNÍCH PARAMETRŮ OBVODOVÝCH STĚN NÁSLEDKEM ZATEPLENÍ A JEJICH NEGATIVNÍ PROJEVY NA VNĚJŠÍM POVRCHU. In: Vnútorná klíma budov 2014 : 2.-3. december 2014, Hotel Patria, Štrbské Pleso. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2014. s. 149-152. ISBN 978-80-89216-67-3. [Detail]
MARTINÍK, Lubomír, Otakar GALAS, Jiří LABUDEK a Lenka MICHNOVÁ. Krbová kamna -primární zdroj tepla s vazbou na solární kolektory v domech s nízkou spotřebou tepla. In: Kamnářská konference 2012. Ostrava: Renome CZ, 2012. s. 56-59. ISBN 978-80-260-2382-1. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Barbora HRUBÁ, Marcela ČERNÍKOVÁ, Jiří LABUDEK a Baďurová SILVIA. Měření průvzdušnosti laboratoria Žilinské univerzity. In: Structura 2011. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. s. 142-147. ISBN 978-80-248-2521-2. [Detail]
GALDA, Zdeněk. Technicko-provozní koncepce regenerovaných budov na industriálních plochách. In: Den tvůrčích činností Moravskoslezského kraje. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. s. 50-54. ISBN 978-80-7368-673-4. [Detail]
KUBENKOVÁ, Kateřina a Iveta SKOTNICOVÁ. Obvodové stěny sendvičových dřevostaveb. In: Drevostavby. Žilina: University of Žilina, 2009. s. 106-110. ISBN 978-80-970171-0-1. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Kateřina KUBENKOVÁ a Zdeněk GALDA. Stavebně energetická koncepce budov industriálních sídel. In: IDEAS 09 : Integrated Design of Advanced Structures : sborník rozšířených abstraktů, odborná konference. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 37-38. ISBN 978-80-248-2091-0. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Kateřina KUBENKOVÁ a Zdeněk GALDA. Využití vícekriteriální analýzy při hodnocení budov na územích se zvýšenou průmyslouvou činností, s ohledem na stavebně energetickou koncepci. In: IDEAS 2009. Ostrava: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 176-190. ISBN 978-80-01-04449-0. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta a Zdeněk PEŘINA. Tepelné mosty a vazby dřevostaveb. In: Sborník prací: Dřevostavby a konstrukce na bázi dřeva - vědecká konference s mezinárodní účastí. VŠB - TU Ostrava: Katedra pozemního stavitelství, FAST, 225, 2009. s. 19-23. ISBN 978-80-248-2096-5. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela a Petra TYMOVÁ. Vedení instalací v půdních vestavbách. In: 2. Konference Střešní nástavby a vestavby. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 91-97. ISBN 978-80-248-1883-2. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta a Vlasta DOLEŽALOVÁ. Vybrané tepelně technické, akustické a světelně technické požadavky na stavební konstrukce a budovy. In: 2. konference Střešní nástavby a vestavby. NEOSET Praha: SEKURKON Ostrava, 2008. s. 114-121. ISBN 978-80-86604-39-8. [Detail]
KUBENKOVÁ, Kateřina a Zdeněk GALDA. Energetická náročnost staveb. In: Poruchy a rekonstrukce 2008. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 25-29. ISBN 978-80-248-141886-3. [Detail]
DOLEŽALOVÁ, Vlasta. Sledování kvality opláštění bytových domů. In: Construmat 2007. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2007. s. 288-299. ISBN 978-80-248-1536-7. [Detail]
GALDA, Zdeněk. Varianty využití sluneční energie u regenerovaných objektů na územích se zvýšenou průmyslovou činností. In: Juniorstav 2007 : 9. odborná konference doktorského studia : sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 73-73. ISBN 978-80-214-3337-3. [Detail]
JORDANOVÁ, Veronika a Vlasta DOLEŽALOVÁ. Vady zateplení panelových bytových domů. In: Juniorstav 2007 : 9. odborná konference doktorského studia : sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 1-6. ISBN 978-80-214-3337-3. [Detail]
JORDANOVÁ, Veronika a Vlasta DOLEŽALOVÁ. Vliv vnitřního prostředí na obvodové pláště budov. In: Juniorstav 2007 : 9. odborná konference doktorského studia : sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 1-9. ISBN 978-80-214-3337-3. [Detail]
TYMOVÁ, Petra. Vedení instalací při rekonstrukcích bytových jader. In: Juniorstav 2007 : 9. odborná konference doktorského studia : sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 88-88. ISBN 978-80-214-3337-3. [Detail]
DOLEŽALOVÁ, Vlasta a Iveta SKOTNICOVÁ. Problematika půdních vestaveb a nástaveb z tepelně technického hlediska. In: Konference střešní nástavby a vestavby. Ostrava: SEKURKON Ostrava, 2007. s. 69-76. ISBN 978-80-86604-34-3. [Detail]
TYMOVÁ, Petra. ŘEŠENÍ NAPOJENÍ INSTALACÍ TZB V PŮDNÍCH NÁSTAVBÁCH A VESTAVBÁCH. In: Konference střešní nástavby a vestavby. Ostrava: SEKURKON Ostrava, 2007. s. 77-82. ISBN 978-80-86604-34-3. [Detail]
JORDANOVÁ, Veronika a Vlasta DOLEŽALOVÁ. Vliv detailu atiky na vnitřní povrchovou teplotu. In: Sborník z vědecké konference Zastřešení budov 2007. Brno: VUT FAST v Brně, 2007. s. 39-44. ISBN 978-80-214-3414-1. [Detail]
DOLEŽALOVÁ, Vlasta a Veronika JORDANOVÁ. Kontrolní měření povrchových teplot nekontaktním způsobem. In: Životnost a spolehlivost stavebních materiálů a konstrukcí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2007. s. 184-193. ISBN 978-80-248-1439-1. [Detail]
TYMOVÁ, Petra. Solární energie v architektuře. In: Juniorstav 2006. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 279-283. ISBN 80-214-3108-3. [Detail]
JORDANOVÁ, Veronika a Vlasta DOLEŽALOVÁ. Využití ?rychlého? měření ke stanovení tepelně technických parametrů konstrukcí. In: Juniorstav 2006. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 81-88. ISBN 80-214-3108-3. [Detail]

Přednáška nebo poster

DRASTICHOVÁ, Vendula, Kamil KRPEC, František HOPAN, Lubomír MARTINÍK, Petr KUBESA, Zuzana JANKOVSKÁ a Jiří HORÁK. Nanoparticles from combustion of waste city biomass. 2013. [Detail]

Zpráva

ROSMANIT, Miroslav, Přemysl PAŘENICA a Iveta SKOTNICOVÁ. Projekt a zajištění služeb při návrhu a realizaci sestavení speciálního akustického kontejneru pro krátkodobý pobyt osob chráněných proti vnějšímu hluku z interiéru. Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31 Bohumín, 2016. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan, Marek JAŠEK, Petra TYMOVÁ a Jaroslav SOLAŘ. Posouzení a rozhodnutí experta v obchodní věci Stavba Centrum podpory humanitních věd – CARLA, Rekonstrukce FF MU, Arna Nováka, Brno. Masarykova univerzita, Zlínstav, a.s., 2015. [Detail]
PORTUŽÁK, Roman, Radomír GOŇO, Lukáš PROKOP a Iveta SKOTNICOVÁ. Inventura emisí a Akční plán udržitelnosti energetiky. ENVIROS, 2013. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Iveta SKOTNICOVÁ a Pavel ORAVEC. Stavební akustika ? zvukově izolační vlastnosti dělících konstrukcí staveb. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. [Detail]

Závěrečná práce

GALDA, Zdeněk. Energetika krytých bazénových objektů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB, 2011. [Detail]
ORAVEC, Pavel, Darja KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ a Iveta SKOTNICOVÁ. Stavební akustika - měření a řešení detailů stavebních konstrukcí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. ISBN v tisku. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Iveta SKOTNICOVÁ a Pavel ORAVEC. AKUSTICKÉ PARAMETRY KONSTRUKCÍ. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. [Detail]

Citace

JAŠEK, Marek, Jan ČESELSKÝ, Pavel VLČEK, Marcela ČERNÍKOVÁ a Eva BERÁNKOVÁ. Aplication of BIM process by the evaluation of building energy sustainability. Bratislava: STU Bratislava, 2013. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela a Petra TYMOVÁ. Vedení instalací v půdních vestavbách. Praha: Grada Publishing, 2011. [Detail]
TYMOVÁ, Petra. Řešení napojení instalací TZB v půdních nástavbách a vestavbách. Praha: Grada Publishing, 2011. [Detail]

Konference, workshop, výstava - uspořádání

KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Kateřina KUBENKOVÁ, Zdeněk GALDA, Pavel ORAVEC a Pavel VLČEK. Administrativní budovy industriálních sídel. . : Ministerstvo průmyslu ČR, 2007. [Detail]

Audiovizuální tvorba

KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Zdeněk GALDA, Pavel ORAVEC, Michal HAMALA a Markéta KOZÁKOVÁ. Definice kritérií a zásad pro konverze budov industriálních sídel. Praha: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2011. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Kateřina KUBENKOVÁ, Zdeněk GALDA a Pavel ORAVEC. Definice zásad využitelnosti budov industriálních sídel s ohledem na tepelně technickou a energetickou problematiku, metodika hodnocení objektů. Praha: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2010. [Detail]
ORAVEC, Pavel, Zdeněk GALDA a Kateřina KUBENKOVÁ. Resumption of the Panel Building House Intent on Decrease of Emissions and Living Komfort. Istanbul, ITU, Faculty of Architecture: European Network for Housing and Research, Netherlands, http://www.enhr.net, 2010. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Kateřina KUBENKOVÁ a Zdeněk GALDA. Building-Energetic and Technical-Operating Building Conception of Industrial Seats - Data for Direction Elaboration. Prague: CIDEAS - Centre for Integrated Design of Advanced Structures, Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, 2009. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Kateřina KUBENKOVÁ a Zdeněk GALDA. Stavebně energetická a technicko provozní koncepce budov industriálních sídel - podklady pro vypracování směrnice. Praha: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2009. 85-86 s. [Detail]
GALDA, Zdeněk. Možnosti úspor při přípravě teplé vody a vytápění. Brno 18.11.2009: Společnost pro techniku prostředí, 2009. [Detail]
GALDA, Zdeněk a Kateřina KUBENKOVÁ. Housing Stock in the Czech Republic – Maintenance and Modernization. 2007. 71-72 s. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Zdeněk GALDA a Kateřina KUBENKOVÁ. Problems with Services of the Panel Buildins in the Czech Republic. Ljubljana: Ljubljana, 2006. [Detail]

Patent, užitný vzor, průmyslový vzor

TESLÍK, Jiří a Naďa ZDRAŽILOVÁ. Zkušební zařízení pro diagnostiku lokálních netěsností stavebních konstrukcí a způsob diagnostiky lokálních netěsností ve stavebních konstrukcích pomocí tohoto zařízení. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Jiří LABUDEK a Petr WALDSTEIN. Konstrukční perforovaný oplášťující prvek s nízkým difuzním odporem. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
PANOVEC, Vladan. Upravená zasklívací lišta okenního nebo dveřního profilu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
AGEL, Petr a Jiří LABUDEK. Víceúčelový ocelový nosný prvek pro stavby zateplnené foukanou izolací. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
LABUDEK, Jiří a Petr AGEL. Víceúčelový dřevěný nosný prvek pro stavby zateplené foukanou izolací. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2011. [Detail]

Poloprovoz, technologie

AGEL, Petr, Jiří LABUDEK a Miroslav STRAKA. Konstrukční systém na bázi dřeva určený pro stavby zataplené foukanou izolací. Vysoká škola Báňská - Techncká univerzita Ostrava, 2012. [Detail]

Prototyp, funkční vzorek

MARTINÍK, Lubomír a Lenka MICHNOVÁ. Univerzální nosič čidel pro tepelně-technická měření. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra prostředí staveb a TZB, 2013. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta a Miloslav ŘEZÁČ. Spojení tramvajového panelu s akusticky pohltivou povrchovou vrstvou. Dopravní podnik Ostrava, 2010. [Detail]

Ostatní

LAUSOVÁ, Lenka, Iveta SKOTNICOVÁ a Vladimíra MICHALCOVÁ. Thermal Transient Analysis of Steel Hollow Sections Exposed to Fire. Brusel: Elsevier, 2016. 247–252 s. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
GALDA, Zdeněk. Energetika krytých bazénových objektů. 2011. [Detail]
TYMOVÁ, Petra. Tepelné čerpadlo jako součást ústředního vytápění. 2010. [Detail]
GALDA, Zdeněk. Otopná soustava – prvky regulace a jejich celkový vliv. 2007. [Detail]

Kniha nehodnocená

ŠÍPKOVÁ, Veronika, Šárka KORBELOVÁ, Jiří LABUDEK a Michal KRAUS. Stavební tepelné izolace pro svislé konstrukce. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, fakulta stavební, 2014. ISBN 978-80-248-3661-4. [Detail]
GALDA, Zdeněk a Zdeněk ZIKÁN. Vzduchotechnika. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. ISBN 978-80-7204-768-0. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta a Jiří LABUDEK. Stavební tepelná technika I - studijní texty pro cvičení. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. ISBN 978-80-7204-767-3. [Detail]
SVATOŠOVÁ, Irena. TZB I - přednášky pro studijní obor architektura a stavitelství, kanalizace, vodovod, plynovod. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. ISBN 978-80-7204-769-7. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Miloslav ŘEZÁČ a Jiří VAVERKA. Odhlučnění staveb. Brno: ERA, 2006. ISBN 80-7366-070-9. [Detail]